Lad os tale fakta, Brosbøl

Miljøminister Kirsten Brosbøl skriver i JP den 31.10.2014, at jeg vrøvler, når jeg hævder at nitrat er et naturligt stof, som altid har været i vandmiljøet. Jeg skriver ikke, som ministeren påstår, at kvælstof ikke skader miljøet

Debatindlæg af Vagn Lundsteen, fagpolitisk konsulent bragt i JP den 12. november.

Kvælstof skader miljøet, når der er for meget af det. Når det ligger på bunden af fjordene i tykke slamlag og bliver frigivet sammen med de enorme mængder fosfor, der ligger i samme sediment. Slamlaget er bygget op gennem århundreder, af blandt andet spildevandsslam. 

De organisk bundne næringsstoffer fjerner ilten fra vandet hver sommer og problemet ser ud til at forværres for hvert år, der går. I år har der tilmed været iltsvind i oktober, hvilket er sjældent. Problemet er påtalt af professor Stiig Markager, DCE, der hævder at 96 procent af kvælstoffet i fjordene kommer fra bundsedimentet.

Spildevand

Så jo, kvælstof skader vandmiljøet. Dog ikke den kvælstof, som kommer fra landbruget, som er nitrat. Nitrat består af kvælstof og ilt. Faktisk er der tre gange så meget ilt som kvælstof. Så lad os holde os til fakta i diskussionen. Derfor ønsker jeg at stille ministeren følgende spørgsmål:

  • Hvorfor opstår iltsvind i de perioder, hvor der er mindst nitrat i vandet?
  • Hvorfor opstår iltsvind de år, hvor der er mindst nitratudvaskning?
  • Hvorfor er det nitrat, der skal begrænses, når nitrat er det næringsstof, der er mindst af?
  • Hvis problemet i vandmiljøet er nitrat, hvorfor har det så ikke hjulpet at halvere udledningen?

Jeg håber, at ministeren ikke lade embedsfolk lave de sædvanlige refleksbesvarelser. Ministeren vil nemlig nok, som så mange andre, nå til den konklusion, at nitratforskrækkelsen nu må vige for fagligheden og fakta.

Så lad os tale fakta, Brosbøl:

  • Hvor er der iltsvind? 
  • Hvorfor er der iltsvind? 
  • Skyldes det landbrugsforhold, eller er der andre forhold der gør sig gældende?

Lad os løse problemerne, der hvor de er. Det giver ingen mening at belaste et helt land med restriktioner, hvis det er Løgstør Bredning, Mariager Fjord, Bornholm og området omkring Bornholm, der hvert år lider af iltsvind.

Vi skal jo ikke reparere noget, som ikke er gået i stykker. For øvrigt har vi haft iltsvind i tusinder af år – helt naturligt.

Scroll to Top