Tilbagerulning af §3-regler sparer staten for retssag

Eva Kjer Hansen ruller nu den tidligere regerings forbud mod sprøjtning og gødskning på §3-arealer tilbage, så landmændene kan fortsætte den hidtidige landbrugsdrift på deres ejendom. Lempelsen får rosende ord med på vejen fra Bæredygtigt Landbrug.

eva-kjer-hansen-1500-px

Med henvisning til, at dansk landbrug befinder sig i en ’historisk krise’ sender Miljø- og Fødevareminister, Eva Kjer Hansen (V) den 28. september et forslag i høring, der skal afskaffe regler indført af den tidligere regering, der forbyder sprøjtning og gødning på §3-arealer i Danmark.

I en pressemeddelelse skriver Miljø- og Fødevareministeriet, at man vil give landmændene retten til egen jord tilbage, og den udmelding vækker glæde hos Bjarne Nigaard, adm. direktør i Bæredygtigt Landbrug. 

”Det er rigtig glædeligt, at ministeren på fornuftig vis afvikler det, der var reel forskelsbehandling alene ud fra politiske hensyn. Der er ingen saglige miljøhensyn til et særligt forbud på § 3-arealerne, hvor man efter planen måtte gødske på økologiske arealer men ikke på konventionelle, ” lyder det fra Bjarne Nigaard.

Bæredygtigt Landbrug har kæmpet hårdt imod udrulningen af sprøjteforbud og gødskning på §3-arealer, som blev indført af tidligere Miljøminister Kirsten Brosbøl (S). Et tiltag Bjarne Nigaard vurderer kunne have kostet dansk landbrug et værditab på over 1 mia. kroner.

“Det er vist bredt anerkendt, at det her ville give et samlet tab for jordværdierne på over en milliard kroner, også selvom den daværende minister kun kunne regne sig frem til at skulle udbetale 47 millioner i såkaldte kompensationer. Så kan man jo så sætte sig ned og tænke over, hvem der skulle betale differencen, ” siger Bjarne Nigaard og fortsætter:

”Forslaget er usaglig forskelsbehandling, og det er ulovlig ekspropriation af landmandens marker. Ministeren gør derfor det helt rigtige, og hun sparer samtidig staten for endnu en dyr og langtrukken retssag mod Bæredygtigt Landbrug, for der er ikke den mindste tvivl om, at vi ville have fulgt det her hele vejen til døren, også døren til retssalene. “

Under et åbent samråd om forbuddet i maj måned, gjorde den forhenværende minister Kirsten Brosbøl det klart, at forbuddet mod gødskning på §3 arealer, hvor der blev gjort forskel på om jorden blev drevet økologisk eller konventionelt, ikke bundede i naturfaglige hensyn, men at der udelukkende var tale om et politisk tiltag for at tilgodese økologiske landbrug og deres muligheder for at afgræsse landbrugsarealer med husdyr.

Læs også: Bæredygtigt Landbrug efter vedtagelse af § 3 plan: Vi ses i retten, Brosbøl

 

Læs hele pressemeddelelsen fra Miljø- og Landbrugsministeriet herunder:

Landmænd beholder retten til egen jord

Regeringen er klar med lovforslag, der ruller den tidligere regerings forbud mod sprøjtning og gødskning på de særlige § 3-arealer tilbage. Landbruget skal ikke påføres ekstra omkostninger, mener miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

28. september 2015

Landmænd skal have muligheden for at forsætte den hidtidige drift på de særlige § 3-arealer.

Derfor er regeringen klar med et lovforslag, der dropper det forbud mod sprøjtning og gødskning på de særlige § 3-arealer, som den tidligere regering besluttede at indføre.

– Landbruget befinder sig i en historisk krise og skal ikke pålægges unødvendige omkostninger. Landmændene skal kunne have tillid til, at de kan anvende deres arealer som hidtil. Forbuddet mod at sprøjte og gødske har store konsekvenser for en række landmænd, der i forvejen er hårdt pressede. Derfor bliver forbuddet rullet tilbage, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Med ophævelsen af forbuddet, der var planlagt til at gælde fra 2017, får de berørte bedrifter mulighed for at fortsætte den drift, der hidtil har været på arealerne. Dette betyder, at landbruget får en gevinst på op til 47,1 mio. kr. årligt i forhold til, hvis forbuddet blev fastholdt.

Miljø- og fødevareministeren vil fremfor forbud prioritere og forbedre mulighederne for, at landmændene frivilligt kan pleje og forbedre naturen.

– Landmænd skal have flere incitamenter til at lave bedre naturområder. Som lovgivningen er skruet sammen nu, skræmmer man landmænd væk fra at lave natur. Jeg vil gerne se på, om det kan laves om, når jeg kommer med en naturpakke til næste år, siger Eva Kjer Hansen.

Det lovforslag, der skal ophæve forbuddet, bliver en del af regeringens fødevare- og landbrugspakke, der kommer i løbet af efteråret. Lovforslaget bliver sendt i høring senere i dag på hoeringsportalen.dk.

Scroll to Top