Bæredygtigt Landbrug tilbyder forsikrings- og pensionsaftale i samarbejde med Alm. Brand

Mandag den 27. oktober underskrev Bæredygtigt Landbrug og Alm. Brand en aftale, så medlemmer af Bæredygtigt Landbrug kan få en pensionsordning og en gruppelivsforsikring igennem Alm. Brand på favorable vilkår

Herunder kan du finde færdige beskrivelser af produkterne, priser, og lokale kontaktpersoner. 

Pension for Bæredygtigt Landbrug

Pension for Bæredygtigt Landbrug, samarbejde med Alm. Brand

Når du skal sikre dig selv og din familie 
Det handler om dig, din alderdom og din families sikkerhed. Med en pension for medlemmer af Bæredygtigt Landbrug i Alm. Brand kan du sikre dine efterladte en udbetaling, hvis du dør eller hvis du mister din erhvervsevne, og sikre dig en økonomisk god alderdom gennem en pensions-opsparing. Skulle du blive syg undervejs, sikrer du dig en hurtig behandling med en sundheds-forsikring. 

Pensionsopsparing
På din opsparing får du frit valg. Du kan vælge en opsparing i Alm. Brand Liv og Pension, hvor du opnår en forrentning, baseret på et investeringsfæl­lesskab, og hvor du er sikret en garanteret mini­mumsudbetaling. Eller du kan vælge at placere din opsparing i en investeringsordning, hvor der er mulighed for højere afkast end i Alm. Brand Liv og Pension, og hvor du selv bestemmer sammensæt­ningen af investeringen, men uden en garanteret minimumsudbetaling. Valget er dit. 

Sundhedsforsikring
Det kan have alvorlige personlige, økonomiske og sociale konsekvenser, hvis du eller dine medarbej­dere er sygemeldt længe eller skal vente på behand­ling. Her er nogle af de fordele, der er ved en Alm. Brand Sundhedforsikring: 

  • Du og dine medarbejdere er sikret undersøgelse og aftalt behandling inden for to uger med vores sundhedsforsikring.
  • Bliv behandlet på privatklinik eller privathospi­tal efter eget valg i Danmark.
  • Kan du ikke få den nødvendige behandling i Danmark, sikrer vores sundhedsforsikring dig behandling i udlandet.
  • Du får mulighed for at modtage psykologisk rådgivning.
  • Få dækket regningen til kiropraktor, fysioterapi, sygepleje i hjemmet og diætist.
     

Hvad kræver pensionen?
Du skal være medlem af Bæredygtigt Landbrug eller medarbejdende ægtefælle. Desuden skal du som minimum indsætte 1.250 kr. om måneden til opsparing eller forsikringsdækning samt even­tuelt præmien til Sundhedsforsikring. Vælger du opsparing i forsikring og/eller gruppeliv kræver det desuden, at du kan afgive tilfredsstillende hel­bredsoplysninger. 

 

Sådan sammensætter du din pension

Alm. Brand Sundhedsforsikring Gruppeliv 

Pensionsopsparing i Alm. Brand Liv og Pension eller opsparing i Alm. Brand Bank

Gruppeliv
Gruppelivsforsikringen sikrer dig og dine pårørende økonomisk, hvis du dør eller får en kritisk sygdom. Forsikring ved visse kritiske sygdomme er bl.a. nogle former for kræft, blodprop i hjer­tet, bypass-operation, hjerneblødning, dissemineret sklerose, muskelsvind, HIV-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte. Du kan se en samlet liste over de sygdom­me, som er dækket i forsikringsbetingelserne. 

Diagram 1

 

Dækning ved nedsat erhvervsevne
Du kan vælge at supplere din pension for medlemmer af Bæredygtigt Landbrug med en forsik­ring, der kan sikre din levestandard, hvis du mister din erhvervsevne. 

Diagram 2

 

Omkostninger i Alm. Brand Liv og Pension
For Alm. Brands administration af pensionsordningen beregnes et omkostningsbidrag ud fra den årlige indbetaling, et månedligt gebyr på 60 kr. plus 10 kr. i måneder med opkrævning.

Ved obligatorisk ordning er det månedlige gebyr 30 kr. og gebyret for opkrævning bortfalder. 

 

Omkostningsbidraget fastsættes ud fra følgende:

0 – 100.000 kr.                2,0 %

100.000 kr. og derover   1,0 %

(Omfatter kun præmien til pensionsopsparingen)

 

Omkostninger i Alm Brand Bank – Investeringsordning 

Af depotværdier                            Gebyr

0 – 250 000                                     0,63 % inkl. moms

250.001 – 500.000                          0,31 % inkl. moms

500.001 kr. og derover                    0,00 %

 

Netbank kurtage:

0,1 % i obligations og aktieafdelinger min. 25,- kr. i afdelinger under Alm. Brands investerings-foreninger. Øvrige investeringsforeninger 0,25 % min. 50 kr.

Generelt
Alle beløbsgrænser, dækninger, priser og satser er de på nuværende tidspunkt gældende 2014 og kan til enhver tid ændres efter regler, anmeldt til Finanstilsynet. 

Er du interesseret i Bæredygtigt Landbrugs pensions- og forsikringsaftale skal du selv kontakte den lokale medarbejder fra Alm. Brand.

Du kan finde din lokale medarbejder herunder:  

Pensionsrådgivere Alm. Brand – lokale rådgivere 

 Kontaktpersoner Alm. Brand

 

(Ovenstående tekst og billeder stammer fra Alm. Brands folder: Pension for Bæredygtigt Landbrug)

Er du interesseret i Bæredygtigt Landbrugs pensions- og forsikringsaftale skal du selv kontakte den lokale medarbejder fra Alm. Brand.

Med venlig hilsen

Bjarne Nigaard

Bæredygtigt Landbrug – Ingen halve løsninger

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top