Proteindebat: Proteinindholdet i dansk korn er for lavt

Landbruget siger, manglende gødning koster protein i kornet. En bryggeridirektør er citeret for at sige, at kvaliteten er fin, mens en møller bekræfter, at kun 30 procent af melet på hylderne er dansk. Strammer landbruget fakta, og udtaler direktøren sig i sin fulde længde - eller kan han være ’klippet til’? Baeredygtigtlandbrug.dk har fulgt op

’Kvaliteten af dansk maltbyg fejler intet’ stod der på side 2 i avisen Effektivt Landbrug, i starten af ugen, tirsdag d. 11. november. Og dette var blot én af flere artikler om det samme emne.

Der har gennem de seneste dage været debatteret vidt og bredt om kvaliteten af dansk brød- og maltkorn i flere medier. Om hvor vidt proteinindholdet er højt nok til brød- og ølproduktion eller ej? Om den gennerelle kvalitet af dansk korn er tilfredsstillende eller ej? Og – implicit herunder – om danske landmænd tilfører nok gødning eller ej?

Og hører man til dem, der kun skimmer avisernes overskrifter, kunne man godt få det indtryk, at landbrugets ihærdige fokus på de lave, danske kvælstofnormer og myndighedernes – efter landbrugets opfattelse – bevidste udpining af landbrugsjorden, er ren overdrivelse og pure spin.

Men det er nu engang oftest sådan for de fleste medier, at spaltepladsen er begrænset, og vinklen derfor skal være skarp. Nogle udtalelser ryger i svinget, mens andre rives ud af en sammenhæng. Det kunne også være tilfældet i den seneste debat. Baeredygtigtlandbrug.dk har derfor taget en snak med nogle af de, der den seneste tid har ført mikrofonen. Og svarene er mere nuancerede end som så.

Årets høst var af fantastisk kvalitet
Kim Jørgensen, direktør i Danish Malting Group under Carlsberg, var den første, der i netmediet FødevareWatch udtalte, at ’årets høst er den bedste i de seneste 100 år’. Siden bredte udtalelsen sig til et andet netmedie, Organic Today, hvor blandt andet Kim Jørgensens udtalelse blev brugt som reference til en artikel med overskriften ’Intet i vejen med dansk brødkorns kvalitet’ suppleret af en underrubrik med ordene ’Argumenterne for øgede kvælstofnormer er fagligt set noget vås’.

Men spørger man Kim Jørgensen i dag, siger direktøren, at han udelukkende har udtalt sig om årets høst.

”Årets høst var fantastisk god, ” gentager Kim Jørgensen til baeredygtigtlandbrug.dk og uddyber:

”Men man kan ikke bruge årets høst, som isoleret eksempel, fordi årets høst, isoleret set, er fantastisk god. Men med bygsorter som yder lidt mere, mens man samtidig har begrænset kvælstoftilførslen, så kan man se trenden med, at det gennemsnitlige proteinindhold i kornet er faldet. Og det kan betyde to ting. Ét; man kan ikke få det maltbyg, man har brug for – og to; at landbruget ikke får de udbytter, de kunne opnå, hvis de gødede lidt mere optimalt, ” lyder det fra Kim Jørgensen, der er overrasket over, at hans udtalelse om årets høst er blevet brugt i Organic Todays ærinde med et budskab om, at landbruget ikke behøver mere kvælstof.

Modsat budskabet i Organic Today skrev en anden Carlsberg-direktør, Carsten Hänel, for en måned siden et indlæg i Berlingske Tidende (06.10.2014), hvor han sammen med Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug&Fødevarer, udtrykte bekymring for, at kvaliteten af det danske korn daler. Og adspurgt i dag af baeredygtigtlandbrug.dk, siger Kim Jørgensen, at han lige som Carsten Hänel deler bekymringen for, hvad der sker med kornkvaliteten over en længere årrække med den nuværende faldende tendens.

