Miljøminister på samråd: Kvælstofmankoen tages med i næste planperiode

Ændringen af randzoneloven og reglerne om efterafgrøder betyder ikke, at landbruget skal vide sig sikker i forhold til krav til kvælstofreducering. Mankoen – forskellen – regnes nemlig med i den kommende planperiode

I kølvandet på ændringen i randzoneloven, der betyder, at det omfattede areal halveres, var Enhedslistens Per Clausen bekymret for, hvordan regeringen ville sikre, at miljømålene opfyldes, så han havde stillet miljøminister Kirsten Brosbøl (S) og fødevareminister Dan Jørgensen (S) spørgsmålet om ’hvordan og hvornår regeringen vil kompensere for den manglende reduktion af udledning af kvælstof og fosfor’.

Ministrene stillede op til åbent samråd i miljøudvalget med gæster fra både fødevareudvalget og erhvervsudvalget, og det var en entydig melding, der kom fra miljøministeren:

”Det skal nok blive regnet med i det samlede indsats i anden planperiode,” forsikrede ministeren, der forklarede, at mankoen tages med i den nye planperiode, forstået på den måde, at base line nedskrives.

Ministeren forklarede, at man i ministeret er ved at genberegne, hvilket kvælstofniveau, der er acceptabelt.

Erling Bonnesen (V) var som Per Clausen bekymret, men landbrugs- og fødevareordføreren fra Venstre havde et lidt andet fokus end sin kollega fra Enhedslisten. Erling Bonnesen var nemlig bange for, hvilke konsekvenser, der er i vente for landmændene.

”Går man efter at stille nye, hårde krav til erhvervet? Det vil være stik mod intentionerne i vækstaftalen,” lød det blandt andet fra venstremanden.

Hverken fødevareministeren eller miljøministeren svarede direkte på det spørgsmål, men Kirsten Brosbøl gjorde det klart, at miljømålene stadig skal opfyldes.

”Fremadrettet vil der være behov for at reducere kvælstof, og vi genberegner hvad reduktionsbehovet er. Ingen regner med, at indsatsbehovet vil være nul,” sagde ministeren og fortalte, at man i øjeblikket arbejder sammen med forskere fra Aarhus Universitet for at finde ud af, hvilke virkemidler, man skal tage i brug.

”Vi undersøger både minivådområder og stenrev. Det vigtigste er, at kan se effekterne og omkostningerne, og det vil fremgå af det virkemiddelkatalog, som vi skal prioritere fra i efteråret.” 

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk
Foto fra et tidligere samråd

Scroll to Top