Povl Blak Bojer: De skylder os den retssag

De randzonesager, der i foråret blev sat på pause, bliver nu genoptaget. Det mangler også bare, de skylder os, at vi får sagen afgjort i retten, siger Povl Blak Bojer, der nu har ventet tyve måneder på, at hans sag kom for

Den stod egentlig til at komme for i næste uge. Retssagen, hvor Povl Blak Bojer og sønnen Christian fra Snedsted i Nordjylland er tiltalt for at bryde randzoneloven. Men i maj måned blev deres retssag sammen med andre randzonesager sat på pause med det argument, at en ny randzonelov var på trapperne. Torsdag den 19. juni bekræfter Statsadvokaten i Viborg så, at randzonesagerne igen bliver genoptaget.  

Selvom Povl Blak Bojer har set frem til at ’gå i rette’ med loven – netop i retten – så er reaktionen på genoptagelsen af randzonesagerne alligevel afmålt.

”Ja, det ved jeg såmænd ikke, hvad jeg skal sige til. Jeg ved jo ikke, om de starter der, hvor de stoppede, eller om de starter et nyt sted. Men det bliver jeg vel klogere på. Og hvis ikke de vil starte et nyt sted, så synes jeg jo næsten, at det er givet på forhånd, at de får svært ved at holde sagen, ” lyder reaktionen fra Povl Blak Bojer, der med den oprindelige berammelse af retssagen den 25. juni har sat sig grundigt ind i sagen.

”Jeg var da fuldstændig overbevist om, at randzoneloven ville blive erklæret ugyldig. Det er jo ikke en enkelt person, som ikke vil adlyde loven. Det er jo faktisk et helt erhverv, som siger til politikerne; jamen, det her er jo ikke lovligt. Og det er jo ikke sådan, at vi ikke har et argument. Vi peger jo på den paragraf, som loven er i strid med. Og det må jo være sådan, at landmanden kan påberåbe sig, at Grundloven bliver overholdt. Akkurat lige som et samfund kan påberåbe sig, at loven bliver overholdt. Så det ville være godt, hvis sagen blev afklaret. At man fandt ud af, om det er Grundloven, der gælder. Eller om det er randzoneloven, der gælder.”

To versioner af randzoneloven
Med vedtagelsen af den nye randzonelov, der træder i kraft 1. august, er det endnu usikkert, hvad det betyder for de tiltalte landmænd.

”Jeg mener jo ikke, at hvis man laver en ny lov, der afløser den gamle lov, så kan den nye lov jo ikke være med tilbagevirkende kraft. I hvert tilfælde ikke i min logik. Jamen, så kan de vel kun genoptage sagen i forhold til den gamle lov, for der er jo ikke sket overtrædelse i forhold til den nye lov. Og hvorfor skulle sagerne så sættes på standby, indtil vi fik en ny lov? Det giver jo ingen mening. Men det vil tiden måske vise.”

Få nu den sag kørt igennem
Selvom om genoptagelsen af retssagen formentlig ikke betyder, at Povl Blak Bojer får sin sag for den 25. juni, som det oprindeligt var planen, så glæder han sig over udsigten til at kunne sætte punktum på et langt forløb.

”Ja, jeg synes de skal se at få en sag kørt igennem. Om det skal være min, eller om det skal være Bæredygtigt Landbrugs sag, det er jo ligegyldigt. Jeg synes, de skylder os at få kørt en retssag, som afgør, hvor det her skal ende.”

Og indtil det sker, har Povl Blak Bojer og søn ikke tænkt sig, at anlægge randzoner.

”Vi bliver i hvert tilfælde stående, hvor vi har stået hele tiden. Også i forhold til den nye lov, eftersom den ikke er anderledes end den gamle. Vi handler ikke på det her, inden det er afgjort retligt. De gentager nu loven, og så gentager vi også vores holdning om, at vi laver ikke randzoner før den uenighed, der er omkring lovens gyldighed, er afgjort ved retten, ” slutter Povl Blak Bojer.

Læs mere om Povl Blak Bojers randzonesag

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top