NaturErhvervstyrelsen savner situationsfornemmelse

Hos Bæredygtigt Landbrug kimer telefonerne i disse dage med medlemmer, der oplever, at NaturErhvervstyrelsens kontrollanter kommer på besøg for at inspicere randzoner. Det finder vi i Bæredygtigt Landbrug højst besynderligt.

randzone-juli-2013-hjemmeside

Af Bjarne Nigaard, adm. direktør

Jeg ville have troet, at de havde mere situationsfornemmelse i styrelsen. Og for den sags skyld også mere sans for at prioritere skattekronerne.

Når vi for en måneds tid siden har fået en regering, der helt klart har meldt ud, at randzoneloven fjernes dette efterår, og når der tilsvarende i Folketinget er 90 mandater bag denne ambition, som ministeren derfor allerede i klare vendinger har tilkendegivet, at hun har bedt samme styrelse om at forberede fjernelsen af, så virker det på mig helt ved siden af, at man samtidig bruger kræfter på en slags ’slutspurt’, hvor man lige vil nå at ramme de sidste formastelige, inden krigen er definitivt tabt.

På det nuværende fremskredne tidspunkt vil det nærmest umuligt kunne lade sig gøre at føre en sag om randzoner til ende med en ’sejr’ for styrelsen. Det skyldes det meget grundlæggende princip i strafferetsplejen, at en gerning skal være strafbar, både når den begås, men også når der skal dømmes endeligt i sagen.

I den nuværende situation er der naturligvis ikke en eneste landmand, der kan tænke sig blot at lægge sig fladt ned og betale en bøde for manglende randzoner, når styrelsen har været på kontrol og sender et høringsbrev. Den lange sagsbehandlingstid der vil være frem til en byretsdommers bord betyder jo, at regeringen i mellemtiden har afskaffet loven, og dermed er der ingen sag. Det besynderlige er, at det ved styrelsen jo også godt. Så hvorfor spilder de skattepenge og ressourcer på den slags?

Ingen fornuft i fortsat kontrol af randzoner
Ud over den juridiske virkelighed bør styrelsen i højere grad burde bruge sund fornuft i stedet for at stå stejlt på formalia. Jeg medgiver selvfølgelig, at der i princippet lige nu fortsat er en lov, og at der derfor formelt set kunne være en idé i at opretholde kontrollen, hvis det havde været en lov med et andet indhold, fx noget mere dynamisk end randzoner. Men når vi taler om en randzone, som jo altså ikke på en måned eller to gør nogen forskel for folk eller fæ, ud over landmanden selv, så har jeg svært ved at se det smarte i at lege rigid politibetjent på den her måde.

Selvfølgelig har landmændene lyttet til dels dommen i Holstebro og nu ministerens udmelding. Randzoneloven forsvinder til efteråret, og ingen kommer til at blive dømt i de her sager. I den situation bruger man sin sunde fornuft og sløjfer randzonerne. Jeg vil gerne appellere til styrelsen om at bruge samme sunde fornuft.

Selv hvis randzoneloven opretholdes, så vil der ikke være noget tabt for styrelsen ved at have ventet med at gennemføre kontrollen indtil en sådan – overraskende – afklaring er sket.

Man kan jo ikke pludselig knipse med fingrene og anlægge en randzone. Enten er den der og har været det hele vækstsæsonen, eller også har den aldrig været der. Jeg kan ikke se, hvad styrelsen taber ved at vente. Men jeg mener, de kommer til at fremstå uden situationsfornemmelse ved at køre på i den nuværende situation. Og jeg synes de bruger deres ressourcer forkert på den måde. Det er en skam for alle.

Scroll to Top