Det nytter at blive ved

Fredag sendte formanden for Bæredygtigt Landbrug Flemming Fuglede Jørgensen nedenstående indlæg omkring Ryå, dens manglende oprensning og ubrugelige ingeniørrapporter fra Orbicon til en række medier.

ryaa-oprensning-2

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand

Blandt andre TV2 Nord og Effektivt Landbrug tog det op allerede lørdag.

TV2 Nord ved direkte interviews med formand Fuglede samt næstformanden for Teknik- og Miljøudvalget for Jammerbugt Kommune, Torben Sørensen.

Torben Sørensen stillede spørgsmålstegn ved en Orbiconrapport, der konkluderede at det ikke var nødvendigt med store oprensninger af Ryå, ved at sige, at kommunen ikke har gjort det helt godt nok.

Nej, det er slet ikke godt nok.

– men det nytter at protestere, også mod at kaste penge ud til flere rapporter i stedet for at benytte dem til oprensning. Det er væsentligt at påpege, at her modarbejder også Hedeselskabets datter Orbicon landbrugets interesser.

Måtte dette indlæg give inspiration til andre i en lignende situation, så vi kan få flere vandløb til at fungere efter hensigten med rimelig vandafledning. 

Ryå bør oprenses grundigt NU
Oversvømmelser fra Ryå bliver ved med at sætte huse, kældre, haver, marker og afgrøder under vand. Jammerbugt Kommune har måske derfor her i juni måned 2015 fået udarbejdet et tillæg til regulativkontrol-rapporten fra 2012 omkring vandførings-evnen i åen. Kommunen burde have renset åen op i stedet for at bruge penge på mere papir.

Det er Rådgivningsselskabet Orbicon A/S, der er et datteselskab af Hedeselskabet, der har udgivet begge rapporter.

I den nyeste konkluderes, at der kun er behov for oprensning af to små delstykker omkring Pandrup, hvor der findes en større sandaflejring. Det dækker to af de tre steder, der også skulle oprenses ifølge den oprindelige rapport.

Omkring åstrækningen fra Limfjorden til Mergelsbæk, der blandt andet løber forbi Åbybro og landevejsbroen ved mejeriet hedder det ”Aktuel vandførings-evne bedre end regulativbestemt vandføringsevne.” Det fremgår, at det er et ”resultatet af kontrolberegningen ved en års-middel afstrømning.” Der er altså hverken målt eller kontrolleret fysisk på den strækning – men udelukkende beregnet.

Når ”kontrollen viser at vandløbets regulativbestemte krav til vandføringsevne ved en års-middel afstrømning overholder regulativet på alle delstrækninger,” skal der efter Orbicons rapport ikke foretages yderligere oprensninger.

Men det fremgår med al ønskelig tydelighed af billeder, der er taget den 6. og 7. juli ved nævnte bro, at der alligevel blev renset grundigt op under landevejsbroen ved Åbybro – og at det var uhyre påkrævet. To ud af tre rør var helt eller delvist blokeret.

De store oversvømmelser fra Ryå vil blive ved, så længe det firma, der er hyret til at overvåge regulativernes overholdelse helt åbenbart udelukkende måler på steder med god dybde, og derudfra ”beregner” sig til hvordan det måtte se ud andre steder. Beboelser, veje, marker og afgrøder vil således vedblivende være i fare for at blive oversvømmet, når firmaet vender det blinde øje til blandt andet de store propper under broer, som en gruppe byrådspolitikere allerede tidligere har set og har påpeget burde renses op.

Da der for flere år siden blev renset grundigt op fra den Den hvide Bro og nedstrøms hjalp det. Og det har haft betydning siden på den strækning. En sådan behandling burde hele Ryå få – og ikke blot lidt sandsugning på to små delstrækninger omkring Pandrup, som det såkaldte rådgivningsfirma Orbicon anbefaler. 

Billede af landevejsbroen ved Åbybro taget hhv. den 6. og 7. juli 2015.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.