Liberal Alliance indkalder Dan og Ida til randzonesamråd

Leif Mikkelsen indkalder nu fødevareministeren og miljøministeren til nyt samråd om randzoneloven, efter tal fra Aarhus Universitet indikerer, at kvælstofmålet i forbindelse med randzonerne allerede er nået

Miljøminister Ida Auken (SF) og fødevareminister Dan Jørgensen (S) er af Liberal Alliance blevet indkaldt til et åbent samråd, hvor ministrene skal svare på, om regeringen fortsat vil opretholde randzonerne, selvom vandmiljøplanernes miljømål næsten er indfriet. 

Baggrunden for samrådet, der endnu ikke er sat dato for, er, at tal fra Aarhus Universitet viser, at landbruget i 2012 havde reduceret udledningen af kvælstof med 7.000 tons mere end forventet, svarende til knap tre gange den forventede effekt af randzonerne. Ambitionen i de samlede vandmiljøplaner er en reduktion på 9.000 tons, og det mål skriver Liberal Alliance i en pressemeddelelse dermed er tæt på at være opfyldt. 

“Randzonerne har alle dage været et skadeligt indgreb i landbrugserhvervet, og når vi nu kan erfare, at landbruget på egen hånd er på vej til at indfri regeringens samlede vandmiljømål uden dem, så kan der ikke længere findes undskyldninger for at indføre randzonerne. Dansk landbrug har bevist, at det tager vare på miljøet, så nu skylder regeringen svar på, om den vil fortsætte med at frarøve landmændene deres egen jord,” siger Leif Mikkelsen.

Liberal Alliance har som det eneste parti på Christiansborg hele tiden været imod randzoneloven, og nu forventer partiets fødevareordfører, at fornuften sejrer, så danske landmænd igen kan få lov til at være herrer over egen jord.

“Regeringen har blæst på de danske landmænd og deres ret til egen jord al den stund, at randzonerne er blevet diskuteret. Nu har vi så et klart bevis for, at regeringen i stedet burde have lyttet og inddraget landbruget, som selv viser ansvar for miljøet. Lærestregen må være, at tvang overhovedet ikke er vejen frem, og regeringen bør som minimum gøre skaden god igen ved at skrotte randzonerne en gang for alle. Det skylder den dansk landbrug,” slutter Leif Mikkelsen.

Allerede den 15. januar, under et åbent samråd i fødevareudvalget, blev fødevareminister Dan Jørgensen, med baggrund i tallene fra Aarhus Universitet, spurgt ind til, om randzonerne stadig har en berettigelse. Det svarede ministeren ikke på ved den lejlighed, med henvisning til, at det specifikke samråd omhandlede regeringens vækstplan for landbruget.

JTI

Scroll to Top