Gødningsregler udfordrer dansk ølproduktion

Faldende protein i korn og byg giver dårligere kvalitet i den malt, danske eksportmalterier eksporterer. Men det har også betydning for den danske ølproduktion til hjemmemarkedet. (Artiklen er bragt første gang den 28. maj)

Hvad har miljøregler med ølproduktion at gøre? Umiddelbart intet, vil de fleste sikkert mene. Men for malter og brygmester Henning Fuglsang fra Sophus Fuglsang Export-Maltfabrik hænger de to ting uløseligt sammen.

For Danmark praktiserer nemlig i dag en restriktiv kvælstofpolitik, hvor danske landmænd i flere tilfælde kun må tilføre omkring den halve mængde gødning til marker og afgrøder i forhold til landmænd i eksempelvis Tyskland og England. Og det er en forskelstilførsel, der bl.a. giver udslag i mængden af protein i kornet, og dermed i kvaliteten af øllet.

Faldende protein
I Danmark har proteinindholdet i afgrøderne som konsekvens af det lave gødningsforbrug været faldende gennem en årrække. Det gælder også for maltbyg. Og for brygmester Henning Fuglsang betyder det faldende proteinindhold i maltbyggen, at den forarbejdede malt, der eksporteres, nu indeholder mindre protein end den, der efterspørges på mange af eksportmarkederne.

Ifølge Fuglsangs egne undersøgelser er proteinindholdet i malten i takt med den reducerede kvælstoftilførsel faldet fra 10,7 til 9,2 procent i gennemsnit i løbet af de seneste fem år. Og det er en udvikling, der både mærkes og kommenteres hos kunderne, der ofte efterspørger et proteinindhold på over 10 procent.

Dermed er der en reel fare for, at Fuglsang i fremtiden må vinke farvel til nogle af de kunder, der bidrager til virksomhedens eksportomsætning på ikke mindre end 300 mio. kroner.

Rammer også dansk ølproduktion
Men det faldende proteinindhold har ikke kun betydning for eksportmarkederne. Også produktionen af Fuglsangbryggeriets øl til det danske hjemmemarked, er udfordret af det faldende proteinindhold.

Henning Fuglsang IKKE TOP

”Ja, det har betydning for øllet. Men på hjemmemarkedet kan vi godt styre det, fordi vi bruger enten ingen eller meget lidt råfrugt. Vi kan endnu korrigere for det faldende proteinindhold i vores egen produktion, ” forklarer Henning Fuglsang til baeredygtigtlandbrug.dk.

I forsøg på at imødekomme den faldende mængde protein har bryggeriet ændret en smule på sammensætningen i øllet.

”Det har vi, ja, ” bekræfter Henning Fuglsang og fortsætter:

”Vi har øget maltmængden i vores bryg for at kompensere for den manglende protein, ”siger Henning Fuglsang og forsikrer i samme ombæring, at der indtil videre er tale om en ændring, som forbrugeren endnu ikke kan smage.

”Nej, man kan ikke smage forskel. Det er jo så det vi prøver på at styre mod, ” lyder det fra brygmesteren, der ikke er meget for at gå for meget i detaljen med råvaresammensætningen.

Ølproduktionen i fare
Fuglsang maltbyg i plansilo
Til gengæld deler Henning Fuglsang gerne sin bekymring for den fremtidige produktion, hvis den restriktive kvælstofpolitik fortsætter som hidtil.

”Jeg vil sige, at så længe man bruger 100 procent malt, så er der måske ikke noget problem, men hvis proteinindholdet bliver endnu lavere, så kan det gå ud over skummet eller gærvitaliteten – og dermed smagen. Og det vil vi selvfølgelig være kede af, ” siger Henning Fuglsang, der oplever, at danske maltkunder er mere tolerante i forhold til ændringer.

”På eksportmarkedet, hvor de har mere forskelligt malt at vælge imellem, diskuterer vi i dag, hvad vi skal gøre ved det faldende proteinindhold i fremtiden. Herhjemme er problemet endnu ikke så stort. Der er det jo bare sådan, det er. Og så vender man sig til at kompensere for faldende protein.”

Ud over forarbejdet malt eksporterer Danmark også uforarbejdet maltbyg. Også hvad den eksport angår, så frygter Henning Fuglsang, at det faldende proteinindhold vil få konsekvenser for den danske malteksport, eksempelvis til det tyske marked.

”Normalt er der jo en stor eksport af maltbyg til udlandet fra Danmark, og heraf går omkring en million tons til Tyskland, der altid mangler maltbyg. Men den eksport er måske også i fare på sigt, hvis proteinet bliver for lavt, ” slutter Henning Fuglsang.

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk

ØL blandede øl TOP

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top