”Det gør jeg da. Det vil jeg da stå på mål for til hver en tid. Selvfølgelig gør jeg det. Og hvis dansk landbrug går glip af udbytte på ti til tyve procent, så stiller det da dem ekstremt dårligt i forhold til deres franske og tyske kollegaer, end hvis de kunne få lov at gøde lidt mere uden, det gik ud over naturen. Det er da helt sikkert. Det er da helt legitimt,” siger Kim Jørgensen, der understreger, at han også har en forretning at tage hensyn til, og at det vil være et forkert signal til verdensmarkederne at sige, kvaliteten af årets danske høst er dårlig, når den isoleret har været god i år.

“Så køber kunderne jo ikke varen af mig,” siger Kim Jørgensen, der føler, hans udtalelser ikke har været bragt i rette sammenhæng.

Bekymret for forsyningen af maltbyg
Carsten Hänel, direktør i Carlsberg Danmark, lagde altså for godt en måned siden navn til et indlæg om det faldende proteinindhold i Berlingske Tidende.

Dengang lød det: ”Vi skal passe på jorden, det kan ingen af os være uenige om, men samtidig bekymrer det os, når de danske særregler betyder, at jordens ressourcer af kvælstof gradvis bruges op med lavere og lavere kornkvalitet som konsekvens… Som situationen er nu, risikerer vi, at den gode danske malt er næste offer for den danske overimplementering af EU-regler på landbrugsområdet til gene for hele den danske fødevareklynge – også det gode, danske øl.”

Hos Carlsberg fastholder Carsten Hänel over for baeredygtigtlandbrug.dk sin bekymring omkring tendensen med faldende protein.

”På sigt betyder en faldende maltkvalitet, at den lokale forsyning af malt over en årrække kan komme under pres. Jeg er godt klar over, at de optimale vejrforhold har givet en god høst i år. Men vores eksperter er bekymrede for udviklingen på sigt, og det er det budskab jeg har været ude med.”

”Carlsberg har i Danmark tradition for at bruge lokale råvarer, og det vil vi naturligvis gerne fastholde også i fremtiden. Det vil også fordyre vores omkostninger, hvis vi på et tidspunkt kommer til at hente malt andre steder end i Danmark, ” siger Carsten Hänel, der ikke tvivler på, hvad han anser for at være den største udfordring for tilførslen af maltbyg.

”Det vil være en situation, hvor der bliver knaphed af kort af tilstrækkelig høj kvalitet til at producere malt i Danmark, både til lokal brug og til eksport.”

For at kunne sikre både kvalitet, renommé og eksporten af det danske øl også i fremtiden, mener Carsten Hänel, det er vigtigt, at politikerne reagerer.

”For Carlsberg er det vigtigt, at vi kan bruge råvarer af høj kvalitet. Derfor har både vi og politikerne en opgave i, at sikre tilstrækkeligt med lokale råvarer. Men det skal naturligvis ske på en balanceret måde, hvor der også tages miljøhensyn. Vi har sammen med Landbrug & Fødevarer gjort opmærksom på problemet, så der i tide kan findes en balanceret løsning.”

Proteinet er faldende
En anden aktør, der i flere omgange har udtalt sig om protein og kvaliteten af dansk maltbyg, er, malter og brygmester Henning Fuglsang. Selvom han i lighed med Danish Malting Group også har oplevet et par år, hvor proteinindholdet i maltbyggen har været ganske god, så bekymrer det ham, at kurven for protein over en bredere kam er faldet fra et gennemsnitligt indhold på 11,5 procent i 1988 til et proteinindhold på 8,7 i 2012.

”Det har været bedre i år. I år kan vi fint finde det, vi skal bruge. Det kunne vi også sidste år, selvom vi godt kunne have tænkt os et lidt højre niveau. Men det gik trods alt, ” lyder det fra Henning Fuglsang, der dog mener de seneste gode år står i skærende kontrast til de foregående år.

