Ét spildevandsoverløb er ét for mange

Alligevel har miljøministeren givet kommunerne tilladelse til op mod hundredetusinde årlige overløb. Miljøminister Kirsten Brosbøl svarer mig i et læserbrev i JP 24. september, ”at give spildevand skylden er spin”. Jeg er nødt til at bede ministeren om at forholde sig til virkeligheden.

Af Vagn Lundsteen, fagpolitisk rådgiver

Ministeren tillader at kommunerne forurener, endda i et omfang, som de færreste kender. Det er almindeligt kendt, at der i forbindelse med landbrugets planteproduktion sker et tab af nitrat ud af rodzonen, som følge af nedbrydning af planterester. Dette tab vil altid forekomme og har altid forekommet. Nitrat er et naturligt stof, et af livets byggesten, som altid har været i vores vandmiljø, lige som det forekommer i alt andet levende. At kriminalisere et naturligt stof, er under en ministers værdighed.

Til gengæld har ministeren ansvaret for, at der ikke kommer miljøfremmede stoffer i vores vandmiljø. Det magter ministeren ikke, når hun accepterer, at det sker tusinder af gange hvert år. Der kan være masser af forklaringer, men der er ingen undskyldninger for at udlede miljøfremmede stoffer i vandmiljøet. Jeg vil anbefale ministeren at få lavet en handlingsplan, der reducerer og på sigt fjerner belastningen af de miljøfremmede stoffer.

Ministeren udtaler, at der er tale om isolerede tilfælde. Jeg må konstatere, at ministeren bliver forholdt virkeligheden. Der er tale om mange tusinde overløb af urenset spildevand, årligt. Og antallet stiger for hvert år. Faktisk er påvirkningen fra spildevand stigende, i modsætning til kvælstof fra landbruget, som er faldende hvert år.

Ministeren laver den fejl, at hun sammenligner spildevand med kvælstof fra landbruget. Jeg formoder at det er en forglemmelse fra ministerens rådgivere. Nitrat er et naturligt forekommende stof i vandløbene, hvorimod spildevand indeholder hundreder af miljøfremmede stoffer. Phtalater, hormonlignende stoffer, tungmetaller, medicinrester, østrogen, PAH’er, husholdningskemikalier, samt fosfor og organisk bundet kvælstof. Faktisk er listen over miljøfremmede stoffer lang, og ministeriet er godt orienteret om de både giftige, kræftfremkaldende og hormonændrende effekter. Man konstaterer da også ofte tilfælde af tvekønnede fisk, samt nedsat fertilitet blandt de organismer og dyr, der lever i vandet, af vandet og i umiddelbar nærhed af vandet.

Desværre bliver vandet ikke analyseret for alle de miljøfremmede stoffer, men vi ved fra private målinger at en lang række grænseværdier bliver overtrådt mange steder.

Det er forkert af ministeren, at negligere problemet. Det er faktisk yderst alvorligt. Et af formålene med at lave vandplaner, er at opnå tilstande i vandmiljøet, så der kan leve fisk i det. Nu er fisk mange ting. Men forudsætningen for at der kan leve fisk, må være, at vandet er rent. At fiskene ikke bliver tvekønnet, eller syge og at det er de fisk, der sætter pris på rent vand.

Ministeren burde trække Naturstyrelsen i ørene. Sikre sig, at hun ikke bliver forholdt virkeligheden. Og ikke bliver holdt hen i uvidenhed af embedsfolk med røde ører.

Jeg vil ikke placere skylden for et dårligt vandmiljø andre steder, end hvor den hører hjemme. Når ministeren peger på landbrugets kvælstof som skurken, så kig på hånden og se hvor de andre fingre peger hen.

Scroll to Top