Skriftlige svar skal blotlægge Naturstyrelsens pengestrømme

De skriftlige svar til Folketingets Miljøudvalg står i kø efter miljøminister Kirsten Brosbøl (S) 3. april var kaldt i samråd omkring Naturstyrelsens mangelfulde økonomihåndtering. Miljøministeren forventer endnu en periode med kritik fra Rigsrevisionen, men hun gjorde det klart, at økonomistyringen i Naturstyrelsen nu er styrket markant

Den 3. april var miljøminister Kirsten Brosbøl (S) kaldt i samråd i Folketingets Miljøudvalg for at svare på, om der er kommet styr på økonomien i Naturstyrelsen efter Rigsrevisionen igennem flere år (2011 og 2012) har givet økonomihåndteringen i styrelsen bundkarakter med bemærkningen ’ikke tilfredsstillende’. Det skete blandet andet efter revisionen fandt to ulovlige konti med et indestående på mere end 13. millioner kroner i regnskabsåret 2012.

”Jeg er politiker, jeg er ikke revisor,” lød det tidligt fra Kirsten Brosbøl til spørgerne på samrådet, da spørgsmålene var for detaljerede til, at ministeren på stående fod kunne svare på dem. De konkrete spørgsmål kræver konkrete svar, hvilket fik ministeren til at tilbyde, at spørgernes tekniske spørgsmål ville blive besvaret skriftligt af embedsværket efterfølgende.

Den voldsomme kritik af Naturstyrelsens økonomihåndtering har ifølge miljøministerens svar på det åbne samråd allerede resulteret i markante udskiftninger i ledelsen af styrelsen, hvor en ny vicedirektør blev indsat den 17. februar. Herudover forsikrede ministeren om, at der er blevet tilført kompetent mandskab til at styre økonomien i Naturstyrelsen. Dog forventede ministeren ikke, at kritikken fra statsrevisoren er ovre, hvorfor ministeren også forventer forbehold fra Rigsrevisionen for regnskabsåret 2013. En revision ministeren forventer er klar i juni måned.

Kirsten Brosbøl slog fast, at diverse revisionsfirmaer har gennemgået procedurerne i styrelsen, og at der ikke er anledning til at tro, at den ulovlige omgang med skattekroner har været foretaget bevidst; at der udelukkende var tale om ”regnskabstekniske fejl”, som ministeren formulerede det. Men det svar stillede ikke spørgerne på det åbne samråd tilfreds.

Manglende svar omkring fiktive konti
Fra Dansk Folkeparti vakte det undren hos Jørn Dohrmann, at der er blevet oprettet fiktive konti, og han ville gerne vide, hvor mange penge der reelt har været igennem de fiktive konti, der ved rigsrevisionens gennemgang indeholdt ikke mindre end 13,5 millioner kroner, der skulle have været sendt tilbage i statskassen.

Samråd miljøudvalget 3 apr 2014

”Hvornår opdagede man, at penge ikke er blevet sendt tilbage?,” lød et af spørgsmålene fra Jørgen Dohrmann, som nu venter på et skriftligt svar på, hvordan kontobevægelserne på Naturstyrelsens fiktive konti har foregået, så oppositionen selv kan danne sig et billede af, om der er foregået ulovligheder. Jørgen Dohrmann venter nu også svar på, hvor mange penge, der i alt er gået ind på de ulovlige konti med navnene ’Ledigt’ og ’NFVer – ubrugte tilskud’ inden rigsrevisionen satte en stopper for ulovlighederne.

 I et tilfælde fremgik det under samrådet, at Naturstyrelsen i forbindelse med et konkret projekt, som aldrig blev til noget, havde beholdt mere end 16. millioner kroner i sine egne kasser. Penge, som ifølge miljøministeren først blev tilbageført til statskassen i slutningen af 2013 efter rigsrevisionens kritik.

Venstres Henrik Høegh bad ministeren redegøre for de konkrete forhold omkring den kritik rigsrevisionen er kommet med, af at flere hundrede millioner kroner har været regnskabsført i strid med reglerne. Det svar venter Henrik Høegh nu også på at få på skrift.

”Opererer man slet ikke med budgetter i Naturstyrelsen?,” lød det sarkastisk fra Jørn Dohrmann mod slutningen af samrådet, men ministeren forsikrede DF’eren om, at Naturstyrelsen arbejder hårdt på at få økonomistyringen rettet op, men henviste derudover til, at spørgsmålsstillernes mange spørgsmål i øvrigt ville blive besvaret skriftligt. Kirsten Brosbøl gjorde det samtidig klart, at den praksis, der har været ført i Naturstyrelsen hidtil, har været ”helt uacceptabel”.

Det åbne samråds humoristiske indslag indtraf, da ministeren i sin tale ved en fejl oplæste, at der i forbindelse med den mangelfulde økonomistyring i Naturstyrelsen var tale om ’svag regeringsførelse’, hvilket øjeblikkeligt blev rettet til ’svag regnskabsførelse’.

Kirsten Brosbøl åbnede med et kryptisk svar i slutningen af samrådet op for, at de sidste sten endnu ikke er vendt i forbindelse med Naturstyrelsens mangelfulde økonomihåndtering. Det skete, da ministeren på Jørn Dohrmanns spørgsmål om, hvor mange projekter, der havde overført penge til de to fiktive konti svarede, at pengene var overført på én gang, efter de var samlet fra flere projekter. Hvilke konti pengene var opsamlet på, fremgik ikke af svaret, men med en skriftlig fremlæggelse af kontobevægelserne på vej til Folketingets Miljøudvalg må man forvente, at Naturstyrelsens pengestrømme omsider kan blive tilstrækkeligt belyst, så 2013 kan blive sidste år, hvor styrelsens økonomihåndtering får den hårdest mulige kritik fra Rigsrevisionen.

Læs også: Kun toppen af isbjerget

Fakta: Miljøudvalgets spørgsmål til miljøministeren 3. april
Udvalget har bedt miljøministeren redegøre for sagsforløbet omkring Naturstyrelsens økonomi, herunder hvornår ministeren første gang blev opmærksom på Naturstyrelsens brug af fiktive konti, samt hvornår ministeren reagerede herpå i forhold til at rette op på den regnskabsmæssige forvaltning.
Endvidere har udvalget spurgt ministeren om hun kan garantere, at rodet i Naturstyrelsens økonomi ikke har haft konsekvenser for de politiske aftaler, som Naturstyrelsen har været helt eller delvis ansvarlig for at udmønte, og om ministeren finder det tilfredsstillende, at Rigsrevisionen har kritiseret Naturstyrelsens økonomi som ”ikke tilfredsstillende”.

 

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top