Skarpe kanter er en nødvendighed

Det altoverskyggende emne i landbrugspressen i den forgangne uge har været, at vores kollegaorganisation har ansat tidligere justitsminister Karen Hækkerup som direktør. Som tidligere her skrevet, anerkender vi fru Hækkerups dygtighed, men nu skal vi jo ikke tro, at fordi der kommer en ny direktør i Landbrug & Fødevarer (L&F), så er alle problemer løst.

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand

Der skal mere end ét menneske til at redde dansk landbrug fra katastrofernes holdeplads. 

Vores kollegaorganisation skal simpelthen have en holdnings-turnaround, hvor landmandsfamiliernes ve og vel, på et fagligt og juridisk korrekt grundlag, skal være første og eneste prioritet. Man kan spørge sig selv, hvordan en, uden tvivl dygtig, minister, på et fuldkomment nyt arbejdsgrundlag skal kunne vende sin retorik 180 grader og føre sin mening igennem imod tidligere partifæller i koordinationsudvalget som hun nu pludselig har forladt. Og skuer vi ud i fremtiden til efter det folketingsvalg, der venter os inden for et år, så kan scenariet være, at der kommer til at sidde en blå blok ved magten, og hvordan vil de tage imod en direktør, som kommer fra et andet politisk sindelag og hvis ægtemand sidder i folketingets røde gruppe?

Ansættelser af højt profilerede direktører er ved at blive et kendetegn for Landbrug & Fødevarer. Det var da også et vældigt stunt, da Søren Gade blev ansat som direktør, men effekten udeblev på nær fra et synligt underskud. Bæredygtigt Landbrug håber selvfølgelig Fru Hækkerup kan løfte opgaven, og at hun kan argumentere godt for landbruget og få hendes arbejdsgiver til varetage landmandens interesser fuldt og helt. Som tidligere justitsminister må Karen Hækkerup som minimum kende til loven, hvilket må være en fordel, når hun på en række områder skal kæmpe for, at grundlovssikrede rettigheder også kommer til at gælde for landmænd. Vi ser frem til at Karen Hækkerup trækker i arbejdstøjet, og så vil vi nøje holde øje med direktørens resultater, ikke mindst i forbindelse med kampen for at få mere gødning til markerne og i forbindelse med landbrugets hårde arbejde med at få fjernet randzoneloven én gang for alle.

Jeg har fået to opringninger fra medlemmer, der spurgte, om det var nødvendigt at gå så hårdt til L&F. Til dem begge har jeg måttet bekræfte, at det er nødvendigt. Den eneste måde hvorpå vi kan afholde L&F fra at samarbejde og forhandle med Naturstyrelsen, miljøstyrelsen samt Natur- og NaturErhvervsstyrelsen er at følge dem tæt. Herunder ses et brev, hvor fødevareministeren over for Bæredygtigt Landbrug bekræfter, at L&F og Videncentret har været med i udformningen af misfostret’robuste og sårbare jorde’.

Et vanvittigt, modelberegnet beskæftigelsesprojekt for forskere, der vil udpege 1/3 af Danmarks gårde til værdiløshed. For hvordan skal man kunne forrente gælden, hvis man blot må give afgrøderne imellem 30 og 50 kg. N pr. hektar? Samtlige disse landbrug vil, efter et samlet værditab på mellem 50 og 100 milliarder forårsaget af udpegningen, være insolvente, og det scenarie kan landbruget simpelthen ikke acceptere.

På et møde i Nørresundby tilbage i maj 2013 blev formand for L&F, Martin Merrild, spurgt om ikke det var farligt at indlade sig i forhandlinger om at opdele den danske landbrugsjord i robuste og sårbare arealer. Svaret fra Martin Merrild lød ifølge artiklen ’Farlig debat om sårbar og robust’ fra Landbrugsavisen.dk:

”Ja, diskussionen om robuste og sårbare arealer er meget farlig. Og ja, den kan gå helt galt. Men hvis vi får muligheden for en helt ny miljøregulering skal vi vel ikke sige nej, men se mulighederne i stedet for begrænsningerne. Jeg mener, vi skal have modet til at anerkende de politikere, der har modet til at tage skeen i den anden hånd,” lød det dengang fra Martin Merrild.

Det gik helt galt, og nej, landbruget skal ikke acceptere en ny miljøregulering, der stiller landbruget ringere, blot fordi muligheden byder sig. Det er for sølle og for svagt Martin Merrild.

Det er i øvrigt interssant, at VfL er vidende om, at der i arbejdet med udpegning af 1.700 zoner ikke er taget højde for, hvor meget dræn betyder for udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet. Vi kan altså se frem til endnu engang fagligt makværk, hvor L&F igen medvirker til afviklingen af dansk landbrug.

Et projekt som dette kan og må en landbrugsorganisation ikke deltage i. Det skal skriges ud fra alle hustage, at denne ufaglige regulering risikerer at lægge 1/3 af erhvervet i økonomisk ruin og fjerne pengeverdenens tiltro til resten.  Vi vil i Bæredygtigt Landbrug holde L&F og Videncentret ansvarlige for deres handlinger.

L&F´s seneste fadæse med sin medvirken til at opdele Danmark i 1.700 robuste og sårbare arealer er blot en i rækken af mange, tænk blot på flg.:

  • L&F har accepteret at EU´s Nitratdirektiv og nuværende vandrammedirektiv IKKE er blevet implementeret korrekt. Man har ikke taget de vandprøver man skulle, derfor vil man nu fra det offentlige lave ovenstående makværk, der ikke retter op på noget som helst, og som heller ikke lever op til EU’s krav.
  • L&F har ved deres manglende vilje til at indføre vandrammedirektivet efter forskrifterne accepteret en undergødskning på i øjeblikket knap 40 procent i forhold til ligevægtsprincippet. Ved Bæredygtigt Landbrugs opståen opgjorde L&F prisen for undergødskning til latterlige 180 millioner kr. Et tab som BL nu har bevist nærmere ligger på imellem svimlende seks og otte milliarder kroner.
  • L&F har ikke opgjort det værditab, der er på jorden pga. manglende gødning. For hver 1000 kr. vi tjener mindre pr. ha er jorden 30.000 mindre værd. Alle lande omkring Danmark har stigende jordpriser. Eksempelvis er jordprisen på 400.000 kroner pr. hektar flere steder i Tyskland og jorden er ligeledes rekord-værdisat i England, hvor den i de østlige egne er oppe i 230.000 kr. pr hektar.

Jeg kan blive ved i en uendelighed, men det tjener intet formål. Man skal ikke slå på nogen, der ligger ned, men i min optik så hedder det fortsat: Sælg Axelborg og kom ud i virkeligheden på landet L&F.

BL skal ikke leve af at kritisere andre, men med de evner som L&F har vist os igennem 25 år, kan vi konstatere, at de ikke har formået at løfte opgaven som ordførende for danske landbrugsfamilier.

Vi vil fremadrettet i BL gøre vores yderste for at den danske offentlighed bliver orienteret om landbrugets værdi for det danske samfund. Vi vil i BL varetage den almindelige landmand og hans families interesser på et fagligt korrekt grundlag, og vi fortsætter kampen for ordentlige rammevilkår for landbruget i Danmark.

BÆREDYGTIGT LANDBRUG SÆTTER KANT PÅ.

Brev fra Dan Jørgensen om L&F

Scroll to Top