Tidligere ministres udtalelser spænder ben for fremtidig faglig regulering af landbruget

Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug mener, at ansvaret for at vildlede både Folketinget og befolkningen med forkerte oplysninger om regler for landbruget må placeres.

soenderby

”Det er nødvendigt, at få afdækket urigtigheden i oplysningerne, så de ikke spænder ben for den fremtidige regulering af landbrugserhvervet, der skal fastlægges nu,” understreger både foreningens advokat Hans Sønderby Christensen og formanden Flemming Fuglede Jørgensen. Sagerne drejer sig om de to forhenværende ministre Gjerskov og Brosbøl.

Fødevareminister Mette Gjerskov stillede alle danske landmænd i udsigt, at de kunne få kompensation for udlæg af randzoner. Men kompensationen omfattede kun cirka 22.000 km vandløb ud af cirka 69.000 km vandløb.

Miljøminister Kirsten Brosbøl oplyste Folketinget, at den danske nitrathandlingsplan, som indeholder de reducerede gødningsnormer, er godkendt af EU. Vel vidende, at EU slet ikke er kompetent til at godkende medlemsstaternes nitrathandlingsplaner. ”Den oplysning er særdeles alvorlig, fordi den betyder, at både politikere og befolkning tror, at man ikke kan ændre i normerne uden at overtræde EU-regler”, siger advokaten. 

Begge vildledninger fylder stadig meget i den offentlige debat. Vildledningerne er nemlig så at sige sandhedsfæstede i debatten, fordi de er ministerfremsat. Det er derfor, det er så nødvendigt, at ramme en pæl igennem de to forkerte påstande. De påvirker nemlig stadig mulighederne for at få en faglig baseret regulering af landbruget gennemført.

De to vildledninger, har også haft store konsekvenser for landmændene, deres familier og deres økonomiske overlevelse.

”Cementeringen af udtalelserne har haft økonomiske konsekvenser for den enkelte landmand og er med til at forklare de mange konkurser og den alvorlige økonomiske situation, som har sneget sig ind i vort erhverv,” siger formand Flemming Fuglede Jørgensen.

Bæredygtigt Landbrugs egen advokat, Hans Sønderby Christensen, der underviser i EU-ret ved Aalborg Universitet og landets førende EU- og miljørets professor Peter Pagh bekræfter, at Folketinget er blevet vildledt. Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug glæder sig over, at landets førende juridiske ekspertise på dette område – uden at blive modsagt – har fastslået, at det er vildledning, det de to ministre har foretaget sig.

Formand Flemming Fuglede peger på, at tidligere minister Mette Gjerskov, for at få overtalt Folketingets flertal til at indføre randzoner og for at få landmændene til at udlægge randzoner, stillede alle danske landmænd i udsigt, at de kunne få kompensation. Men kompensationen omfattede kun cirka 22.000 km vandløb ud af cirka 69.000 km vandløb. ”Det er meget betænkeligt, at en minister lover en ulovlig kompensation. Især fordi hun var klar over det,” understreger Flemming Fuglede.

Formanden peger også på, at tidligere minister Brosbøl oplyste til Folketinget, at den danske nitrathandlingsplan, som indeholder de reducerede gødningsnormer, er godkendt af EU. Selvom EU slet ikke er kompetent til at godkende medlemsstaternes nitrathandlingsplaner.

”Sådanne ministerudtalelser betyder, at regulering af landbruget på reelt fagligt grundlag får sværere vilkår. De reducerede normer står på grund af den tidligere ministres udtalelser jo som ristet i runer. Det er naturligvis forkert, for de normer er udtryk for både fejlimplementering og overimplementering. Det kan da ikke passe, at en minister kan kaste en faktuelt forkert oplysning ind i Folketinget i et forsøg på at fastholde Mørkelygten over landbruget, uden at andre griber ind,” uddyber advokat og EU-ekspert Hans Sønderby Christensen.

Det er på den baggrund, at Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug nu opfordrer til at der nu placeres et ansvar.

”En minister skal afgive korrekte og fyldestgørende oplysninger. Det har man ikke gjort. Det er forkasteligt, og det kan ikke nytte, at sådanne udtalelser stadig hænger i luften,” tilføjer formand Flemming Fuglede Jørgensen og understreger: ”Når minister Gjerskov i 2012 kunne udtale, at der er landmænd, som kommer til at gå fra hus og hjem på grund det her og hun sigtede til sine egne regler, som siden har vist sig at være danske fejlimplementerede EU-regler, må hun drages til ansvar. Den slags trusler, må ikke kunne fremsættes uden, at det får konsekvenser.”

Anne-Marie Glistrup, amg@baeredygtigtlandbrug.dk 

Scroll to Top