Økologer om LA’s beslutningsforslag: Mere gødning er alletiders

Liberal Alliance fremsendte i sidste uge et beslutningsforslag, hvor de foreslog en ændring af de danske gødskningsregler. Ifølge forslaget skal den nuværende gødningsnorm erstattes af gødskning efter ligevægtsprincippet. Og det er et forslag, som flere økologer bakker op om

”Det er alletiders. Det er det helt rigtige, ” lyder reaktionen fra økologisk landmand Klaus Aage Bengtson fra Gandrup i Nordjylland, da baeredygtigtlandbrug.dk spørger til, hvor vidt han som økologisk plante- og kartoffelavler bakker op om forslaget.  

”Jeg bakker hundrede procent op.Der skal kvælstof til, for at vi kan lave kulstof. Sådan er det. Det er så enkelt. Du kan ikke holde på næringsstofferne, hvis ikke du har et rimeligt kulstofindhold, altså humusindhold. Og der skal kvælstof til for at bevare det og for at bygge det op. Desværre har vi tæret voldsomt på både humus og kvælstof de sidste mange år, så det vil være dejligt, hvis vi snart kan tilføre mere kvælstof.”  

Som gødningsreglerne er nu, har Klaus Aage Bengtson kun 140 kilo kvælstof til rådighed for hver hektar, han dyrker. Og selvom landmanden indtil videre har formået at levere korn med et fint proteinindhold, så koster normen på kvantiteten.  

”Ja, jeg har formået at lave noget korn, der ligger flot, men det er også på bekostning af udbyttet, ” fortæller Klaus Aage, der med den nuværende gødningsnorm ligger på et udbytte på omkring de 5 tons.  

”Jeg forsøgte, om jeg kunne lave noget økologisk brødhvede for to år siden. Men det lykkedes ikke. Vi nåede godt 11 i protein, og det var lige lidt nok. Jeg skal jo op på en 12-13 procent, for at jeg virkelig kan få en god pris. Det kunne godt bruges, det vi havde, men det var ikke det, vi kunne få den helt høje pris for. Og det var en almindelig økologisk hvede. Hvis det så havde været en Ølandshvede, så giver det måske kun en tredjedel eller en fjerdedel svarende til omkring tyve tønder per hektar.”

”Dan Jørgensen har jo den holdning; jamen, så kan vi bare avle noget korn med et højt proteinindhold – ja, men så skal det virkelig også koste nogle penge. Vi kan sagtens finde noget korn, der kan klare sig med meget lidt kvælstof og samtidig levere høj protein. Men det bliver jo så bare med et meget lille udbytte. Og det koster. Så er det jo spørgsmålet, om forbrugeren vil betale prisen, ” slutter Klaus Aage Bengtson, der hellere ser Liberal Alliances forslag vedtaget, så både kvalitet og udbytte fremover kan sikres.  

Ligevægt – det er lige til
Også økologisk planteavler Niels Mejnertsen, der driver 740 hektar med økologisk planteavl og egen mølle ved Svebølle på Sjælland, har roser til beslutningsforslaget.

”Det synes jeg da er rigtig godt. Det er da det rigtige at gøre,” lyder det fra Niels Mejnertsen, der dog savner en præcisering af, hvem der, hvis forslaget bliver en realitet, skal definere princippet om ligevægt.

”Der hvor jeg bliver i tvivl, det er om, det så også er ligevægt? Der er ingen tvivl om, at jeg hilser liberaliseringen af gødningsnormerne velkommen. Jeg kunne bare frygte, at der godt kunne blive noget bureaukrati om, hvad ligevægt så er. Hvem er det, der bestemmer, hvad ligevægt er? Er det en politisk holdning? Så er jeg da nervøs. Er det en NaturErhverv-holdning? Så er jeg også nervøs. Så jeg har ikke det endelige svar, men alt, hvad der er bedre end det, vi har, der må vi da bare sige; det er det, vi skal arbejde efter.”

Selv valgte Niels Mejnertsen sidste år helt at udfase vinterhveden fra sin markplan, da udfordringen med at producere højt nok protein blev for stor. I stedet rustede han op på specialkorn som Ølandshvede, hvor han kan producere protein af høj kvalitet. Til gengæld koster prisen for det højere protein på udbyttet.

”Jeg kan godt præstere højt protein, men så bliver udbyttet også bare de 2-3 tons, ” siger Niels Mejnertsen og fortsætter:

”Det kunne jo godt være, at hvis jeg fik mere gødning til rådighed, at jeg kunne bruge nogle andre og nyere sorter og stadig lave korn af høj kvalitet. Så vi både får bedre kvalitet og bedre udbytter. Det synes jeg, man skal have for øje hele tiden. Jeg har bare været nødt til at agere i det marked, jeg havde, og så gøre det anderledes, ” siger Niels Mejnertsen og gentager sin opbakning til EU’s princip om ligevægt.

”Men jeg synes da bestemt, vi skal billige ligevægtsprincippet. Og jeg kan lide navnet, fordi det klinger godt. Og jeg har en fornemmelse af, at lige meget, hvad man hedder og hvor man er fra, så kan man godt forstå det og se pointen i det, ” siger Niels Mejnertsen med slet skjult reference til princippet om økonomisk optimum.

”Ligevægt er det, der virker. Og lige så snart, man begynder at snakke om penge, så går det galt. ”

 Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top