Potentialet i dansk landbrug er stort

Danske landmænd er blandt verdens dygtigste – og mange af dem skaber betydningsfulde arbejdspladser i lokalsamfundet. En af dem er 29-årige Kim Kjær Knudsen, der med sin store bedrift holder rigtig mange mennesker beskæftiget.

kim4

169.000. Så mange mennesker er beskæftiget i landbruget og følgeerhverv til landbruget i Danmark. Nogen af dem er ansat på Kim Kjær Knudsens gård Allindemaglegård i Ringsted. Her producerer man hvert år 40.000 svin, og håndværkere har netop lagt sidste hånd på byggeriet af endnu en stald, så produktionen i fremtiden bliver på mere end 70.000 svin.

For lokalsamfundet har udvidelsen af Kim Kjær Knudsens bedrift meget stor og ikke mindst positiv betydning. Den nye stald er nemlig med til at skabe en række nye arbejdspladser. Både til håndværkere, medarbejdere og ikke mindst slagteriet i Ringsted, som for få måneder siden måtte fyre adskillige slagteriarbejdere som følge af for få slagtesvin.

Som tommelfingerregel er der ifølge Danish Crown i Ringsted 1,4 fuldtidsbeskæftigede per 1000 slagtesvin, der kommer ind til slagteriet, så alene udvidelsen af Kim Kjær Knudsens produktion af slagtesvin kommer til at bidrage med i omegnen af 29 nye arbejdspladser.

Men det er ikke blot på slagteriet, man har gavn af den driftige landmand. I forbindelse med det store arbejde med byggeriet af det nye staldanlæg har et sted mellem 20 og 40 håndværkere gennem længere tid haft deres faste gang på gården, så Allindemaglegården er en stor vækstmotor i lokalsamfundet. Også selv om alle arbejdspladserne på gården ikke er besat af danskere. Hos Kim Kjær Knudsen er der i alt 26 ansatte, hvoraf de 11 er danske, 10 er fra EU-lande og fem er fra lande uden for EU. Fælles for dem alle er, at de betaler dansk skat og bor i Danmark.

”På Allindemaglegård er det ikke det vigtigste, hvor vores medarbejdere kommer fra, men at de ansatte har de rigtige kvalifikationer, at de er dygtige til at arbejde med grise og i marken, og at vi kan regne med, at de møder på arbejde om morgenen. Når man har med dyr at gøre, så har man et stort ansvar, og derfor er det meget vigtigt, at medarbejderne tager opgaverne meget seriøst, da det ellers kan gå ud over dyrenes velfærd og i sidste ende det ansvar, jeg har for dyrene,” siger Kim Kjær Knudsen, der er medlem af foreningen Bæredygtigt Landbrug.

Den unge, driftige landmand har aldrig været i tvivl om, at han skulle følge i sin fars fodspor og blive landmand.

”Det var meget naturligt for mig at vælge at blive landmand, og det var noget, jeg rigtig gerne ville. Men samtidig er det jo ikke noget, alle lige gør. Det er en kultur, man bliver født ind i eller vokser ind i. Og det er vigtigt, at man kan sove om natten, selv om man ved, man skylder over 100 millioner væk – og vide, at man har rigtig mange grise til at gå i sine stalde, som man har ansvaret for og skal op til igen i morgen. Det er nok en helt særlig type, der har lyst til det,” siger Kim Kjær Knudsen.

I dag betragter han sig selv mere som virksomhedsleder end som landmand – og det har også været målet, fortæller Kim Kjær Knudsen.

”Allerede dengang sagde jeg til mig selv, at hvis det her skulle være min fremtid, så skulle det også have en størrelse, hvor jeg var mere virksomhedsleder end landmand. Jeg vil ikke bindes op med familie og være bundet 365 dage om året. Derfor er det ikke ret mange grise, jeg passer i det daglige. Mine arbejdsopgaver er mere et spørgsmål om organisering og planlægning, indkøb og administration. Vi skal have 26 mand til at samarbejde i det daglige, så der er mange at holde styr på.”

Landbrugets historie skal fortælles på ny

Kim Kjær Knudsen flyttede ind på Allindemaglegård i 2008. Siden er både hustruen Maria og to børn kommet til. I dag bor familien selv i en del af den ene længe på gården, mens resten er lejet ud til andre, som har haft lyst til at prøve livet på landet af.

For familien Kjær Knudsen kan det af og til føles, som om afstanden mellem land og by er stor. Derfor er det vigtigt for dem, at debatten om dansk landbrug er åben og ærlig, for danske landmænd har meget at være stolte af. Familien gør en stor indsats for altid at holde døren åben og invitere interesserede indenfor – de vil gerne vise omverdenen, hvordan virkeligheden ser ud i et moderne svinebrug.

”Vi har rigtig mange besøgende her, og vi har også rigtig mange besøgende fra udlandet. Oftest også venner og børnehaver og bekendtes byvenner, der lige har haft en diskussion om et eller andet, og nu skal de ud at se noget landbrug for at få diskussionen afklaret. Jeg tror stort set aldrig, jeg har haft nogen, der er gået herfra, uden de er blevet mere positivt klogere. Virkeligheden er langt fra Morten Korch-opfattelsen, det er den da. Men der er også langt fra det, bymenneskerne forestiller sig, og så, hvordan det industrialiserede landbrug rent faktisk ser ud,” siger Kim Kjær Knudsen.

For ham er det vigtigste fokus at få skabt flere arbejdspladser, for der er brug for dem i det omkringliggende samfund. Slagteriet i Ringsted, der er det eneste af sin slags på Sjælland, har eksempelvis dobbelt så stor kapacitet, i forhold til hvad de bruger i øjeblikket. Det vil Kim Kjær Knudsens gerne ændre på – ligesom han ønsker at fortælle en anden historie om dansk landbrug end den, der bliver skrevet i øjeblikket.

”Det, der er galt, er, at landbruget har været for dårlig til at fortælle sin historie gennem de sidste mange år. Derfor er grøften mellem os herude og dem inde i byen ganske enkelt blevet for stor. Bymenneskerne ved ikke, hvad der foregår herude, og det er lykkedes for dem, der er imod os herude på landet, at få fortalt en masse usandheder om os, som desværre er blevet til generelle synspunkter i befolkningen. Det er det, jeg godt kunne tænke mig at være med til at ændre på,” siger han.

Please accept statistikker, markedsføring cookies to watch this video.

Kim Kjær Knudsen er et af fire medlemmer af Bæredygtigt Landbrug, der fra den 19. juni og frem til og med den 26. juni er midtpunktet i en annoncekampagne på netmedier og i den trykte presse. Du kan læse mere og se videoer fra kampagnen på www.pålandet.dk.

Af Cecilie Christensen, cc@baeredygtigtlandbrug.dk 

 

 

 

Scroll to Top