Målinger skal lægges til grund i husdyrgodkendelser allerede nu

Myndighederne er forpligtet til at bruge målinger, når de godkender husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven. Dette skyldes grundlæggende forvaltningsretlige principper og EU-Domstolens praksis. Bæredygtigt Landbrug opfordrer Miljøudvalget til at afstemme de nuværende regler på området, så der ikke opstår tvivl hos de kommunale myndigheder.

Målinger af landbrugets udledning af kvælstof blev først betragtet som fantasi, så kom det på tegnebrættet, og nu er det virkelighed. Mange af Bæredygtigt Landbrugs medlemmer lige nu i gang med at opstille målere på deres drænrør. Fremover vil landbruget kunne dokumentere de faktiske udledninger af kvælstof fra landbrugsarealerne, hvilket landboforeninger fra nord og syd har bekræftet. Der er ifølge Bæredygtigt Landbrug tale om et helt normalt vilkår i industrien, der nu også skal tages i brug i landbruget.

Husdyrgodkendelsesloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Dengang overvejede man ikke målinger. Resultatet blev, at udledninger blev modelberegnet. Ikke fordi loven kræver det, men fordi modeller var det bedst videnskabelige grundlag på daværende tidspunkt.

Sidenhen er bedre metoder, der beror på målinger, blevet udviklet, og de metoder mener jurist i Bæredygtigt Landbrug, Nikolaj Schulz, kan og bør tages i brug med det samme.

Nikolaj Schulz lange ærmer sep 2014

”Myndigheden er forpligtet til at bruge rigtige og pålidelige oplysninger i forhold til den konkrete sag. Det forekommer åbenlyst, at konkrete målinger er mere pålidelige og rigtige frem for generaliserede modelberegninger,” siger Nikolaj Schulz, der ligefrem mener, det bør være et krav, at målinger tages i brug så snart som muligt.

”Dele af habitatdirektivet er direkte implementeret i loven. EU-Domstolens praksis angiver, at seneste videnskabelige viden altid skal lægges til grund. Det forekommer utvivlsomt, at myndigheden uanset hvad Miljøministeriet forsøger at vejlede om, skal lægge målingerne til grund i den konkrete sagsbehandling”.

Usikkerhed hos kommunernes sagsbehandlere
Nikolaj Schulz har forståelse for, at det kan virke grænseoverskridende at meddele godkendelse, når måleresultaterne lyser grønt, mens husdyrgodkendelse.dk lyser rødt, men ifølge juristen er der ingen vej uden om at inddrage målinger i arbejdet.

”Sagsbehandlerne skal minde sig selv om, at forvaltningsloven og EU-retten nu engang står højere end en vejledning fra Miljøministeriet”.

Ikke behov for lovændringer i husdyrgodkendelsesloven
Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) fortalte den 1. september under sig besøg hos lodsejere i Nordjylland til Torben Sørensen, medlem af Limfjordsrådet, at ’Målingsbaseret tilgang er nok først muligt tidligst i 2017’.

En målsætning om, at målinger først kan benyttes i forbindelse med reguleringen af landbruget om tidligst tre år mener Bæredygtigt Landbrug er voldsomt uambitiøst, for ifølge Nikolaj Schulz, så er der intet til hinder for at benytte målingerne i arbejdet allerede nu, da det allerede er muligt efter gældende regler.

”Der er ikke behov for en lovændring af husdyrgodkendelsesloven for fremover at lægge målinger til grund i forbindelse med godkendelser. Loven afspejler den tid, hvor loven er blevet til i, hvilket er helt normalt.  Nye videnskabelige metoder til at beregne udledninger kræver ikke en lovændring”.

”Når det så er sagt, så er der så mange andre gode grunde til at lave en lovændring, men rent juridisk står den nuværende lov ikke i vejen for at lægge målinger til grund i forbindelse med godkendelser efter husdyrgodkendelsesloven.”

Miljøudvalget kan ændre godkendelsesbekendtgørelsen
Hos Bæredygtigt Landbrug opfordrer am. Direktør, Bjarne Nigaard, til at Folketingets Miljøudvalg nu kigger på godkendelsesbekendtgørelsen, så målinger af drænvandet hurtigst muligt kan blive en integreret del af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Bjarne Nigaard close up TOP

”Vi opfordrer Miljøudvalget til at sikre, at reglerne på området afstemmes med virkeligheden. Når myndighederne nu engang er forpligtet til at bruge seneste viden, så bør enhver uklarhed fjernes og der bør her og nu tilføjes en passus i godkendelsesbekendtgørelsen om, at målinger kan lægges til grund,” siger Bjarne Nigaard, som er uforstående overfor ministerens modvilje mod at tage de tilgængelige målinger i brug snarest muligt.

”Man skulle tro, at miljøministeren løb erhvervet i armene, når landmændene frivilligt kommer med en bedre videnskabelig metode til at dokumentere udledninger af kvælstof fra landbruget, så det er meget skuffende, at regeringen ikke mener en ny regulering kan starte før tidligst i 2017, og det ligger langt fra Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger om at få gang i den ny regulering, når redskaberne lå klar. De er klar nu, så hvorfor ikke komme i gang?”

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top