Velkommen til miljøminister Kirsten Brosbøl

Med SF’s udtræden af regeringen og efterfølgende regeringsrokade er den 36-årige Kirsten Brosbøl (S) den 3. februar udnævnt til ny miljøminister. Bæredygtigt Landbrug hilser den ny minister velkommen og glæder sig til det fremtidige samarbejde

Med SF’s dramatiske exit af regeringen i uge 5, blev det også til exit for miljøminister Ida Auken (SF), der den 3. februar blev afløst af socialdemokraten Kirsten Brosbøl.

Hos Bæredygtigt Landbrug byder direktør Vagn Lundsteen den nye minister velkommen, og han glæder sig over det overraskende valg af Kirsten Brosbøl, der ikke tidligere har markeret sig i overskrifter på miljøområdet.

Om Kirsten Brosbøl 
Kirsten Brosbøl, født 14. december 1977 i Odder, datter af murer og skomager Lars Peter Brosbøl og sygeplejerske Bente Skødt Jensen.

Kirsten er uddannet cand.scient.soc. fra Roskilde Universitetscenter. Hun har været folketingsmedlem for Socialdemokratiet siden 2005, og hun har tidligere været ordfører for forskning og videregående uddannelser. Dertil har hun været fødevareordfører og ligestillingsordfører.

”Vi forventer os meget af Kirsten Brosbøl. Der er jo ikke noget, der belaster hende på forhånd. Hun er et uskrevet blad, og det tolker jeg positivt. Hun siger, hun vil følge op på den nuværende politik i Miljøministeriet. Og det må vi jo opfatte positivt,” lyder det fra Vagn Lundsteen, der glæder sig over den udvikling, der er sket i Miljøministeriet siden Ida Auken kom til magten i oktober 2011.

En udvikling, hvor der ifølge Vagn Lundsteen er kommet langt mere fakta på bordet i forbindelse med den førte politik. En udvikling, han gerne ser fortsætte med den nye minister ved roret.

”Det væsentligste og det, vi håber, hun tager affære på meget hurtigt, er den ny regulering. Man er jo i hendes eget ministerie og i fødevareministeriet, altså NaturErhvervstyrelsen, i færd med at lave en forfærdelig kompliceret model, hvor man vil opdele landet i sårbare og robuste arealer. Det er fuldstændig unødvendigt. Det er bureaukratisk, og det vil ikke virke. Lad os nu komme i gang med den ny regulering på baggrund af en enkelt model, hvor vi taler målinger og bare målinger. Det må være det væsentligste, ” siger Vagn Lundsteen med klar opfordring til miljøminister Kirsten Brosbøl.

Væk med BNBO og randzoner
Ud over at det haster med implementeringen af den ny regulering, så har Vagn Lundsteen og Bæredygtigt Landbrug endnu et par ønsker til den nye miljøminister.

”Jeg mener, Kirsten Brosbøl skal se at få stoppet BNBO-områderne. For når ikke der er noget at komme efter – det viser den undersøgelse, der er lavet omkring lukkede boringer; at der ikke er nogen boringer, der bliver lukket pga. landbrugets nuværende brug af pesticider – så er der jo heller ikke nogen grund til at lave BNBO-områder. For man skal jo ikke reparere noget, der ikke er i stykker.”

”Det er meningsløst at begrænse noget, som ikke udgør en reel risiko. Så det synes jeg, Kirsten Brosbøl skal tage fat på hurtigst muligt, ” lyder det fra Vagn Lundsteen, der også mener, at randzoner bør sløjfes i samme ombæring, da blandt andet målene for kvælstofudledningen allerede er opnået.

”Miljøministeren må sammen med fødevareministeren erkende, at landbruget allerede har nået kvælstofmålene, derfor skal ministeren se at få fjernet kravet om randzoner og lovpligtige efterafgrøder, for det er der jo ikke nogen basis for, når vi mere end har levet op til målet,” lyder det fra direktøren, der håber, at Kirsten Brosbøl vil føre miljøpolitik, der i højere grad tænker vækst og arbejdspladser ind i den fremtidige regulering af landbruget i Danmark.

Selv glæder Vagn Lundsteen sig til samarbejdet med den nye miljøminister, og direktøren håber, at Kirsten Brosbøl vil være meget opmærksom på den rådgivning, hun modtager fra sine embedsfolk.

”Godt nok fik Ida luget godt og grundigt ud i sine embedsfolk, men Kirsten Brosbøl bør også være opmærksom på de informationer, hun får fra embedsvældet og på, hvor troværdige de er. Der foregår mange ting i Naturstyrelsen stadigvæk, som hun skal være opmærksom på, ” siger Vagn Lundsteen.

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top