Nikolaj Schulz: Anmelderordningen bør ophæves

Bæredygtigt Landbrug har sendt høringsvar i forbindelse med nogle ændringer i anmelderordningen, men chefjurist Nikolaj Schulz så hellere, at alle anmelderordningerne blev ophævet og erstattet med en samlet ordning

Af Nikolaj Schulz, chefjurist

Hovedindholdet i den foreliggende ændring er, at husdyrbrug, der ikke har opnået tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven, kan udvide produktionen i de nuværende stalde.Det fremgår af et høringsbrev i forbindelse med en ændring af anmelderordningen, at ændringen har ophav i Vækstplan for Fødevarer fra 2014, hvor første del af opfyldelsen var opdatering af omregningsfaktorerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen og nu denne ændring.

Endnu mere præcist, så må ordningen forstås derhen, at svineproducenter, der ikke været gennem godkendelsesmøllen kan udvide op til cirka 19 procent på visse betingelser.

Umulig lov
Denne ændring demonstrerer, hvor umulig loven er. Man forsøger at lave lempelser gennem anmeldeordninger, hvor kriterierne baseres på generaliserede modelberegninger, der ikke er relevante for en konkret situation. Resultatet er overkomplicerede og nærmest ubrugelige ordninger, der går langt videre end de oprindelige tanker bag anmeldeordningerne. Resultatet er også, at man vil lave vilkår i en anmeldelse. Det er uhørt.

Anmeldeordningen er udtrykker reelt en godkendelse uden at være det. Den er forbundet med væsentlige retsvirkninger i form af en vilkårslignende ordning for arealer og anlæg. Det er en helt igennem farlig konstruktion, og hele denne skjulte vilkårsdel bør opgives, og erstattes med en vurdering på anmeldelsestidspunktet. Der stilles vilkårslignende krav. Det er helt uacceptabelt i en anmeldeordning.

Vi har igen gjort opmærksom på, at der er retlige problemer med anmeldeordningen. Husdyrbrug, der har en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven kan ikke juridisk set gøre brug af ordningen. Dette er senest slået fast i Effektivt Landbrug af professor i miljøret ved Københavns universitet, Peter Pagh. Vi venter fortsat på, at Miljøstyrelsen kommer med en juridisk udredning. Sagen er for vores vedkommende ikke afsluttet før end loven er ændret.

Alle anmeldeordninger bør ophæves og erstattes med én ordning, der Indebærer, at husdyrbrug kan foretage ændringer, så længe dette ikke giver anledning til forøget forurening. Vurderingen skal foretages af rette myndighed og ud fra seneste videnskabelige viden på tidspunktet for vurderingen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top