Tvangslukning af landbrug vil kun forstærke landbrugskrise

Ved at tvangsnedlægge 10 procent af de danske landbrug vil Regeringen med støtte fra bankerne, L&F og Fødevareøkonomisk Institut sende jordpriser og økonomien i også de sunde landbrug ned i et sort hul. Det mener man hos Bæredygtigt Landbrug, hvor man ser en forbedring af landbrugets rammevilkår som den eneste vej til fremgang i dansk

sort-gård-hjemmeside

Hver tiende danske landbrug skal lukkes ned, hvis det står til L&F (SEGES) og Fødevareøkonomisk institut ved Henrik Zobbe. Henrik Zobbe mener, at de stærke landbrug skal overleve og de svage bukke under, men at det udsagn bakkes op af L&F, man kunne forvente stod last og brast med sine medlemmer, de danske landmænd, det er uforståeligt for Bjarne Nigaard, adm. direktør i Bæredygtigt Landbrug. 

”Med tanke på den seneste tids signaler om, at op mod hver tiende landmandsfamilie, med Regeringens og bankernes velsignelse og mellemkomst, skal tvinges fra hus og hjem, så er det vigtigere end nogensinde at holde fast i, at en troværdig organisation, der repræsenterer dansk landbrug, selvfølgelig med næb og kløer kæmper imod, at noget sådant skal ske, ” lyder det fra Bjarne Nigaard som reaktion på, at SEGES, der er en del af Landbrug & Fødevarer har været i medierne med et budskab om, at de svage landbrug skal lukkes ned.

Bjarne i rapsmark (foto Kristian Brasen)

”Jeg har meget lidt forståelse for, at andre organisationer i landbruget fuldstændigt unuanceret kan billige, at vi skal frembringe offerlam for at få lov at lade resten overleve på fortsatte almisser, ” lyder det videre fra Bjarne Nigaard.

Vækst kræver forbedrede rammevilkår
Bæredygtigt Landbrug har igennem flere år slået på tromme for, at der med en forbedring af dansk landbrugs rammevilkår kan skabes en vækst på 34 procent, 34 milliarder på betalingsbalancen og dertil 35.000 nye jobs. En beregning, der stammer fra rapporten ‘Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet’ et fremtidsscenarie for 2020. Her sammenlignes de danske vilkår med vilkårene for de tyske landmænd syd for grænsen, hvor jordpriserne og økonomien i landbruget i disse år går i en positiv retning.

Et scenarie med stigende jordpriser og vækst i landbrugsklyngen kræver ifølge Bjarne Nigaard primært og vigtigst af alt en forbedring af de danske rammevilkår, og derfor mener han det er uklædeligt og virkningsløst, at L&F, bankerne, Regeringen og Fødevareøkonomisk Institut nu melder ud, at man ved at dumpe priserne på alle danske landbrug vil kunne redde erhvervet ud af krisen. En krise så dyb, at fire ud af ti landmænd ifølge det såkaldte Landmandsbarometer i 2015 forventer et fald i indtjeningen på mere end 250.000 kroner.

”Det er uklædeligt, når der fuldstændigt generaliserende tales om, at vi må skaffe os af med hver tiende kollega, og stiltiende anerkender en præmis om, at det skam er alle disse landmænds egen skyld, hver eneste én af dem, som følge af uduelighed, grådighed og manglende udviklingsvilje, ” siger Bjarne Nigaard og kommer med denne opfordring til de organisationer og politikere, der tror at det hjælper danske landmænd at lukke dele af erhvervet:

”Lad os nu alle sammen kæmpe for, at der skabes de fuldt ud miljøansvarlige, men forbedrede rammevilkår, der vil betyde, at indtjeningen i dansk landbrug igen kommer på fode, og så hver mand kan betale sit. Økonomisk kannibalisme i egne rækker er ikke nogen løsning”.

Klik her for at høre hvilke landbrug SEGES (L&F) mener skal lukkes ned. (Fra DR2)
(Indslaget starter efter 7.15 minutter af udsendelsen)

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top