”For tre år siden var det en katastrofe. Og der kunne vi se et klart fald, hvor der i fire-fem år i rap var et fald hele tid. Og det er jo det, der bekymrer, for jeg tror udviklingen med faldende protein er den overordnede trend, ” siger Henning Fulgsang til baeredygtigtlandbrug.dk.

Selvom Henning Fuglsang fra Fulgsang Bryggeri i år har haft det proteinindhold til rådighed, som han skal bruge, har han alligevel oplevet en svingende kvalitet af årets høst.

”Der er jo en spredning på det. Året høst havde klart en større spredning end sidste år. Det er mere fordelt i år. Det kan vi se på de prøver, vi har fået ind. Der ligger både noget i den høje ende, og noget i den meget lave ende. Men det er korrekt, der er mere at vælge imellem i år, så det er måske det Kim Jørgensen mener. Det er klart, at hvis man har en stor pulje at vælge ud fra, så kan man altid finde det bedste, cremen af cremen. Men tendensen over en årrække er, at proteinet er faldende. Og det bekymrer, ” siger Henning Fuglsang, der flere gange inden for de seneste fem år har været tvunget til at levere malt til eksportmarkederne med proteinniveauerne under specifikationskravene.

Derfor mener han også, det er skødesløst bare at verfe bekymringen for den faldende kvalitet væk.

”Der er jo mange fagfolk fra mange forskellige sider, der bekræfter, at proteinet er faldet,” lyder det fra Henning Fuglsang.

Langt mellem de gode partier
På møllesiden kan indkøbschef, Flemming Olsen fra Havnemøllerne ikke genkende billedet af korn med højt proteinindhold, der er afgørende for melets bageevne.

”Jeg har kigget på de hvedetyper, der er leveret både fra Danmark og fra udlandet for de seneste tre måneder; august, september og oktober. Og der er fordelingen i øjeblikket, at vi bruger 30 procent dansk og 70 procent udenlandsk. Sidste år var fordelingen 35/65, ” fortæller Flemming Olsen, der mener at den meget lave danske andel af dansk korn pt også skyldes den meget tidlige høst, der gør at kornet har en usædvanlig høj vandoptagelse og endnu ikke har ’sat sig’.

 ”Jeg tror dog, det vender til fordel for den danske, når vi kommer lidt længere frem. Når hveden har ligget lidt længere på lager og er blevet mere lagerfast. Så tror jeg, vi kommer til at se en ændring. Så jeg håber ikke de her tal vil fortsætte, ” siger Flemming Olsen.

”Jeg vil stadigvæk gerne bruge mere dansk. Og det er jo klart, at mere kvælstof giver en bedre kvalitet generelt set. Det er der ikke to meninger om.  Og det vil alt andet lige også betyde, at vi kan flytte meget mere fra udlandet til Danmark, ” siger Flemming Olsen.

Selv har Flemming Olsen ikke læst artiklen fra Organic Today, der går på, at der ikke er noget i vejen med kvaliteten af dansk brødkorn, men umiddelbart er han ikke enig.

”Nej, jeg synes ikke den er god i år. Og jeg kunne godt forestille mig, at mere gødning ville have en positiv effekt. Men i år er et svært år at sammenligne med, fordi alle steder har der været lavt protein. Men med den gødning… men de resultater vi har på protein i Danmark, så er der langt mellem de gode partier. Og der bliver nok længere mellem dem. Derfor kan du godt sige, at på grund af den aktuelle gødningssituation, så bliver der langt mellem de gode partier, ” slutter Flemming Olsen.

Faldende protein Videncentret for Svin

 Udviklingen i proteinindhold i korn 1998-2012.
 Kilde: Videncentret for Svineproduktion

Læs også artiklen ‘Brygmester advarer: Protein i maltbyg er under smertegrænsen’

Læs også artiklen ‘Mindre dansk i melet’

 

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top