Kampen for at sikre landbrugets fremtid fortsætter – Vi er ikke i mål

Bæredygtigt Landbrugs formål er at sikre en faglig og juridisk korrekt regulering af landbruget. Vi er langt fra i mål endnu, selvom vi har fået en ny regering, der sætter fokus også på landbrugets fremtid: En statsminister, der nævnte landbrugets manglende gødning i sin åbningstale og en miljø- og fødevareminister, der sætter fokus på både

gård-bornholm

Af Alfred Tværsig Olesen, Hedensted, Jens Iversen, Christiansfeld og Jørgen Jørgensen, Nordborg. Bestyrelsesmedlemmer i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug

Men vi ved endnu ikke, hvor meget mere gødning vi får til foråret – som det ser ud lige nu, er det ikke nok. De andre ting er heller ikke helt på plads. Så vi arbejder stadig fremad med åben pande. 

Det er vigtigt og svært for en organisation, at blive ved med at kæmpe, specielt når sejren synes i sigte. Men det er så utrolig vigtigt at blive ved – ellers kan sejren glide organisationen af hænde. Således også for Bæredygtigt Landbrug. Derfor er det afgørende, at så mange som overhovedet muligt møder op til stormødet den 2. november på Bygholm Landbrugsskole. Så vi kan forny vores gejst sammen.

Vi skal bevare presset, så de hidtidige fokusområder med gødning, randzoner, vandløbsvedligeholdelsen og vandplanerne ikke tabes lige inden målet.

Men vi må, som vores formand Flemming Fuglede Jørgensen gjorde det på Agerskovmødet, også have fokus på den aktuelle økonomiske situation, der er alvorlig. Hvis ikke der sker noget meget snart, vil den danske landbrugsproduktion blive halveret indenfor de næste tre år.

Først og fremmest skal likviditeten sikres. Det er der mange parter, der kan hjælpe med til:

En her og nu handling til gavn for landbruget vil også være en hjælp til staten selv på længere sigt. Et forslag er at tilbageføre produktionsafgifter – ikke til erhvervet, men til den enkelte landmand og fremover helt droppe de produktionsafgifter. Samtidig kan man gennemgå alle afgifter og særbyrder nøje med henblik på afskaffelse. Blot afgifter på plantebeskyttelsesmidler koster eksempelvis en kartoffelavler op mod 3.000 kr. pr. ha om året.

Med mere gødning og større indtægter ved færre afgifter er der også baggrund for, at den finansielle sektor ser på situationen med nye øjne og blandt andet nedsætter bidragssatserne – de skal højst være 0,5 procent er vores bud..

For at vise hele landbrugssektorens velvilje og for at understrege situationens alvor ville det også være godt, hvis dele af erhvervet selv viste vejen til at hjælpe primærproducenternes likviditet. Andelssektoren kunne bidrage med mindre henlæggelser, ligesom vore rådgivningsselskaber kunne reducere deres omkostninger.

Hvis landbrugsproduktionen skal opretholdes og fortsat danne grundlag for det danske velfærdssamfund, skal der også fokuseres benhårdt på landbrugets indtjeningssituation. Her gælder det også de generelle rammevilkår, så vi får et erhverv, der bliver reguleret fagligt og juridisk korrekt.

Der er nok at tage fat på for Bæredygtigt Landbrug – også fremadrettet – så slut fortsat op om vor landbrugsmarch for et bæredygtigt landbrug baseret på fagligt og juridiske korrekt regulering. Der er brug for det.

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top