Gødningssagen lever stadig

Som Bæredygtigt Landbrug har meldt ud tidligere i juli, så har BL besluttet at bede Vestre Landsret om endnu engang at se på, om gødningssagen skal tillægges opsættende virkning på de danske gødningsregler. For en sikkerheds skyld har BL samtidig bedt Procesbevillingsnævnet om lov til at kære landsrettens første afgørelse til Højesteret.

skilt-og-traktorer-retten-i-viborg

Af Bjarne Nigaard, adm. direktør

Advokat Hans Sønderby Christensen har fået gode nyheder fra Procesbevillingsnævnet. I et brev fra nævnet fremgår, at Vestre Landsret har meddelt Procesbevillingsnævnet, at man agter at tage stilling til spørgsmålet om opsættende virkning på ny, oplyser Hans Sønderby Christensen.

I brevet fra Procesbevillingsnævnet står der:

”… Vestre Landsret har overfor Procesbevillingsnævnet oplyst, at landsretten efter modtagelse af Kammeradvokatens eventuelle bemærkninger til den fornyede begæring om opsættende virkning, vil tage stilling til spørgsmålet på ny. …”

Og som advokat Sønderby oversætter det; med andre ord har Vestre Landsret overfor nævnet bekræftet, at ville følge BL’s begæring om fornyet prøvelse af spørgsmålet, hvilket naturligvis er tilfredsstillende.

Landsretten anerkender altså nu, at dommen kan diskuteres og med fornødent forarbejde kan Bæredygtigt Landbrug se frem til at vi skal i landsretten en gang mere. Det er et langt skridt i den rigtige retning.

Scroll to Top