Miljøministeren efter randzonesamråd: Vi har stadig et indsatsbehov i forhold til kvælstofudledningen

Onsdagens samråd i fødevareudvalget, hvor både fødevare- og miljøministeren var indkaldt, var første lejlighed til at teste miljøminister Kirsten Brobøls holdning til randzoner. Og umiddelbart står de ikke til at ændre

Der var dem, der havde håbet, at onsdagens åbne samråd ville betyde et længe ventet farvel til randzonerne, efter en analyse fra Videncentret for Landbrug for nylig slog fast, at landbruget har reduceret sin udledning med 7.000 ton kvælstof mere end Naturstyrelsen har forudsat.

Dan Jørgensen og Kirsten Brosbøl 19 marts 2014

Derfor skulle både fødevareminister, Dan Jørgensen (S) og miljøminister, Kirsten Brobøl (S) under samrådet den 19. marts ’redegøre for, hvorfor regeringen fortsat anser det for nødvendigt at opretholde de gældende regler om randzoner’, som der stod i samrådsspørgsmålet formuleret af Venstres fødevareordfører, Erling Bonnesen, og Liberal Alliances, Leif Mikkelsen.

Forsat behov for reduktion
Trods den nye analyse og landbrugets indsats, mente miljøminister Kirsten Brosbøl dog ikke, at det er tiden at sløjfe de randzoner, der i dag lægger beslag på 50.000 hektar landbrugsjord. Og på spørgsmålet om, hvorfor der stadig er behov for randzoner, lød ministerens svar til baeredygtigtlandbrug.dk efter samrådet:

Samråd 19. marts 2014

”Jamen, vi vælger, at vi stadig har et indsatsbehov i forhold til kvælstofudledningen. Og der er randzonerne et af virkemidlerne. Vi fastholder, at vi ikke er i mål med de 9.000 tons eller 12 eller 7 eller hvad det nu er, der bliver slynget omkring af tal. Vores beregninger viser, at vi stadig mangler 6.000 tons kvælstof for at nå målet om 9.000 tons. Og derfor er der stadig behov for en indsats.”

Påvirker det dig, når landmændene siger, at de kan se på deres proteintal i kornet, at det er faldet med to procent i snit de seneste ti år, og de har svært ved at holde de normer, der forventes, når de skal eksportere til udlandet?

”Regeringen er optaget af, vi har en balance mellem vækst i fødevareerhvervene og så en god miljøregulering. Og derfor har vi også i vores vækstplan for fødevarer taget en række initiativer, der skal lette de administrative byder for landbruget i forhold til miljøreguleringen. Så vi har, synes jeg, en god balance imellem at sikre, at vi har godt vandmiljø, at vi har – i det hele taget – en god linje i forhold til miljøpolitikken, men at vi også tager hensyn til, at landbruget skal kunne fortsætte, og vi skal have vækst i fødevareerhvervene, ” lød svaret fra Kirsten Brosbøl.

Kirsten Brosbøl og Tina Krarup 19 marts 2014

At Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top