Kan dansk landbrug klare sig uden en slagtesvineproduktion?

Er det et urealistisk spørgsmål, som aldrig vil blive aktuelt? Sådan spørger svineproducent Peter Kjær Knudsen forud for det åbne samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 10. september

Af Peter Kjær Knudsen, svineproducent, Hvalsø

Jeg er bange for at spørgsmålet er meget relevant, da vi kan se, at 75 procent af alle slagtesvin bliver produceret i stalde fra før 1997 og med under 250 dyreenheder; Der bliver simpelthen ikke bygget nye slagtesvinestalde.

Grunden er simpel. Der er ingen økonomi i at producere slagtesvin. Det ses bedst ved at læse regnskaber fra de dygtigste producenter vi har i landet. Vores formand og næstformand i Danish Crown, som vi jo har valgt, fordi de er de dygtigste, har de sidste fem år lavet henholdsvis et stort nul og et minus på 3 mio.kr.

Peter Kiær Knudsen

Hvad er årsagen til den manglende indtjening?

Det er en begrænsning fra det offentlige via love og regler, som i dag betyder en forskel på 109 kroner i konkurrenceforskel fra Danmark til Tyskland ude i primærproduktionen, når man medtager tyskernes momsfordel.

Gør vi nok for at råbe vagt i gevær overfor lovgiverne?

Jeg savner som slagtesvineproducent at høre råbene fra en hel hær af virksomheder, som i dag indirekte lever af, at vi i Danmark har en stor slagtesvineproduktion:

Foderstofindustrien vil helt naturligt blive en stor taber, da den helt store fodertonnage ligger hos slagtesvinene. Hvor er disse virksomheder i debatten? 
Planteavlerne, der producerer korn, kan se frem til en lavere pris, da en meget større del skal eksporteres med omkostninger til følge. Samtidig vil de formentlig miste gylle til deres marker.

Hele industrien omkring svineproduktion vil på sigt miste knowhow, da det i dag er slagtesvinene der smider de fleste penge i svineafgiftsfonden, som er den store motor, der trækker al forskning og udvikling omkring svineproduktion. Pga. af den, er vi i stand til at geare de penge, vi trækker via landdistriktsmidler.

Vi har i dag en stor smågriseproduktion, men den vil lide voldsomt under en faldende slagtesvineproduktion. Først og fremmest vil den blive meget følsom for, hvad der sker i andre lande, da alt skal eksporteres. Dernæst vil den langsomt sygne hen, når lokomotivet for udvikling forsvinder. Økonomien omkring rådgivning vil forsvinde. Danske virksomheder der producerer hjælpemidler til svineproduktionen, vil tabe så store markedsandele og knowhow, så de enten bukker under eller flytter udenlands.

Finanssektoren får vi heller ikke megen hjælp fra, i forsøget på at råbe politikerne op.

De vil ellers også blive hårdt ramt, da hele egenkapitalen i landdistrikterne vil falde betydeligt. Ikke blot hos de, der har produceret slagtesvin, men også hos de førnævnte virksomheder, som de jo også finansierer.

Derfor er situationen alvorlig for hele samfundet, og jeg vil opfordre til, at man fra alle sider er med til at råbe politikerne op inden det er for sent.

Christiansborg

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top