Randzoneretssag igen udsat

Randzoneretssagen ved retten i Thisted er igen udsat på ubestemt tid, da dommeren anser sagen for at være principiel, og derfor får den konkursramte landmand Povl Blak Bojer nu betalt en advokat af staten

Landmænd fra hele Jylland havde varslet, at de ville møde op ved retten i Thisted den 7. januar for at støtte landmændene Povl og Christian Blak Bojer, men støtteaktionen må vente, da dommeren mandag eftermiddag valgte at udsætte retssagen, hvor far og søn står anklaget for at have brudt randzoneloven.

Chefjurist hos Bæredygtigt Landbrug, Bjarne Nigaard, var mandag i kontakt med anklagemyndigheden og dommeren fra retten i Holstebro, og det stod hurtigt klart, at sagen ikke ville kunne gennemføres på de maksimalt tres minutter, der i første omgang var afsat i retslokalet i Thisted.

Bjarne Nigaard januar 2013

Hos Bæredygtigt Landbrug modtages det med glæde, at dommeren anser sagen for at have principiel karakter, og at Povl Blak Bojer under retssagen nu skal have bistand fra en advokat, så landmandens synspunkter kan blive fremlagt for dommeren på endnu bedre måde.

”På baggrund af Bæredygtigt Landbrugs anmodning til retten om at få berammet yderligere tid til sagen, har retten spurgt nærmere ind til, hvad det er for principielle overvejelser, der er i sagen, og så har dommeren efterfølgende drøftet det med anklagemyndigheden. Herefter har dommeren vurderet, at den her sag er så tung, og så vigtig, at den ikke skal jappes igennem på kun en time i morgen (den 7. januar. red), men at den fortjener en ordentlig behandling. Herunder også at der beskikkes en forsvarer til Povl og Christian, altså at statskassen sørger for, at de får en forsvarer,” siger Bjarne Nigaard efter udsættelsen.

Uvist hvornår sagen genoptages
Ifølge Povl Blak Bojer har politiet haft landmanden i søgelyset siden oktober 2012, hvor nordjyden i et lokalt medie havde udtalt, at han ikke ville følge anvisningerne i randzoneloven, og den 5. december 2013 blev Povl og sønnen Christian indkaldt til retsmøde i Thisted, tiltalt for brud på randzoneloven. Det første retsmøde blev dog meget kort, da dommeren udsatte sagen med begrundelsen ’Utilstrækkeligt sagsforberedt’, da anklagemyndigheden og NaturErhvervstyrelsen, ikke havde tilsendt de anklagede et anklageskrift før mødet.

Med aflysningen af retsmødet den 7. januar udsættes sagen nu yderligere, og hos Bæredygtigt Landbrug vil man nu bruge tiden på at hjælpe til med at forberede retssagens videre forløb. En retssag, der ifølge chefjuristen kan få betydning for størstedelen af foreningens 4.000 medlemmer, der ikke har anlagt randzoner på deres ejendom. Men hvilken dato sagen genoptages er ifølge Bjarne Nigaard uvist.

”Nu skal der først bekikkes en forsvarer, og så skal forsvareren have lejlighed til at sætte sig ind i sagen, og også have mulighed for at afgive sine bemærkninger i form af et processkrift. Og så skal dommeren så igen tage stilling til, om der er grund til at sagen skal præjudicielt forelægges for EU-domstolen, hvis der er EU-retslige perspektiver i sagen. Eller om den skal afvente landsretsbehandlingen af den principielle sag, Bæredygtigt Landbrug allerede har anlagt om ekspropriation – eller noget helt tredje.”

”Altså, det starter med at der skal beskikkes en forsvarer, denne forsvarer indgiver nogle argumenter, og så mødes man for at drøfte disse argumenter, for dermed også at kunne tilrettelægge den videre sagsproces,” lyder det fra Bjarne Nigaard, som fortsætter:

”Fra at have været en ’walk in the park’, en sag, der kunne overstås på forventet en time, så er det her jo i hvert fald noget, som nu vil inddrage væsentligt større ressourcer fra alle parter.”

Overfor Bæredygtigt Landbrug har retten i Holstebro tilkendegivet, at man vil se meget positivt og velvilligt på, at Povl får beskikket den advokat, han måtte ønske som sin forsvarer i retten, når sagen genoptages. 

Læs også: Landmand før retssag: Det handler om Grundloven og den private ejendomsret

Læs også: Første randzonesag udsat: Landmand godt tilfreds

Læs også: Udsat retsmøde: Endnu et kapitel skrives i randzonefarcen

Povl Blak Bojer indsat i randzonebillede

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top