Naturlige tanker ved juletid!

Vi elsker den jyske natur. Vi passer også rigtig godt på den, hvis ellers vi kan få lov

Af gdr. cand.agro. Kristian Østergaard, Birkelse, 9440 Aabybro

Miljøminister Kirsten Brosbøl skrev den 17/11 i avisen Nordjyske om “Naturplan Danmark” og kastede i den forbindelse sine tanker på al den natur, som ministeren mener forsvinder for øjnene af os alle. Natur som ministeren – med de såkaldte §3 arealer som omdrejningspunkt – vil have gjort noget ved.

Lidt sært, at ministeren kommer med sine tanker netop i Nordjyske. Vor del af landet er nemlig rigt forsynet med §3 natur, som alle holder af – og passer på. Diagrammet – der stammer fra ministeriets hjemmeside – viser, at de 10 kommuner, der har mest §3 natur alle er jyske. Og der er ikke mindre end 5 nordjyske kommuner i top 10.

Graf §3 natur

Ministerens presseafdeling har nok ikke fået fortalt ministeren, at i disse 10 kommuner er der dobbelt så stort et areal med §3 natur, som der er øst for Storebælt. Ja – næsten 1/3 af landets §3 arealer findes alene i disse 10 kommuner!

Vi elsker den jyske natur. Vi passer også rigtig godt på den, hvis ellers vi kan få lov.

Men når ministeren taler så inderligt og varmt om, at naturen ikke må forsvinde for øjnene af os, så skulle ministeren og hendes presseafdeling måske vende blikket mod de lidt nære områder. Hendes indlæg skulle presseafdelingen nok have sendt til en lokalavis længere mod øst, f.eks. dagbladet Politikken.  Her ville det helt sikkert være blevet en bestseller ved julelampens skær!

Men alligevel en tak til ministeren for indlægget her i Nordjyske. Det giver anledning til et par naturlige overvejelser i relation ministerens store bekymringer for faunaen i den danske og nordjyske natur.

Det er lidt underligt, at ministeren ikke med et eneste ord nævner ulven i “Naturplan Danmark”. Og heller ikke i artiklen her i Nordjyske. Det er meget mærkeligt. Hvordan kan ministeren glemme det?

Der er set ulve flere steder i Midt- og Vestjylland. Der er nu tilstrækkeligt mange til, at der – uden at bestanden lider overlast – kan indfanges et antal sunde og levedygtige eksemplarer, som sagtens kunne berige den sjællandske natur.

Det siges, at en række jyske erhvervsfolk sammen med deres ansatte planlægger at donere et antal ulve til udsætning øst for Storebælt. For ikke at blive misforstået fremhæver de, at en sådan gave vil blive givet i helt samme ånd, som ministeren har skænket ulvene til Jylland.

Videnskabelige feltundersøgelser viser, at Dyrehaven nord for København vil være en velegnet biotop til udsætningen. Her er åbne vidder, hvor ulvenes jagtinstinkt kan komme til udfoldelse. Her er der gode muligheder for skjul. Og fødegrundlaget i Dyrehaven vurderes til at være i orden.

I Dyrehaven er et område kaldet ”Ulvedalene”, hvor der hver sommer arrangeres udendørs skuespil. I den forbindelse ville rigtige ulve være en stor kunstnerisk gevinst. Og skuespillet “Landmandsliv” i en ny realistisk opsætning, instrueret af miljøministeren ville helt sikkert kunne slå Cirkusrevyen af pinden. 

De jyske initiativtagere er sikre på, at befolkningen i hovedstadsområdet vil være begejstret for ideen. Man forventer samme positive holdning hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Det Økologiske Råd, der fuldt ud har accepteret ulve i den jyske natur!

Hvis ministeren er med på ideen, kan ministeren blot melde tilbage her i Nordjyske, så er det en smal sag at formidle kontakten til initiativtagerne. Det kan ikke gå hurtigt nok, hvis det skal blive til noget i ministerens tid som miljøminister.

Ministeren synes, at ulve skal have lov at æde vore får. Ministeren synes også, at vore vandløb skal vedligeholdes så elendigt, at huse, haver, veje, marker og afgrøder bliver oversvømmet og ødelagt. Går det ikke hurtigt nok, så lader ministeren gerne et antal bævere komme ministeren til hjælp. Og sandelig – om ikke også ministeren synes, det er helt fint at forhindre jyske landmænd i at gødske deres marker og afgrøder.

Derfor ideen med ulve til Dyrehaven. En gave der passer glimrende til ministerens værdigrundlag. Måske nok en beskeden gave – men en velment og passende gestus her op til jul!

Her i det Nordjyske forlyder det, at den jyske kreds af erhvervsfolk har overvejet at donere en fuldt monteret storkerede til Børsgade nr. 4, hvor ministeren har til huse. Videnskabelige undersøgelser har nemlig vist, at der er et stort behov for både storke og reder i hele hovedstadsområdet. Og ingen tvivl om, at ministeren ville blive meget glad for en sådan rede på taget af residensen. Det gælder jo om at gå foran med det gode eksempel, nu da naboen i Slotsholmsgade nr. 12 er blevet landskendt med stegt flæsk og persillesovs.

Desværre har man måttet opgive ideen igen. Begrundelsen skulle være erfaringerne med sagsbehandlingstiden i den slags godkendelsessager. Ministeren ville komme i samme båd som landmanden med kostalden og de 120 køer. Ministeren kunne komme til at vente i op til 4 år, inden tilladelsen var på plads, og reden kunne sættes op på taget i Børsgade nr. 4.

Både Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd, som Folketinget beredvilligt har givet ubetinget klageadgang i sådanne anliggender, ville se rødt. Af ren rutine ville de stikke en kæp i hjulet, med det resultat, at sagen skulle en tur i Natur- og Miljøklagenævnet. Og så tager det tid!

Måske har det også har spillet ind i overvejelserne, at der inden et år sidder en ny minister på kontoret i Børsgade nr. 4 og en ny nabo i Slotsholmsgade nr. 12. Og hvem ved, om de er til storke, ulve eller stegt flæsk?

En repræsentant for den jyske donorkreds skulle have sagt: ”Vi vurderer helt klart, at 10 ulve i Dyrehaven er bedre end én fugl på taget”.

Men foreløbig ser man vist nok tiden an lidt endnu, før man beslutter sig for det ene eller det andet.

Med ønsket om en rigtig glædelig jul!

Julegave

Scroll to Top