Sensommerhilsen fra DN

I Danmarks Naturfredningsforening har man tilsyneladende brugt en del af sommeren på at være kede af den måde jeg og andre gode folk har behandlet foreningen i forskellige debatindlæg.

bjarne-i-marken

Af Bjarne Nigaard, adm. direktør i Bæredygtigt Landbrug

Foreningen har derfor den 19. august udsendt en besked til sine lokalafdelinger og medlemmer.

Beskeden lyder:

”… Kære alle lokalafdelinger.

Vi har henover sommeren oplevet en massiv mediestorm fra det såkaldte Bæredygtigt Landbrug (BL) rettet mod DN. I tæt på 150 indlæg i lokale, regionale og landsdækkende medier har repræsentanter for BL med direktøren Bjarne Nigaard og den tidligere direktør Vagn Lundsteen i spidsen angrebet DN i en oftest meget aggressiv og anklagende tone.

Da flere af jer har registreret denne hetz og rettet henvendelse til sekretariatet, har vi valgt med denne mail at orientere jer om omfanget, og fortælle hvordan vi har håndteret det.

BL’s angreb handler i stor udstrækning om at beklikke DN’s troværdighed ved at så tvivl om tal, data, statistik og målinger. Det er BL’s taktik at forsøge at lokke og provokere DN ud i åben slåskamp i medierne. Den galej skal vi ikke med på, for ethvert direkte angreb resulterer i et modangreb, og så opnår de det, de vil; nemlig at holde diskussionen i live.

Vi valgte i sekretariatet derfor at svare på angrebene på en anden måde end med konkrete henvisninger til faktuelle tal og anden dokumentation: Vi trådte et skridt tilbage fra BL’s meget konfrontatoriske stil og tone og svarede på BL’s indlæg ved at sætte ord på den retning, DN gerne vil have, at Danmark bevæger sig i. Mere eller mindre natur? Grundvand i bedre eller ringere kvalitet? Bebyggede eller ubebyggede kyster? Og vi valgte at skrive et indlæg med fokus på DN’s eksistensberettigelse.

Resultatet blev, at Sekretariatet besvarede BL’s mere end 147 angreb med to overordnede genmæler: ”Sammen om naturen” og ”Naturen har brug for en markant stemme” (begge indlæg er vedhæftet denne mail). DN’s indlæg er blevet bragt i stort set alle de medier, hvori DN er blevet angrebet.

Herunder kan I se den samlede liste over BL’s indlæg og DN’s svar i forskellige medier. Det er først i de sidste par dage, at vi har oplevet, at BL ikke har angrebet DN i medierne. Kurven har været for nedadgående de sidste to uger og er altså nu gået i nul. Men vi holder selvfølgelig fortsat øje med …” (beskeden slutter sådan. Vi har ikke udeladt noget af den)

Du kan se den fine oversigt, som DN har været så venlige at lave, ved at klikke her.

Jeg skal da være den første til at beklage, at vi åbenbart har lagt så meget beslag på DN’s ressourcer, at der ikke har været tid til at finde fakta, og at de derfor i stedet valgte at ”… svare på angrebene på en anden måde end med konkrete henvisninger til faktuelle tal og anden dokumentation…”, og dermed har nøjedes med mere luftige svar om ”… DNs eksistensberettigelse…”.

Til gengæld må jeg nok skuffe DN med, at ”…kurven…” hen over efteråret igen vil stige. For jeg føler stadig ikke, at DN har givet mig faktuelle svar på de ting vi har spurgt til. Om proportionerne i pesticiddebatten. Om spildevandsproblematikken. Og om den mærkelige logik i altid at udpege landbruget som synder for Rigets miljøforfatning.

Scroll to Top