Chefjurist: Lovændringen ændrer ikke grundlaget for retssagen

Regeringen har ændret randzoneloven, så halvdelen af arealet, der oprindeligt var omfattet af loven, ikke længere er det, men det betyder ikke, at Bæredygtigt Landbrugs randzone-retssag droppes, forklarer chefjurist Bjarne Nigaard

Med en lovændring har regeringen besluttet, at halvdelen af det areal, der oprindeligt skulle udlægges til randzoner, hvis man skulle følge loven, ikke længere er omfattet. Det giver dog ikke anledning til jubel hos Bæredygtigt Landbrugs chefjurist, Bjarne Nigaard, der påpeger at foreningen vil opretholde sin retssag mod staten om netop randzonerne.

”Som jeg har læst mig frem til er der ikke noget ændret i randzoneforholdet, for ganske vist forvinder halvdelen af arealet, men de steder, hvor loven opretholdes, vil man udelukkende kompensere med samme lave sats, som man hele tiden har spillet ud med, og det betyder fortsat for så vidt angår de 25.000 hektar, at der er tale om ulovlig ekspropriation, som jeg ser verden,” forklarer Bjarne Nigaard og uddyber:

”Det overordnede princip om, hvorvidt der er tale om ekspropriation eller ej, mener jeg stadigvæk kører ufortrødent videre, fordi det netop stadig er et spørgsmål om, om man bare må tage de her 10 meter, selvom man nu kun gør det halvdelen af stederne.”

Retssager mod landmænd bør droppes                          
Selvom ændringen ikke giver anledning til at droppe sagsanlægget mod staten, mener chefjuristen at lovændringen kan få betydning for verserende retssager mod landmænd, der er sigtet for at overtræde randzoneloven.

”Regeringen har meldt ud, at en af begrundelserne for at man ændrer på randzoneloven er, at den har været svært at administrere, den har været svær at forstå, der har været meget tvivl om, hvilke vandløb, der var omfattet og hvilke, der ikke var, og med den udmelding bliver det interessant, hvor mange af de sager, der allerede er anlagt, hvor mange af de politianmeldelser, der allerede er indgivet, der opretholdes, for meget af substansen i det, er jo netop det, som nu også regeringen er enig i, har været svært at finde ud af.”

Chefjuristen er ikke i tvivl om, hvilke konsekvenser, han mener, ændringen bør få for de verserende sager.

”I sådan en situation kan man spørge sig selv om, det er rimeligt at opretholde en anklage mod nogle mennesker, som efter alles opfattelse ikke har haft rimelig mulighed for at overholde en uigennemsigtig lov,” siger han og fortsætter:

”Det vil være min klare opfattelse, at det fornuftige at gøre nu, er at sige, at når vi har erkendt, at det her har været noget rod at administrere, så må man også erkende, at de, som vi har peget fingre af ikke kunne finde ud af det, det må vi holde op med, så de sager skal selvfølgelig indstilles.”

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top