Jørgen Mølhus får fuldt medhold i kamp om lysåbne arealer

Jørgen Mølhus Jørgensen har nu fået endeligt og uigenkaldeligt medhold i alle påstande overfor NaturErhvervstyrelsen. Landmanden får nu fuld landbrugsstøtte med virkning fra 2011 for hans lysåbne areal. Bæredygtigt Landbrug opfordrer landmænd i en lignende situation til at tage kampen op.

jørgen-jørgensen-mark

Jørgen Mølhus Jørgensen har nu fået endeligt og uigenkaldeligt medhold i, at hans permanente græsareal allerede fra år 2011 var støtteberettiget som et lysåbent areal. Arealet er afgræsset med kvier, og Jørgen har igennem tiderne altid modtaget landbrugsstøtte for arealet indtil 2011, hvor NaturErhvervstyrelsen pludselig vurderer, at arealet ikke længere er støtteberettiget. 

Chefjurist Nikolaj Schulz i Bæredygtigt Landbrug har siden august 2014 kæmpet for, at NaturErhvervstyrelsen anerkender arealet som støtteberettiget. Den sejr er nu slået endeligt fast, men chefjuristen mener fortsat, at NaturErhvervstyrelsen arbejder på kant med loven.

”NaturErhvervstyrelsens praksis har været, at lysåbne arealer ikke skal have støtte og NaturErhvervstyrelsen er ikke i nærheden af at have hjemmel til denne praksis. Denne sag illustrerer med al tænkelig tydelighed, at NaturErhvervstyrelsen forsøger at finde konkrete begrundelser, hvor de i stedet burde have indrømmet deres ulovlige praksis, ” fortæller Nikolaj Schulz.

Problemet med NaturErhvervstyrelsens agereren i sagen er ifølge chefjuristen, at styrelsen uden en konkret vurdering, systematisk har afvist landbrugsstøtte for lysåbne arealer.

”Dette er åbenlys negativ forskelsbehandling, og man kunne principielt lige så godt lave samme negative forskelsbehandling for landbrugsarealer, der er beliggende mod hav, sø eller byer, ” lyder det videre fra juristen, som fortæller, at NaturErhvervstyrelsens begrundelse for Jørgen Mølhus Jørgensens sejr over systemet består i, at styrelsen nu har modtaget kvieleveringskvittering og gødningsplaner for årene. Her ud over lægges der også vægt på, at der er fremsendt billeder af kvier, der afgræsser marken.

Et argument Nikolaj Schulz anser for at være tragikomisk, da billederne i sig selv ikke er brugbar dokumentation for arealernes brug og beskaffenhed.

Omvendt bevisførelse
NaturErhvervstyrelsen har i forbindelse med sagen alene bedømt arealerne ud fra gamle luftfotos uden selv at have foretaget en inspektion på stedet, og da Jørgen Mølhus Jørgensen gjorde styrelsen opmærksom på, at deres observationer var forkerte, blev landmanden bedt om at bevise, at de tog fejl.

”Det hedder omvendt bevisbyrde, det hører jo ingen steder hjemme i en sag om landbrugsstøtte. NaturErhvervstyrelsen forsøger sig med en argumentation om, at forløbet, sagens genoptagelse og sagens nye udfald er en helt normal procedure. Faktum er det modsatte. NaturErhvervstyrelsen har af helt uransagelige årsager omkring år 2011 indført en ulovlig praksis, men indrømmer det ikke. ”

Nikolaj Schulz opfordrer endnu engang alle de landmænd, der har eller har haft lysåbne arealer til at søge om landbrugsstøtte helt tilbage fra år 2011, så de kan få deres retmæssige støtte. Ifølge chefjuristen bør et simpelt brev i første omgang være nok med en kort forklaring, angivelse af de konkrete marker og en angivelse af, hvor stort et areal det drejer sig om.

”Vi håber på og opfordrer til, at den nye Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen vil se på NaturErhvervstyrelsens ulovlige praksis for lysåbne arealer snarest.”

Fakta:

Uddrag fra NaturErhvervstyrelsens afgørelse vedr. enkeltbetaling for 2011
(Fra den 25. juni 2015)

“..Det er vurderingen, at det tilsendte materiale i tilstrækkelig grad dokumenterer, at der er
foregået en landbrugsaktivitet på mark 14-3 i 2011. Marken vil derfor ikke blive betragtet
som et lysåbent areal, men som støtteberettiget mark, der opfylder betingelserne til Enkeltbetaling
2011…..” 

 

Læs også: Sejr til landmand: Lysåbent areal er landbrugsareal
Læs også: Landmand vandt over NaturErhvervstyrelsen i strid om lysåbne arealer
Læs også: NaturErhvervstyrelsen går sidelæns i sag om lysåbne arealer
Læs også: Landmand nægtes arealstøtte for lysåbent areal for fjerde år i træk  

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk 

Scroll to Top