Lars Løkke: Ja, ved Gud skal der være landbrug i Danmark

Der skal i fremtiden kunne købes brød lavet af dansk mel og koteletter af danske svin, hvis Lars Løkke Rasmussen efter valget kommer til at stå som leder af den danske regering. Det garanterede Venstres formand i Agerskovhallen, der var fyldt op af 700 både forventningsfulde og stærkt kritiske landmænd, der ville have klar besked

forsamling-kigger-paa-lars-loekke-fra-salen

Når et ja er ja, og nej er nej og tvivlen holder mund lød det fra 600 struber akkompagneret af et elorgel umiddelbart før Lars Løkke Rasmussen gik på talerstolen i Agerskovhallen den 6. maj, men Venstres formand kom ikke med garantier, og han lod forsamlingen forstå, at han ikke agtede at komme med valgløfter, han ikke kan holde. Men han fortalte klart, at den 16-punktsplan blå blok, ifølge Lars Løkke, nok kan skaffe opbakning til fra Liberal Alliance, er det erklærede mål en ny regering under hans ledelse vil arbejde frem imod. 

Dansk landbrug er under afvikling, slog Jens Peter Aggesen ellers fast fra talerstolen direkte henvendt til Lars Løkke Rasmussen, og han indledte stormødet med en beretning om dansk landbrugs virkelighed i 2015, men samtidig gjorde han det helt klart, at landbruget er klar til at blive og kæmpe.

”Vi er klar, og vi giver ikke op. Vi er for mange i min alder, med den lidt forkerte hårfarve, ” lød det fra Jens Peter Aggesen, som slog fast, at retssagerne fylder meget i landbruget lige nu, og at de er nødvendige, for ”Grundloven skal også fungere i Jylland, ” lod aftenens vært forstå.

Og Jens Peter Aggesen mener der skal en ny regering til magten, hvis der skal blæse positive vinde over erhvervet.

”Vi tror på, ved et regeringsskifte, at I kan være med til at lave en ændring. Det koster, hvis ikke I gør noget.”

Lars Løkke Til Hjemmesiden

Lars Løkke Rasmussen stillede på talerstolen sig selv spørgsmålet, ”Skal der være landbrug i Danmark? ”,og svaret kom prompte: ”Ja, ved Gud skal der være landbrug i Danmark, og det der er vores ansvar, det er at sikre de rammevilkår, som kan indfri det potentiale, der er, og som jo er opgjort til op mod 25.000 flere arbejdspladser, en øget eksport på 50 milliarder kroner, men det kræver jo, at vi gør noget. En del af de udfordringer dansk landbrug står med, matcher jo fuldstændig de udfordringer, Danmark i almindelighed står med.”

Onsdag aften i Agerskovhallen viste Lars Løkke Rasmussen, at han og Venstre har forstået landbrugets reelle udfordringer og at partiet i samarbejde med blå blok er klar med løsninger på mange af problemerne – ikke mindst hvad angår en mere målrettet regulering og bedre muligheder for at gødske afgrøderne.

Skarpt oplæg fra Agerskovgruppen
Agerskovgruppen havde samlet op mod 700 landmænd i Agerskov Hallen til møde med Venstres statsministerkandidat Lars Løkke Rasmussen. Agerskovgruppen og forsamlingen udfordrede ham med en række skarpe oplæg og spørgsmål vedr. konkurrenceevnen, embedsmandsværket, miljøgenerationsskifte, faglighed i regler og love samt rimelige finansieringsvilkår og meget mere.

Det var meget positivt for forsamlingen, at høre at Venstre og Lars Løkke har forstået og accepteret at den førte politik gennem de sidste mange år, har begrænset landets udnyttelse af landbrugets potentiale for vækst. Kritikken fra landbruget har været overhørt i flere omgange indrømmede Lars Løkke, og ikke alle politikere på Christiansborg kan se, at vækst i landbrug og eksport og er lig med vækst og velstand for hele samfundet.

Tættere på den ”virkelige virkelighed – og løsninger
Lars Løkke pointerede, at han i sin pause fra statsministerposten har haft tid til at besøge den han kalder den ”virkelige virkelighed” i erhvervslivet og landbruget, Det har givet forståelse for, at landbrugets vilkår og rammebetingelser grundlæggende skal forbedres.  Efterfølgende fremhævede Lars løkke en række punkter fra blå bloks 16-punkts plan for landbruget som svar på oplægget fra Agerskovgruppen.

At der også fremtiden skal være plads til landbruget i Danmark, lod Lars Løkke forstå helt klart, og venstres formand kom herefter med en række meget positive meldinger om, hvad der vil ske, hvis blå blok vinder valget. Blå blok har på forhånd en klar aftale i16-punktsplanen om at udnytte landbrugets potentiale for vækst  – og den mulighed der er  for at skabe 25.000 jobs og en øget valutaindtjening på op mod 50 mia. kr. Herunder gav Lars Løkke udtryk for at:

  • Gødskningsregler ændres til fagligt/økonomisk optimalt niveau- som i resten af EU
  • Vandområdeplanerne i den nuværende form skal af bordet
  • Over implementering af EU-regler skal aflives
  • Generationsskifte skal lettes så kapital kan blive i virksomheden
  • Finanstilsynet skal være skarpere og mere retfærdige

Rammevilkår skal lettes, så der kan tjenes penge
Under den engagerede debat svarede Lars Løkke beredvilligt på mere end 30 relevante spørgsmål fra salen. Til glæde for såvel de etablerede landmænd, der var til stede, som de rigtig mange unge fra  Landbrugsskolerne, der også var mødt op, sluttede Lars Løkke af med, at fastslå, at en kommende blå regering skal finde en ny fremtidssikret model for landbruget. Her skal rammevilkårene  lettes, så der er tryghed for at der kan tjenes penge i landbruget! Herunder opfordrede Lars Løkke de unge til at blive i Danmark og tage udfordringen op her, for de grundlæggende meget godt i Danmark.

En melding som faldt i rigtigtig god jord hos unge som veletablerede landmænd, og som en garvet landmand tørt bemærkede ved udgangen:

”Det var ikke så ringe – han gik med flere stemmer en han kom med.”

Af Agerskovgruppen og jakob@tilma.dk

Scroll to Top