Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen blokerer for målinger

Bæredygtigt Landbrug er netop kommet med høringssvar på gødningsanvendelsesbekendtgørelsen, der har høringsfrist her midt på sommeren. Bekendtgørelsen er fortsat ud af samme modelspor som tidligere, og derfor opfordrer Bæredygtigt Landbrug nu til, at der indføres en ny lov om målinger i landbruget.

minivaadomraade-soeboerg-2014

Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen fastlægger kvælstofnormerne for dansk landbrug, og selv om indholdet af bekendtgørelsen er mere af samme skuffe, så har NaturErhvervstyrelsen alligevel sat sit landbrugsvenlige fingeraftryk med følgende ord fra høringsbrevet:

Med bekendtgørelsen fastsættes de kvælstofnormer for afgrøder, der skal gælde frem til en ny bekendtgørelse med højere kvælstofnormer kan træde i kraft”.

Hos Bæredygtigt Landbrug ser man frem til højere kvælstofnormer i fremtiden, men nye kvælstofnormer alene er dog ingen garanti for erhvervets overlevelse eller for en fokuseret miljøindsats, påpeger foreningen.

Der eksisterer allerede i dag et beskyttelsesniveau for nitratudvaskning til overfladevand. Modellen hedder NLESS og bruges eksempelvis i forbindelse med konkrete miljøgodkendelser af husdyrbrug. I konkrete godkendelser er det jo ikke udelukket at bruge konkrete målinger, tværtimod, og det bør ifølge chefjurist i Bæredygtigt Landbrug, Nikolaj Schulz, også være muligt at tildele mere gødning end kvælstofnormerne angiver, så længe videnskabelige målinger dokumenterer, at beskyttelsesniveauet overholdes.

”Problemet er, at gødningsanvendelsesbekendtgørelsen er landsdækkende og helt generel, og det blokerer for, at landmanden har mulighed for at ligge videnskabelige målinger til grund. Det er naturligvis usaglig forskelsbehandling, og hverken godt for miljøet eller for de danske landmænd, ” siger Nikolaj Schulz.

Jammerbugt Kommune benytter målinger
I forbindelse med en ny miljøgodkendelse hos landmanden Bjarne Søborg har Jammerbugt Kommune, som den første kommune i Danmark, gjort brug af det eksisterende beskyttelsesniveau og sammenlignet det med faktiske, videnskabelige målinger af drænvand, der stammer fra landbrugsarealer.

I Jammerbugt Kommune valgte et enigt Teknik- og Miljøudvalg, med juridisk støtte fra Bæredygtigt Landbrug, i juni 2015 at ligge Aarhus Universitets målinger af kvælstofniveauet i Bjarne Søborgs drænvand til grund i en husdyrgodkendelse.

Beskyttelsesniveauet på markerne, der har indgået i projektet, har hidtil vist en modelberegnet nitratudvaskning fra arealerne på 63,3 kg N/ha pr. år, og beskyttelsesniveauet er på 60,6 kg N/ha pr. år. Målingerne fra Aarhus Universitet viser dog en udvaskning på blot 13,25 kg N/ha pr. år, hvilket altså er fire-en-halv gange mindre end forudsat i modelberegningerne.

Nikolaj Schulz mener den store forskel på den målte og den modelberegnede virkelighed bør anspore til, at landmænd over hele landet hurtigst muligt får mulighed for at benytte målinger i forbindelse med nye husdyrgodkendelser.

”Eksemplet fra Jammerbugt Kommune viser, at danske landmænd overholder gældende beskyttelsesniveauer og mere til. Vi opfordrer derfor ministeren til at komme ud af dette morads, og der er et meget simpelt svar på, hvad der skal gøres. Der skal indføres en ’lov om målinger for dansk landbrug’, ” siger Nikolaj Schulz og fortsætter:

”Loven skal gøre det muligt for danske landmænd at imødegå modelberegninger med konkrete, valide måleresultater hvad angår nitrat, ammoniak og svovlbrinter. I det omfang målinger dokumenterer, at beskyttelsesniveauerne overholdes, skal danske landmænd fritages for at leve op til yderligere krav. De ekstra krav er iscenesat, fordi modellerne siger, at udledningen er for høj, men målingerne dokumenterer, at det ikke er tilfældet. Dette vil være ægte fokuseret miljøbeskyttelse og samtidig gavne danske landmænd. ”

Bæredygtigt Landbrug opfordrer den nye Miljø- og Fødevareminister, Eva Kjer Hansen (V), til at fremsætte en sådan lov allerede dette efterår, og det er Nikolaj Schulzs vurdering, at denne lov også kan forenes med VKO’s 16. punktplan for dansk landbrug.

 

FAKTA

 

Sagen i Jammerbugt Kommune:

  • Nitratudvaskning beregnet: 63,3 kg N/ha pr. år
  • Nitratudvaskning målt: 13,25 kg N/ha pr. år
  • Nitratudvaskning beskyttelsesniveau: 60,6 kg N/ha pr. år

 

Af JTI

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.