Povl og Christian Blak Bojer frifundet

Landmand Povl Blak Bojer og hans søn, Christian, er netop blevet frifundet i randzonesagen ved retten i Holstebro.

img_4807ny

Lige nu sidder Povl og Christian Blak Bojer i Retten i Holstebro. Her er det netop blevet offentliggjort, at dommeren har frifundet de to for at bryde randzoneloven. Far og søn stod anklaget for i 2013 ikke at have udlagt randzoner i henhold til den nye randzonelov, der trådte i kraft 1. august 2014.

Læs dommen her 

Dommeren fokuserede i sin dom på, at der siden randzonelovens vedtagelse har hersket stor usikkerhed om den nærmere forståelse af randzoneloven og om, hvilke kort der var gældende. Det er derfor dommerens vurdering, at Povl og Christian Blak Bojer på grund af denne usikkerhed ikke har udvist uagtsomhed i en sådan grad, at de kan findes skyldige i overtrædelse af randzoneloven.

Dommeren har i sin afgørelse udelukkende forholdt sig til de faktuelle forhold i forbindelse med Povl og Christian Blak Bojer og har således ikke forholdt sig til de mere principielle aspekter i sagen omkring ejendomsrettens ukrænkelighed.

Glæden var forståeligt stor hos de to landmænd ovenpå dommen, som sætter et punktum for en lang proces.

”Det er en rigtig god fornemmelse. Det er jo ikke bare os selv, der har vundet. Det er rigtig mange landmænd, der har vundet. Nu håber jeg bare, at der vil ske nogle ændringer, og at myndighederne nu vil gå ind og se på, om den lov overhovedet skal være der, så vi kan få noget klarhed,” siger Christian Blak Bojer.

”Det er rart at blive pure frifundet. Vi havde en masse saglige argumenter, som man ikke bare kunne sætte til side. Nu er der 300 landmænd, der kan ånde lettet op i forbindelse med retssager mod dem, fordi de jo skal frifindes, hvis de skal behandles på samme måde som os,” siger Povl Blak Bojer.

Hos Bæredygtigt Landbrug, der har støttet de to landmænd gennem hele sagen, er der også stor tilfredshed med dommen.

”Vi har hele tiden sagt til myndighederne, at det her kan man ikke byde folk. I kan ikke mene, at man skal administrere efter et så usikkert grundlag. Dommeren siger meget tydeligt, at man ikke kan dømme efter et sådant makværk som randzoneloven har været,” siger Bjarne Nigaard, der er adm. direktør i foreningen.

I forhold de 300 landmænd, der også har fået brev fra NaturErhvervstyrelsen eller poltiet vedrørende kontrol af randzoner, kan nu ifølge Bjarne Nigaard ånde lettet op

”De kan nu rive brevet fra myndighederne i stykker og lægge hovedet roligt på puden i nat og sove godt og trygt, fordi de sager er døde og borte.”

Dette er en stor dag for dansk landbrug. Bæredygtigt Landbrug opfordrer derfor alle til at hejse flaget klokken 12.

Af Cecilie Christensen, cc@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top