Væksten kommer med en ny regulering

Partiet Venstre er med sit forslag om ændrede regler for dyreenheder på vej i den rigtige retning. Men direktør i Bæredygtigt Landbrug, Bjarne Nigaard, mener politikerne bør gøre brug af ligevægtsprincippet, hvis målet er optimal vækst i landbruget, og det mener han kan ske uden at gå på kompromis med miljøet

Af Bjarne Nigaard, bni@baeredygtigtlandbrug.dk 

Som Bæredygtigt Landbrug flere gange har påpeget, så er danske særregler en unødvendig hæmsko for danske landmænd. Og det reducerede dyreenhedskrav er blot et af flere eksempler på, at den danske regulering afviger fra nabolandenes vilkår på en uhensigtsmæssig måde, og skaber dårligere konkurrencevilkår for svineproducenterne.

Derfor er det glædeligt at Venstre sammen med NNF nu kan tilslutte sig, at vi i Danmark får gødningsregulering på samme niveau som vore nabolande, i stedet for en overimplementeret stram regulering.

For mange svineproducenter vil det ud over en øget produktion skabe en besparelse, hvis reglerne om dyreenheder justeres som det er foreslået, altså at man må benytte 1,7 dyreenhed i stedet for nuværende 1,4 dyreenhed.

Der vil være noget at hente på sparet gødningsindkøb, og på færre transportomkostninger, når gyllen i stedet for at blive sendt langt væk, i større omfang kan benyttes på egen bedrift.

Kritikken af fosforpåvirkningen er i øvrigt alt for ensidig; Ejendomme på god bonitet må i dag tilføre ekstra fosfor for at opretholde P-tallene i jorden. Normerne er generelle regler på basis af modelberegninger i stedet for konkrete vurderinger ud fra de individuelle forhold.

Faktisk ville en endnu mere oplagt løsning være, at Venstre tager skridtet fuldt ud, og tilslutter sig at der må tildeles gødning efter ligevægtsprincippet. Væk med kunstige reguleringer og modelberegninger, og i stedet vægt på biologi og faglighed. Giv planterne den gødning de har behov for og kan optage. Hverken mere eller mindre.

Det vil for alvor sende dansk landbrug fremad i konkurrencen med nabolandene, hvor man netop må gøde efter ligevægt, og det vil skabe adskillige positive sideeffekter; Vi vil få mere protein i eget produceret korn, og kan dermed bruge mere af eget korn i foderblandingen, hvilket igen betyder mindre indkøb af importeret protein.

Dansk landbrug vil gerne bidrage med endnu mere til den fælles husholdningskasse i Danmark, uden at belaste miljøet yderligere. Men så skal vi have lov til at bruge alle de muligheder vore nabolande også har. 

Hvede og sløret mejetærsker

Scroll to Top