Landbruget skal reguleres med faglighed og ikke på følelse

Folketingsvalget står for døren og snart skal danskerne stemme om, hvem der skal lede Danmark. www.baeredygtigtlandbrug.dk har snakket med fødevare- og landbrugsordførerne fra alle partier og stillet dem fem spørgsmål om, hvad de vil arbejde for efter valget.

liberal-alliance

I dag er det Liberal Alliances Mette Bock, der svarer på spørgsmål.

Hvad er jeres holdning til randzonerne?

Den lovgivning skal rulles fuldt og helt tilbage. Forslaget var jo oprindeligt den gamle VK regerings, som så blev overtaget og udvidet af den nuværende regering. Det er lykkedes at halvere fra de oprindelige 50.000 hektar til 25.000 hektar, og nu skal vi simpelthen tilbage til nul.

Dermed siger jeg ikke, at randzonerne ikke kan være et godt virkemiddel, men det skal anvendes med omtanke, og det vil sige, at de virkemidler som den enkelte landmand skal bruge, skal bygge på en faglig vurdering af den konkrete landmands bedrift.

Det der er afgørende i den kommende regeringsperiode er, at vi får lavet det paradigmeskift, hvor vi flytter os fra generelle virkemidler til målrettede virkemidler.

Hvad vil I helt konkret gøre for at hjælpe landbruget ud af krisen?

Vi skal plukke de lavthængende frugter først. Så det vil sige, at vi skal have lettet på gødskningsreglerne, så det omgående bliver tilladt at gødske efter ligevægtsprincippet.

Dernæst er det afgørende at få gennemført det paradigmeskift, hvor vi flytter os fra generelle til målrettede virkemidler, og hvor vi ændrer fra en input til en output styring.

For det tredje vil vi lave en regulering af landbruget på baggrund af faglighed og ikke på følelse.

Det er vigtigt, at vi i Liberal Alliance er der til at bide også de øvrige borgerlige partier i haserne for hvis vi kigger på, hvordan dansk landbrug er reguleret i de seneste årtier, så er det både blå og røde regeringer, der har synder på samvittigheden. Og det skal vi have gjort op med.

Hvordan vil I øge landbrugets konkurrenceevne over for andre EU lande?

Vi skal sørge for, at vi ikke overimplementerer i Danmark. Det vil sige, at vi skal have rullet den danske lovgivning tilbage på de steder, hvor overimplementeringen skader konkurrenceevnen. Desværre er det jo ikke sådan, at det er EU’s skyld, at dansk landbrug har det så skidt, som det har det for øjeblikket. Det er i høj grad vores egen skyld i Danmark, fordi vi har overimplementeret EU lovgivning i så vidt omfang som vi har. Hvis vi kigger syd for grænsen til Tyskland, så kan man jo se, at det er nogle helt andre vilkår, der gør sig gældende der.

Hvad er jeres vigtigste mærkesag i forhold til landbruget?

Vi skal gøre det muligt for landmændene at tjene penge igen. Alle mulige støtteordninger og tilskud nytter ikke noget, hvis den grundlæggende mulighed for at tjene penge ikke er til stede.

Hvordan ser du fremtiden for dansk landbrug?

Det afhænger af, om vi kan få gennemført det paradigmeskift vi ønsker. Kan vi det, så tror jeg, at dansk landbrug har en strålende fremtid for sig, fordi vi lever på en plet i verden, der har noget af den bedste landbrugsjord overhovedet, og vi har nogle af verdens dygtigste landmænd. Men hvis vi bliver ved med at lægge sten i vejen og spænde ben for erhvervets muligheder for at udvikle sig, så er det klart, at så kan de jo ikke klare sig.
Vi ved jo, at hvis man blot fik lov til at gødske noget mere, så vil det betyde, at vi kan øge vores eksportindtjening ganske betydeligt.

Scroll to Top