Statsløse kommer landmændene til undsætning på KO-træk for millioner

Statsløsekommissionen har netop fastslået, at embedsmændene skal vise det røde kort til ministeren, når der ikke er tvivl om, at national dansk administration strider mod internationale forpligtelser. Hverken det gule eller det lyserøde kort. De skal vise det røde. Det er glædeligt, og det gavner hele den agrare sektor, som er underlagt et kludetæppe af

hans_sonderby

Af Hans Sønderby Christensen, Advokat for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug

Ministeriet bekræftede torsdag, at der kun kan trækkes KO (krydsoverensstemmelsesreglerne om træk i landbrugsstøtten) på overtrædelse af EU-regler – der kan ikke trækkes KO på danske særregler, og 46 landmænd får derfor deres ellers forældede sager genoptaget.

Det kommer også landmændene til gode netop på KO-træk i relation til Landekvoten, fordi Bæredygtigt Landbrug i den verserende retssag mod staten har sort på hvidt fra statens egen advokat, Kammeradvokaten, at heller ikke Landekvoten (om gødning) er implementering af EU-ret. Godt halvtreds procent af den officielle undergødskning i Danmark skyldes Landekvoten. 

På denne måde kommer Statsløsekommissionen landmændene til undsætning nu. 

Hvis ikke embedsmændene af sig selv viser det røde kort til ministeren og dermed dømmer KO-træk på Landekvoten ude indenfor de kommende dage, vil jeg opfordre min klient, Bæredygtigt Landbrug, til at søge aktindsigt i de embedsfolk, som kender de rette forhold. 

Da jeg i Bojers randzonesag i retten i Holstebro udspurgte statens embedsmænd, som sad i vidneskranken under vidneansvar, forklarede den ene, at det var netop ham, som havde lavet landmændenes EU-kompensationskort til brug for ELFUL-støtteordningen, medens en anden kom ind og forklarede detaljeret, at kortene var blevet lavet i Indien. Det var naturligvis grinagtigt, og Mørkelygten lyste op i lokalet. Dommeren dømte rigtigt i den sag. Han kunne endda udmærket have været langt hårdere i sin dom over embedsværket, og historien vil fælde sin langt hårdere dom over den måde Mørkelygten er blevet holdt over landets landbrugere på. 

Med hensyn til gødning har vi for længst passeret milepælen for grinagtighed, nu er det kun meget alvorligt. Hvis ikke embedsmændenee selv finder frem til at vise ministeren det røde kort på KO på den danske Landekvote vil jeg opfordre Bæredygtigt Landbrug til at søge aktindsigt i, hvilke embedsmænd, som er bekendt med, at Landekvoten ikke er EU-implementering. Dem, som forleden rådede ministeren til at sløjfe KO for de 46 landmænd, dem, som på skift sad i Vestre Landsret i maj, dem, som på statens vegne accepterede indholdet af Kammeradvokatens skrivelse af 21. maj, og dem, som har lavet den danske administration må være blandt de første, som skal undersøges og udspørges. 

De mange landmænd, som netop nu får deres sager om KO træk vurderet, og de, som for længst er blevet trukket millioner af kroner, og de, som er kaldt til retsmøder i deres straffesager om samme, har krav på mindst samme behandling som de Statsløse, som havde krav på et samvittighedsfuldt embedsværk, som viser ministeren det røde kort – og disse landmænd har efter det forvaltningsretlige ligebehandlingsprincip tillige krav på at blive behandlet på samme måde som de 46, som i sidste uge endelig fik den behandling de har haft krav på hele vejen igennem. 

Får landmændene ikke den KO-behandling de har krav på i løbet af de kommende dage, må der en ny ”Statsløsekommission” til, så der også her kan blive placeret et ansvar.

Scroll to Top