Svinestreg, at fødevareministeren manipulerer med antallet af døde smågrise

Svineproducent og bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug Peter Kiær er uforstående overfor, hvorfor fødevareministeren påstår, at 25 procent af smågrisene dør i den danske svineproduktion, når landmændene oplever en anden virkelighed rundt på gårdene

25.000 om dagen. Eller 9 millioner om året. Så mange pattegrise dør i den danske svineproduktion. I hvert tilfælde hvis man lytter til fødevareminister Dan Jørgensen (S), der for nylig krævede både etisk og moralsk handling samt en plan, der skal mindske antallet af døde smågrise.

Men hvor har fødevareministeren de 25.000 fra? Spørger man professionelle i branchen, har de svært ved at genkende de tal, som Dan Jørgensen nu fremsætter, og ifølge VSP (Videnscenter for Svineproduktion) ligger antallet af døde smågrise i produktionen på langt under det halve med 9.800. Diskussionen har fået svinebønderne helt frem i gummistøvlerne, blandt dem Peter Kiær, som de seneste dage har kigget grundigt på tallene.

Peter Kiær, okt. 2013

”Fødevareministerens tal svarer til en dødelighed på 25 procent. Det svarer altså til, at hver fjerde pattegris dør, inden den er fravænnet digning. Hver fjerde! Kigger man på VSP’s tal var den totale pattegrisedødelighed 22,4 procent i 2012, altså 22.400 døde smågrise om dagen. Herfra skal man så trække de naturligt dødfødte grise fra, da disse jo ikke indgår i produktionen. De dødfødte svarer til 10,1 procent, og trækker man de 10,1 procent fra de 22,4 procent, så giver det 12,3 procent døde fra fødsel til fravænning. Omsat til antal af grise, så lander vi på noget nær det halve af fødevareministerens udmelding”, fortæller Peter Kiær til baeredygtigtlandbrug.dk . 

Fødevareminister Dan Jørgensen har i sin udlægning regnet de dødfødte smågrise med, og dermed er det nogle helt forkerte tal, fødevareministeren regner med. Det er manipulation, og det er ikke fair at fremstille erhvervet i en så forvrænget version, lyder kritikken videre fra Peter Kiær.

Det går den rigtige vej
Nuvel, 9.800 det er da stadig mange smågrise der dør i produktionen. Men det er værd at fremhæve, at en so i Danmark i snit får næsten 16,8 unger i et kuld. Af disse 16,8 er der 1,7 dødfødte per kuld. Det vil sige, at der er 15,1 levendefødte per kuld. Heraf overlever 13,1 grise i snit indtil de er fravænnet digning. Til sammenligning fik en so for 15 år siden 12 grise, hvoraf kun godt otte overlevede. Så det går ifølge svineproducenten Peter Kiær den rigtige vej med dødeligheden.

”Også i naturen får en so utrolig mange unger. Det er nødvendigt for overlevelsen, fordi halvdelen af dem dør på grund af naturlige udfordringer, såsom kulde, sult, eller de bliver taget af ræven. To tredjedele bliver lagt ihjel, og så er der 3-4 grise tilbage. Så vi kan ren faktisk være stolte af, at vi ud af de 17 pattegrise som en gennemsnitlig so i en dansk svineproduktion får per kuld, at 13 af dem rent faktisk overlever”. 

”Selvfølgelig kan man sige; én død gris, er en for meget. Men hvad skal vi sammenligne det med? Der er jo også dyrlæger, der har fremført, at dødeligheden for hundehvalpe i nogle kenneler ligger højere.  Og ja, som producenter skal vi sætte barren højt, og vi skal hele tiden blive bedre. Særligt når vi har med levende dyr at gøre, skal vi altid være ekstra opmærksomme. Men fødevareministeren skal også blive bedre til at tage udgangspunkt i de korrekte tal. At manipulere så groft, som man har gjort her, er en svinestreg.”

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top