Randzoneloven afskaffes – husk BL gik forrest i kampen

Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) har offentliggjort, at hun nu vil ophæve randzoneloven. Den skulle aldrig have været indført, lyder det fra ministeren i en pressemeddelelse.

eva-kjer-hansen-1500-px

Efter Bæredygtigt Landbrug i årevis har ført kampe på Christiansborg, ved Byretten i Holstebro og ude hos de danske landmænd, har Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen nu fundet grundlaget for randzoneloven så mangelfuldt, at hun har fremlagt forslag om at fjerne loven. I forbindelse med VKOs 16-punktsplan blev det klart, at der var ønske om at fjerne loven, og med støtte fra Liberal Alliance ventes det nu at blive virkelighed. Læs hele pressemeddelelsen her.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen har nu sendt et lovforslag i høring, der bebuder en ophævelse af det obligatoriske krav om randzoner.

I den anledning lyder det fra Landsforeningen Bæredygtigt Landbrugs formand Flemming Fuglede Jørgensen:

”Hos Bæredygtigt Landbrug er glæden meget stor over ministerens forslag. Det var med de fuldstændig overflødige og fagligt forkerte randzoner, at foreningens march mod bedre forhold for landbrugserhvervet begyndte.

Marchen har været lang. En det var under retssagen om randzoner, som Bæredygtigt Landbrug førte i Holstebro med Poul Blak Bojer, at der for alvor blev slået hul i muren omkring randzonerne. Den retssag var begyndelsen til enden for de ineffektive randzoner og blev ført til sejr af Bæredygtigt Landbrug og vores advokat Hans Sønderby Christensen.

Med denne sejr er det slået fast, at der ikke findes et politisk spor uden det juridiske til at åbne døren med. En lov som ingen kan administrere, ingen kan overholde, ingen effekt har og ingen kan dømmes for at overtræde, er selvfølgelig tåbelig

Lige nu glæder vi os over, at randzonerne snart er fortid – og kæmper videre ad de to spor, der understøtter hinanden – det politiske arbejde med de saglige og faglige argumenter – der også føres ind i retssalen, for at lægge ekstra pres på.

Nu gælder det mere gødning til de udsultede danske marker. Den sejr skulle gerne være i hus inden 1. maj.”

Læs hele pressemeddelelsen fra Miljø- og Fødevareministeriet herunder:

Minister fjerner tvungne randzoner

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil af med den udskældte randzonelov og sender i dag et lovforslag i høring, hvor hun foreslår, at loven bliver ophævet.

18. september 2015

Når randzoneloven er fjernet, er landmænd ikke længere være tvunget til at lave ni meter dyrkningsfri zoner omkring vandløb og søer på deres jorder. I dag er der krav om ca. 25.000 hektar randzoner.

– Danske landmænd skal ikke længere have trukket en randzonelov ned over hovedet, som de ikke bliver kompenseret for, og hvis effekt forskerne nu anerkender har været overvurderet. Vi er ganske enkelt blevet klogere siden loven blev indført, og vi ved i dag, at den aldrig skulle have været indført. Derfor skal loven ophæves, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Landmænd vil fortsat kunne benytte sig af frivillige randzoner som alternativ til kravet om efterafgrøder samt til at opfylde de grønne krav i EU’s landbrugsreform.

Manglende randzoner vil ikke ramme miljøet

Miljø- og fødevareministen har stor fokus på, at ophævelsen af randzoneloven ikke går ud over miljøet.

– Jeg er optaget af, at vi har et godt vandmiljø i Danmark, til glæde for os danskere der bruger naturen. Derfor vil effekter af den ophævede randzonelov indgå i arbejdet med bl.a. de nye vandområdeplaner, siger Eva Kjer Hansen.

Efter høringen vil lovforslaget blive fremsat i Folketinget i løbet af efteråret. Når forslaget er vedtaget, vil kravet om randzoner blive fjernet hurtigst muligt. Indtil lovændringen er gennemført skal landmænd forsat have randzoner.

Randzoneloven blev indført i 2012 som en del af Danmarks implementering af EU’s vandrammedirektiv, som skal sikre god tilstand i vandmiljøet.

Scroll to Top