NaturErhvervstyrelsen slår politisk plat på gødningsregler i økologien

Frem til nytår må økologer fortsat tildele deres marker ekstra konventionel gylle, oplyser NaturErhvervstyrelsen. Det skulle ellers have været slut fra 1. august i år. Men økologerne får absolut intet ud af NaturErhvervstyrelsens håndsrækning, for de har først brug for den ekstra konventionelle gylle til foråret, fortæller fagpolitisk rådgiver hos Bæredygtigt Landbrug.

Klaus Åge, økologisk planteavler

Manglen på gødning er ikke blot et problem for konventionelle landmænd. I økologien er det så svært for landmændene at skaffe økologisk gylle nok, at de i en årrække har fået dispensation til at tilføre markerne et ekstra skud konventionel gylle i det omfang, landmændene kan dokumentere et behov for det.

Fra 1. august skulle den dispensationsmulighed ikke længere være tilgængelig for økologerne – men nu har NaturErhvervstyrelsen forlænget aftalen frem til årsskiftet. Og det undrer Bæredygtigt Landbrugs fagpolitiske rådgiver, Jørgen Evald Jensen, for økologerne har ikke noget at bruge den konventionelle gylle til i efteråret.

”Jeg kan simpelthen ikke gennemskue, hvad det er NaturErhvervstyrelsen vil, når de vælger at forlænge den nuværende ordning frem til nytår – for det er altså først til foråret, at økologerne igen har brug for at få tilført ekstra konventionel gødning til deres marker, og til den tid er ordningen jo slut, som det ser ud nu,” siger han.

En gratis omgang

Hvert år den 1. august begynder et nyt gødningsår i landbruget. Efter høst vælger mange konventionelle planteavlere at så en vinterafgrøde, som står på marken hen over både efterår og vinter, mens man i det økologiske plantebrug typisk først sår sine afgrøder i foråret. Det betyder, at økologerne ganske enkelt ikke har behov for den ekstra konventionelle gylle, før der igen er forår i luften.

”Jeg kan virkelig ikke forestille mig, at forlængelsen af den nuværende ordning er særlig aktuel for økologerne. Hvis det skulle batte noget, skulle man jo forlænge den frem til næste sommer, så landmændene havde glæde af den ekstra gødning hele næste gødningsår,” siger Jørgen Evald Jensen.

For økologerne er det altid tilladt at bruge op til 70 kilo ren kvælstof fra det konventionelle landbrug – og det vil det fortsat være, også når muligheden for at få dispensation til at tilføre ekstra konventionel gylle forsvinder.

Økologisk eller ej

Brugen af konventionel gylle i det økologiske landbrug har gennem mange år været et ømtåleligt emne. Økologernes brancheforeninger ønsker et opbrud med den konventionelle gylle, men kombinationen af manglende kvælstofindhold i den økologiske gylle og for få økologiske husdyrbrug, hvor de økologiske planteavlere kan afhente gylle, har gjort det meget svært for økologerne at udfase den konventionelle gødning.

Hos Bæredygtigt Landbrug er det ikke så væsentligt, om planterne får økologisk eller konventionel gødning. Det vigtige er, at de får den mængde, de skal bruge, fortæller fagpolitisk rådgiver Jørgen Evald Jensen.

”Vi har den holdning, at planterne skal have den mængde gødning, de har behov for – hverken mere eller mindre. Og med planter er det jo sådan, at de ved ikke, om de er økologiske eller ikke-økologiske – har de brug for mere gødning, så har de brug for mere gødning. Sådan er det.”

Fra 2016 kommer der nye retningslinjer for brugen af den ekstra konventionelle gødning i det økologiske landbrug. Det er dog endnu uvist, hvordan de fremtidige regler bliver skruet sammen, oplyser NaturErhvervstyrelsen i en pressemeddelelse.

Af Cecilie Christensen, cc@baeredygtigtlandbrug.dk

 

Scroll to Top