NaturErhvervstyrelsen udsætter MFO-fristen

Nu kan landmænd over hele landet ånde lettet op. NaturErhvervstyrelsen har netop besluttet at lave en generel udsættelse af tidsfristen for såning af MFO-afgrøder, der betyder, at MFO-afgrøderne senest skal være i jorden den 3. september 2015.

mark1majdug

”Den beslutning kan jeg ikke rose nok.”

Sådan lyder det fra chefjurist i Bæredygtigt Landbrug, Nikolaj Schulz, der de seneste uger har været i daglig kontakt med NaturErhvervstyrelsen i bestræbelserne på at få reglerne ændret. Han glæder sig over, at NaturErhvervstyrelsen har valgt at lytte til landmændenes behov for at få tidsfristen for såning af MFO-afgrøder udsat.

”NaturErhvervstyrelsen skal i den grad have ros for, at de har kæmpet for at få ændret MFO-tidsfristen. Det er helt fornuftigt at lave en generel fristforlængelse, og det er rigtig godt at se, at de rigide regler ikke står i vejen for fornuft, når det berører så mange landmænd,” siger han.

I praksis betyder forlængelsen af tidsfristen, at landmændene ikke behøver søge dispensation, som der i første omgang var lagt op til, men blot skal sørge for at få sået MFO-afgrøderne, inden den nye tidsfrist udløber den 3. september 2015. I samme ombæring har NaturErhvervstyrelsen valgt at udsætte pløjekravet en uge – det vil sige, at landmændene tidligst må begynde nedpløjning af MFO-afgrøderne den 27. oktober 2015.

Men landmændene skal ikke bekymre sig om udsættelsen af pløjekravet, heller ikke de landmænd, der allerede har sået MFO-afgrøder, fortæller faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug, Jørgen Evald Jensen.

”Min vurdering er, at det ikke vil give problemer for landmændene at pløje en uge senere. De landmænd, der pløjer om efteråret, er typisk dem, der har tung lerjord, som man ikke vil forårspløje, og de kan sagtens leve med, at det er udsat en uge. Det vil jeg gerne stå fagligt på mål for.”

Stort behov for at få ændret tidsfristen

Det kolde og våde sommervejr har betydet, at rigtig mange landmænd endnu ikke har fået høsten i hus, og det har gjort det meget vanskeligt, ja, nærmest umuligt, for dem at få sået MFO-afgrøderne til den oprindelige tidsfrist den 20. august.

Faglig direktør, Jørgen Evald Jensen, vurderer, at det på nuværende tidspunkt kun er ganske få landmænd landet over, der har fået etableret de MFO-afgrøder, de skal. Derfor har behovet for at få ændret tidsfristen været utrolig stort.

”Vi kan ikke have, at landmændene er i en situation, hvor de bliver bøjet i knæ på grund af vejret. Vejret kan vi ikke lave om på, og landmændene ville da for alt i verden ønske, at vejret var godt lige nu. Her i Nordjylland har landmændene kun nået at høste godt og vel halvdelen, og den næste uges tid ser vejret mildest talt elendigt ud. Det tager modet lidt fra dem, og derfor er det så vigtigt, at de ikke behøver spekulere på MFO-afgrøderne lige nu, men i stedet har tid til at gøre tingene rigtigt,” siger han.

Roser til lydhør minister

Med denne udmelding fra NaturErhvervstyrelsen står det lysende klart, at Eva Kjer Hansen er en minister, der lytter til landbruget. Det mener faglig direktør, Jørgen Evald Jensen, der kun har roser til miljø- og fødevareministeren.

”Det er virkelig rart, at vi endelig har fået en minister, der lytter til argumenter fra det praktiske liv. For mig at se bevæger vi os ind i en ny æra, hvis det er den måde ministeren fremadrettet vil agere på, for det må siges at være en helt anden måde, end vi tidligere har oplevet.”

Det samme indtryk har chefjurist Nikolaj Schulz.

”Det er rart at mærke, at det nytter noget, når vi kommer med input til at løse de udfordringer, landbruget står overfor. Ministeren skal have stor ros for at lytte til landmændenes behov,” siger han.

Hvis du vil vide mere

Den 18. august skrev Bæredygtigt Landbrugs formand, Flemming Fuglede Jørgensen, en mail til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, hvor han på det kraftigste bad ministeren om at få udsat tidsfristen.

Læs formand Flemming Fuglede Jørgensens mail til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen her.

Få dage senere offentliggjorde NaturErhvervstyrelsen et Danmarkskort med en såkaldt blå zone, som åbnede op for, at landmænd, der var særlig hårdt ramt af dårligt vejr, fik dispensation fra tidsfristen. De landmænd, der boede inden for den blå zone, var ifølge styrelsen sikre på at opnå dispensation, mens resten kunne søge om dispensation, såfremt de ikke havde nået at så MFO-afgrøderne til tiden.

Landmændene uden for den blå zone var altså ikke sikre på at få dispensationen, og den ordning kritiserede chefjurist for Bæredygtigt Landbrug, Nikolaj Schulz, fordi landmændene kunne risikere at komme i klemme.

Læs: Overvej ikke at ansøge om MFO-dispensation

Af Cecilie Christensen, cc@baeredygtigtlandbrug.dk

 

 

Scroll to Top