Landsskadelig naturfredningsforening

DN er indirekte ansvarlige for, at landbrugets bidrag til samfundsøkonomien ikke er tilstrækkelig høj. Læs Vagn Lundsteens kommentar til seneste udfald fra Danmarks Naturfredningsforening mod danske landbrugsfamiler

Af Vagn Lundsteen, direktør Bæredygtigt Landbrug

Det begyndte egentligt så godt for Danmarks Naturfredningsforening (DN). I de første år var foreningens idémæssige fundament arbejdet for fredning af arealer og arbejdet med at sikre befolkningen adgang til strand og skov. Senere kom kampen mod reklameskilte i naturen, mod ”skovsvin” og for affaldsindsamling. Alt sammen prisværdigt og med stor folkelig opbakning.

For 30 år siden tog foreningen en politisk drejning. Landbrugsfamilierne skulle gøres til syndebuk for at skaffe medlemmer og kapital til foreningen. Hetzen kulminerede i 1986, hvor landbrugsfamilierne fik skylden for seks døde hummere i Kattegat. På kort tid nåede medlemstallet næsten 287.000. Vandmiljøplan 1 og de efterfølgende vandmiljøplaner medførte verdens strengeste gødningsregler og fik katastrofale følger for landbrugsfamiliernes økonomi. Senere viste det sig, at spildevand fra hovedstadsområdet og andre store byområder var skyld i et ødelagte vandmiljø. Konsekvenser, vi stadig slås med i dag.

Se video: Hummerdød i 1986 skyldtes spildevand fra København

Så kom hetzen mod landbrugsfamiliernes anvendelse af sprøjtemidler, der fik skylden for lukkede vandboringer. Naturstyrelsen har for nylig fremlagde i december 2013 ’Ny status for lukning af boringer’, hvoraf det fremgår, at det ikke kan dokumenteres, at der er lukket én eneste drikkevandsboring med baggrund i regelret anvendelse af godkendte landbrugspesticider. Igen hetzer DN på et fejlagtigt grundlag.

Fordampningstab er faldende

Kvælstofdesposition

Senest har DN givet landbrugsfamilierne skylden for at naturen er presset. I påsken postulerede præsident for DN, Ella Maria Bisschop-Larsen, således, at: ’Landbrugets kvælstof, er skyld i at naturen er presset’. Men præsidentens udtalelse er en forsimpling af en meget kompliceret problemstilling. Den luft, vi hver dag indånder, indeholder 78 procent kvælstof. Bilernes udstødning og røgen fra virksomheder og kraftværkerne indeholder store mængder kvælstof. Ligesom der tilføres enorme mængder kvælstof med vinden fra især Tyskland. En lille del af den luftbårne kvælstof kommer fra ammoniakfordampning fra de danske dyr. Både de økologiske og de konventionelle. Men belastningen er faldende. Overdækkede gylletanke, flydelag samt nedfældning af gylle i jorden har mere end halveret fordampningstabet fra landbruget. Og det i takt med at produktionen er vokset. En imponerende præstation af danske landmænd, som lande over hele verden forsøger at kopiere. Endnu en gang må man undres over, at DN har behov for stigmatisere landbruget.

DN har i dag under halvdelen af de medlemmer, man fik med løgnen i 1987, og melemstallet er dalet støt de senere år. Til trods for store donationer fra private, Økologisk Landsforening og fra Danmarks største jordbesidder, Aage V. Jensens Fond, er økonomien i DN presset. Foreningen mangler derfor en fælles fjende at samles mod. Men den danske befolkning er blevet klogere de sidste tre årtier.; Man falder ikke længere for hårde, udokumenterede anklager mod landbrugsfamilierne.

DN er indirekte ansvarlige for, at landbrugets bidrag til samfundsøkonomien ikke er tilstrækkelig høj. Den erhvervsdræbende danske enegang på miljøområdet medfører lav og ofte negativ indtjening for danske landmænd. Og det uden gevinst for naturen. DN´s politik har ligefrem medført, at økologer har det værre økonomisk end deres konventionelle kollegaer, da økologerne desperat mangler gødning.  

Hvert år tvinges flere hundrede landbrugsfamilier fra gårdene, der både fungerer som hjem og arbejdsplads, og medlemmerne i DN bærer en stort ansvar for den forarmelse, der sker på landet. Kampen for flere medlemmer og flere penge igennem udokomenterede smædekampagner har katastrofale følger for Danmarks største eksporterhverv og de familier, der har rod i landbruget. Danskerne er heldigvis vidende om den store eksport og de mange arbejdspladser, landbrugsfamilierne står bag, men DN fastholder hårdnakket sin samfundsskadelige adfærd. Det er på høje tid, at DN indser, at landbruget er Danmarks økonomiske fundament, ikke samfundets fjende.

Scroll to Top