Landekvoten kan og skal fjernes administrativt

Landekvoten for kvælstof blev indført administrativt i 2004 og er ikke en del af nogen lov. Og derfor kan den også fjernes administrativt igen, mener advokat Hans Sønderby Christensen.

raps_mejetaersker

Dansk landbrug er underlagt en landekvote for brug af kvælstof, som ikke er fastsat ved lov. Det mener Hans Sønderby Christensen, der er Bæredygtigt Landbrugs advokat i blandt andet Gødningssagen .

Ifølge advokaten kom Landekvoten aldrig igennem Folketinget – og dermed aldrig frem i lyset. Ingen folketingsmedlemmer har kunnet debattere den fra Folketingets talerstol – ingen har kunnet stemme om den. Over for advokaten har retsformanden i den sag, som Bæredygtigt Landbrug fører i Vestre Landsret, sort på hvidt oplyst, at normerne ikke er fastsat ved lov.

Hans Sønderby Christensen er forundret over, at Landekvoten heller aldrig kom ind i en gennemarbejdet miljøplan med høringsret og beregning af miljøgevinster og miljøomkostninger – i stedet blev den til i det skjulte, og dens konsekvenser fastsættes blot af ministeren, som derfor, ifølge Hans Sønderby Christensen, også kan fjerne den lige så hurtigt som den er kommet.

Der opstår, ifølge Hans Sønderby Christensen, ingen diskussion i forhold til EU, for Landekvoten er et rent administrativt indgreb på baggrund af en politisk aftale fra 2004, og derfor mener formand i Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen, at Landekvoten straks bør ophæves.

”På af baggrund af oplysninger fra vores advokat, kræver vi, som første skridt i 16 punkts planens punkt 1 om gødning, at Landekvoten ophæves straks. Det vil omgående give os ti procent mere gødning, og det har vi brug for som første sejr til at bevare landbrugets tillid i finanssektoren. ´

Landekvoten gavner ikke miljøet
Flemming Fuglede Jørgensen er helt overbevist om, at Hans Sønderby Christensen er på fast grund rent juridisk, når han stiller krav om, at Landekvoten skal ophæves hurtigst muligt.

”Vi har sort på hvidt fra retsformanden i Vestre Landsret, at Landekvoten ikke er indført af Folketinget ved en lov, og vi har sort på hvidt fra Kammeradvokaten, at den ikke er indført for at opfylde Danmarks forpligtelser over for EU. Vi har endda sort på hvidt fra Kammeradvokaten, at Landekvoten ikke virker til gavn for miljøet. ”

Ifølge Hans Sønderby Christensen, der er ekstern lektor i EU-ret, kan ministeren ophæve Landekvoten her og nu ved et administrativt indgreb. Der opstår ingen diskussion i forhold til EU, for Landekvoten er et rent administrativt indgreb på baggrund af en politisk aftale fra 2004.

Formanden kalder ophævelsen af Landekvoten for en “gratis omgang”, fordi der ikke kan stilles krav om N-reduktioner andre steder i forhold til EU, da Landekvoten – der omtales som en teknisk justering af normfastsættelsen – aldrig har indgået i opfyldelsen af Danmarks forpligtelser.

”Vi landmænd er pressede, men i Bæredygtigt Landbrug har vi undersøgt netop der, hvor skoen trykker – og derfor kan vi også hjælpe ministeren med at finde de gratis omgange, som hendes embedsmænd garanteret ikke finder af sig selv til hende. Vi skal have gødning til vore sultende afgrøder, og de første ti procent her og nu, vil være et utroligt stærkt skridt i den rigtige retning”, slutter formanden.

Scroll to Top