Spildevand rydder bordet i vandrådene

Vandrådenes arbejde skal bidrage til at skabe bedre fysiske forhold i vandløbene. Det hersker der ingen uenighed om. Men de fysiske forhold er andet end gydegrus, slyngede vandløb og nedlæggelse af opstemninger. De fysiske forhold afhænger især af hvor meget organisk materiale, fosfor og miljøfremmede stoffer, der havner i vandmiljøet

Af Vagn Lundsteen, fagpolitisk rådgiver

Vi må fra landbrugets side fastholde, at det ikke giver mening af bruge millioner af kroner på at forbedre de fysiske forhold i vandløbene, hvis vandløbene gang på gang udsættes for overløb af urenset spildevand. Derfor skal der være styr på spildevandet, inden der bruges penge på forbedre de fysiske forhold. 

Vagn 22. juli 2013

Spildevand er den største trussel mod vores vandmiljø. Det tilfører næringsstoffer som organisk kvælstof og fosfor. Men det er ikke det værste. Det værste er mængden af miljøfremmede stoffer og tungmetaller, der ikke renses fra på rensningsanlæggene. 

Der stilles ikke krav om at bly, kviksølv, ftalater, aromatiske kulbrinter, LAS (lineære alkylbenzensulfonater) (LAS kommer primært fra  vaskemidler, vaske- og rengøringsprocesser og køle- og skæreprocesser) og resten af de mere end 100.000 miljøfremmede stoffer renses fra, eller nedbrydes, inden de fortsætter til vandmiljøet.

Klik her for at læse mere om spildevandsudledning i byernes økologiske kredsløb

I vandrådenes arbejde, og i debatten generelt, er det vigtigt igen og igen at påtale spildevandets uheldige egenskaber og opfordre til at kommunerne får styr på dette. Vi vil gerne minde om, at det som kommer ud af drænrørene er rent vand, med indhold af det naturlige og sunde næringsstof nitrat, som altid har været i vandløbene. Den virkelige trussel mod vandmiljøet er spildevand. Det skal der styr på. Når spildevandet er væk fra vandløbene, så er der ikke længere nogen, der taler om landbruget som forurener.

Læs også:

Den selvrensende landmand

Fakta om spildevand i det åbne land

Spildevand som kilde til gødning og energi

Spildevand i det åbne land: Hvilken løsning skal jeg vælge?

Scroll to Top