Mette Bock (LA): Nu kan vi ikke vente længere

Liberal Alliances landbrugsordfører mener vi har den faglige viden, der skal til, og at regeringen har hængt i bremsen, derfor vil Mette Bock have gang i reformerne på landbrugsområdet med det samme. Det fortæller hun til bæredygtigtlandbrug.dk i forbindelse med lanceringen af Liberal Alliances landbrugspolitik den 25. september

Liberal Alliance har netop offentliggjort et nyt landbrugsudspil, der skal sikre væksten i både landbruget og i samfundet. Regeringen har alt for længe hængt i bremsen, når det gælder en ny regulering, der skal sikre landbruget bedre vilkår, siger LA’s fødevareordfører Mette Bock til Bæredygtigtlandbrug.dk. Landbrugsordføreren mener, den nye regulering skal sættes i gang med det samme.

’Dansk landbrug har alle gode grunde til at være et stolt erhverv’. Sådan lyder introen til det landbrugsudspil som Liberal Alliance netop har offentliggjort, og som skal sikre, at der nu gøres op med årtiers politik, hvor landbruget i al for høj grad er tillagt ansvaret for en ’alt for negativ miljøbelastning’.

Landbruget bidrager i dag til økonomien med, hvad der svarer til udgifterne til hele det samlede sundhedsvæsen.  Og ifølge Liberal Alliance stod landbruget og dets følgeerhverv indenfor fødevarevareklyngen i 2013 for ikke indre end 25 procent af Danmarks samlede eksport, svarende til 156 milliarder kroner. En eksport, der kan øges med 50 milliarder yderligere per år samt skabe beskæftigelse til yderligere 25.000 personer, hvis erhvervet fremover reguleres som anden industri i Danmark, vurderer partiet.

Et nyt paradigme
Udspillet, der af Liberal Alliance betegnes som et paradigmeskifte for reguleringen af landbruget, betyder blandt andet, at der skal større vægt på faglighed fremfor følelser, og at erhvervet skal reguleres på output fremfor input.

Hovedpunkterne i det nye udspil handler derfor om en anden kvælstofregulering, hvor landmændene gøder efter ligevægtsprincippet, og hvor kontinuerlige målere moniterer en eventuel effekt i vandløbene. Husdyrsproduktionen sættes i niveau med EU-reglerne, og antallet af dyreenheder per hektar stiger fra 1,4 til 1,7. Vandplanerne etableres på et nyt grundlag og overimplementering, blandt andet i form af urimelige krydsoverensstemmelsesregler, udfases. Derudover skal det i fremtiden være lettere at etablere sig som landmand, og NaturErhvervstyrelsen skal nedlægges, hvis Liberal Alliance kan få sin vilje igennem.

Vi skal i gang nu
Ifølge Liberal Alliances fødevareordfører Mette Bock ligger det nye udspil lige for, og hun ser derfor ingen grund til at vente yderligere, inden reguleringen implementeres.

”Hvis man følger vores forslag, så er der ingen tvivl om, at så vil det betyde en kolossal vækst indenfor erhvervet. Og det har vi ventet på længe. Vi har den faglige viden, der skal til, og regeringen har bare hængt i bremsen, og nu kan vi ikke vente længere. Så det gælder bare om at komme i gang.”

”Derfor foreslår vi den her femårsplan, hvor det handler om at plukke de lavthængende frugter først, og der ligger sådan noget som kvælstofregulering jo lige for. Så det er bare at gå i gang. Vi er nødt til at få det her samlet i gang. Vi hopper fra tue til tue; så laver man lidt hist og lidt pist, og så skal der flere undersøgelser til, og så ved vi ikke helt nok. Og så kan det her jo tage halvtreds år. Og derfor foreslår vi, at vi laver denne her plan og får den gennemført indenfor en overskuelig årrække, ” siger Mette Bock til baredygtigtlandbrug.dk og understreger sin støtte til de landmænd, der allerede er gået i gang.

”Det er nu, der skal ske noget, og jeg har stor beundring for de landmænd, som allerede er gået i gang med selv at foretage målinger og selv kigge på det her med kvælstof. Vi bliver nødt til at fokusere på, at det skal være fagligheden, der skal styre det her. Det er ikke følelser, det er fagligheden. Og fagligheden baseres jo blandt andet på facts. Og hvis ikke vi måler, så har vi ikke en viden at handle ud fra.”

En hurtig forskel
Hvis udspillet bliver realiseret, er det især hvad angår gødning, at landmændene hurtigt vil kunne mærke en forskel.

”Planteavlerne, som også Bæredygtigt Landbrug har stort fokus på, er dem, der først vil mærke resultaterne af dette, fordi det er der vi vil sætte ind allerførst, ” lyder det fra ordføreren, der håber udspillet vil blive godt modtaget.

”Jeg håber, det her er noget, der bliver modtaget godt, fordi det er noget, jeg har lavet i samarbejde med rigtig mange landmænd, som har fingeren på pulsen. Det er dem, som arbejder med jorden hver eneste dag, det er dem der har fagligheden, og det læner jeg mig trygt op ad, ” slutter Mette Bock. 

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top