Dansk korn bliver valgt fra

Under gødningssagen i Vestre Landsret kom det frem, at dansk korn bliver valgt fra, når kunder i andre verdensdele afgiver bestillinger på europæisk korn. Det skyldes, at kvaliteten på dansk korn ganske enkelt er for dårlig som følge af de meget lave gødningsnormer herhjemme.

hvede-til-hjemmeside

Under retssagen i Vestre Landsret i Viborg bekræftede flere af statens vidner, blandt andet forskere fra både Aarhus- og Københavns Universitet, at de tal, de bruger i deres beregninger, ikke stemmer overens med virkeligheden, og dermed er der lavet lovgivning på forkert grundlag.

At det står virkelig skidt til med kvaliteten af dansk korn kom tydeligt frem, da vicekoncerndirektør i DLG, Jesper Pagh, fortalte, at det danske korn nu er så ringe, at kornopkøbere uden for Europa specifikt anmoder om, at der ikke må være dansk korn i sendinger fra Europa. Kvaliteten er simpelthen alt for dårlig som følge af de danske norm-regler for gødskning af afgrøderne. Et forhold, der i kontrakterne benævnes: ”Danish excluded”.

Læs artiklen: Konsekvenserne af gødningsnormerne blev tydelige

Aarhus Universitet har tidligere fremlagt, at de danske gødningsregler giver et tab i proteinindholdet i dansk korn på 0,5 procent. I retssagen kom det frem, at den beregning var lavet på baggrund af et sted mellem 20 og 30 stikprøver. Disse stikprøver stod dog i skærende kontrast til vidneudsagnet fra vicekoncerndirektør i DLG, Jesper Pagh, der fortalte, at man hos dem havde foretaget prøver på alt det indvejede korn, som svarer til halvdelen af det indvejede korn i Danmark. Og DLGs resultat var da også et helt andet end Aarhus Universitets. I det indvejede korn var proteintabet helt oppe på 2,4 procent, altså en femdobling. Hermed var Aarhus Universitets beregninger skudt i sænk, og universitetet accepterede efterfølgende femdoblingen af proteintabet.

Læs artiklen: 3. dag i retten: Proteintabet blev femdoblet

Indrømmelserne fra Aarhus Universitet glæder fagpolitisk rådgiver hos Bæredygtigt Landbrug, Jørgen Evald Jensen.

Jørgen Evald (IKKE top)

“Vi har jo kæmpet i årevis med at få det offentlige til at forstå, at proteintabet i dansk korn er af en helt anden størrelse, end det de påstår. Og jeg synes, at vi nu har fået dokumenteret, at tabet på en halv procent protein, som Aarhus Universitet har fremlagt, ikke holder nogen steder. Det er stor landvinding, og det har en stor betydning, at vi nu har fået frem i retten, at tabene er i en helt anden størrelsesorden.”

Indrømmelserne skal have konsekvenser

Tidligere har DLG oplyst, at de på baggrund af egne og officielle analyser har fundet ud af, at nordtysk foderhvede har et proteinindhold, der ligger 27,4 % over dansk foderhvede. Svensk foderhvede har 23,8 % mere protein end det danske. Og ser man på den samlede produktion af korn generelt i Nordtyskland, så har den 40 % mere protein end det danske korn.

DLG konkluderer, at sådan en difference ikke kan forklares alene ud fra sorts- og klimaforskelle mellem de tre områder. Differencen skyldes helt simpelt, at der er forskel på tildeling af gødning. Desuden noterer DLG sig, at udviklingen i proteinindholdet i al dansk foderhvede har været støt faldende siden 1990’erne, hvor vi ellers lå på niveau med Tyskland.

Hvis det står til fagpolitisk rådgiver hos Bæredygtigt Landbrug, Jørgen Evald Jensen, så skal indrømmelserne have konsekvenser for det grundlag, man laver beregninger på, og de beregninger, der allerede er lavet, skal ses efter i sømmene.

“Der skal til at ske noget. Vi skal finde ud af, hvad der er op og ned. Vi kan jo se, at man ikke kan dokumentere, at der har været nogen som helst udvikling i rodzoneudvaskningen fra indførelsen af vandmiljøplan 2 og til i dag, og tiden er inde til, at samfundet må kræve, at man får endevendt det her, så vi får fagligheden tilbage. Det kan ikke nytte noget, at vi som fageksperter kan se, at tingene slet ikke hænger sammen ude i den virkelige verden, mens man sidder i et babelstårn i universitetsverdenen og opererer med noget, som ikke passer med virkeligheden. Og det regulerer man så efter, hvilket er endnu værre,” siger Jørgen Evald Jensen.

At dansk korn ikke er attraktivt for udenlandske købere er for alvor blevet en del af den offentlige debat. De seneste dage har flere medier skrevet om problemet. Læs mere her.

Af Cecilie Christensen, cc@baeredygtigtlandbrug.dk

 

Scroll to Top