Asger Møller Madsen ser frem til fødselsdagsgave fra Folketinget

Torsdag den 19. november er en glædens dag for Asger Møller Madsen fra Nordjylland. Ikke nok med at dagen byder på gaver og fødselsdagssang på hans 54 års fødselsdag, så kan han også fejre, at første skridt mod at randzoneloven bliver afskaffet bliver taget i Folketinget.

asger-møller-madsen-i-hvedemark-uden-briller-til-hjemmesiden

Det er nemlig på Asger Møller Madsens fødselsdag, at lovforslaget om ophævelse af randzoneloven skal 1. behandles i Folketinget, og det er en dag, som han har ventet længe på.

”Nu er det ved at være længe siden, at de sagde, de ville ophæve randzoneloven, så jeg kigget efter datoen for 1. behandling i noget tid nu. Og jeg ved også, at der er mange andre landmænd, der går og kigger efter, hvornår der sket noget med 16 punkts planen”, siger den nordjyske landmand og fortsætter:

”At ophævelsen af loven kommer i 1. behandling er det første tegn på, at der sker noget, og det er lidt pudsigt, at det sker på min fødselsdag. Der er en ekstra god fødselsdagsgave. ”

Asger Møller Madsen har lige siden randzonelovens vedtagelse været en af de kraftigste modstandere, og han har brugt meget tid og energi på at bekæmpe den.

”Randzoneloven har fyldt rigtig meget i de sidste fem år af mit liv, så det bliver dejligt, når den bliver ophævet. Så hejser vi flaget igen”, siger Asger Møller Madsen.

Hjælp fra Bæredygtigt Landbrug har haft stor betydning
Selvom han selv har brugt rigtig meget energi på at kæmpe mod randzoneloven, så er han ikke i tvivl om, at kampen ikke var blevet vundet, hvis ikke landmændene havde fået hjælp.

”Jeg kommer til at tænke over, hvor vi havde været, hvis ikke Bæredygtigt Landbrug var gået ind i den her sag, så tidligt som man gjorde og bakkede op om de landmænd, som gik ud og protesterede imod den lov. Vi havde ikke været så aktive, hvis ikke vi havde vidst, at der var en forening, der stod bag ved os og hjalp os”, siger Asger Møller Madsen og understreger, at landmændene hele tiden godt var klar over, at de selv skulle gå forrest, men hvis ikke de havde haft Bæredygtigt Landbrug, så tror han, at randzoneloven havde fået lov til at køre igennem.

Randzoneloven kunne have haft store økonomiske konsekvenser
Hvis Asger Møller Madsen stiltiende havde accepteret loven, kunne det have fået meget store konsekvenser, da de jorder han havde på daværende tidspunkt var lavtliggende og derfor med mange vandløb til dræning.

”Jeg skulle have udlagt 30 hektar med randzoner af de 350 hektar jeg drev, og det var derfor jeg synes, at loven var fuldstændig grotesk. Det kunne jeg simpelthen ikke acceptere, fordi det ville have været et stort værditab, fordi de 30 hektar ville være blevet næsten ingenting værd”, siger Asger Møller Madsen.

Foruden de økonomiske konsekvenser ved loven, så skyldtes Asger Møller Madsens store modstand mod randzoneloven også, at det rent fagligt ikke gav nogen mening at lave randzoner hos ham, da der ikke var noget problem med udvaskning af kvælstof fra hans marker.

”Der var allerede blevet taget en masse drænvandsprøver, og de viste, at vi ikke forurenede. Vi udledte kun det halve af, hvad nitratdirektivet siger man må, så derfor kunne jeg på ingen måde se fornuften i generelle randzoner. Det fik mig virkelig på barrikaderne. Vi vil gerne gøre noget for miljøet, men når man kan se, at det man skal gøre ikke virker, og det vil skabe et stort værditab, så synes jeg man må rejse sig på bagbenene”, siger Asger Møller Madsen.

Alle tiltaler skal opgives
Chefjurist i Bæredygtigt Landbrug, Nikolaj Schulz, ser frem til Folketingets 1. behandling af ophævelsen af randzoneloven, men han havde ønsket, at det fremstod mere klart, at randzonerne aldrig har haft den tilsigtede virkning på miljøet, som flere forskere selv efter retssagen i Holstebro har fastholdt var til stede.

”Det er selvfølgelig først og fremmeste en glædelig ting, at randzoneloven nu er på vej mod ophævelse, men der er lidt malurt i bægeret, fordi der aldrig før er blevet brugt så meget krudt på at forklare, at loven ophæves på grund af administrativt bøvl, når faktum er at loven næsten ingen effekt har på næringsstoffer i forhold til vandmiljøet. ”

I det forslag miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen fremlægger torsdag den 19. november står det blandt andet anført, at:

’Kvælstofeffekten af ophævelsen af randzoneloven forventes at blive modsvaret af effekterne af andre initiativer i den såkaldte baseline 2021.’

Og

’Fosforeffekten af ophævelsen af randzoneloven forventes at blive modsvaret af effekten ved den planlagte etablering af fosforvådområder og spildevandsindsatsen som følge af vandplanerne 2009-2015.’

Nikolaj Schulz finder det bekymrende, at man i processen omkring ophævelsen af randzoneloven har gjort  meget ud af at snakke om EU direktiver, og at Danmark i fremtiden skal gøre en masse for at leve op til den effekt, som randzonerne har givet, når faktum er, at randzonerne næsten ingen effekt har.

”Derudover så mener jeg, at det skal stå meget mere klart, at de straffesager, som jo nødvendigvis må være blevet lagt an, og hvor en masse mennesker er blevet tiltalt, opgives, så der ikke er nogen tvivl om den del af loven. ”

Ifølge Nikolaj Schulz fremstår det nemlig noget uklart, hvorvidt anklagemyndighederne rundt omkring i landet har droppet tiltalerne.

”Der synes jeg, at lovgiverne må tage ansvaret på deres skuldre og sige, at det er deres ansvar, at randzoneloven ikke fører til domfældelser. De skal tage udtrykkelig stilling til det, for selvfølgelig skal alle tiltaler opgives. ”

Læs hele lovforslaget omkring afskaffelsen af randzoneloven via linket: http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/l59/html_som_fremsat.htm

Fakta:

L 59  Forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Af Miljø- og fødevareminister 
Eva Kjer Hansen (V) 

Samling:  2015-16
Status:  Fremsat 

Om lovforslaget 

Sagsgang  
Fremsat 12-11-2015
På dagsorden 19-11-2015
Se hele tidsplanen

Ministerområde  
Miljø- og Fødevareministeriet

Resumé 
Lovforslaget betyder, at lov om randzoner ophæves. Lovforslaget er en del af den fødevare- og landbrugspakke, som er indeholdt i regeringsgrundlaget. Efter lovens ophævelse vil der ikke længere være krav om, at landbruget etablerer randzoner langs vandløb og rundt om søer. Kvælstofeffekten af ophævelsen forventes på landsplan at blive modsvaret af effekterne af bl.a. allerede vedtagne initiativer og den strukturelle udvikling. Fosforeffekten af ophævelsen af randzoneloven forventes at blive modsvaret af effekten ved den planlagte etablering af fosforvådområder og spildevandsindsatsen som følge af 
vandplanerne 2009-2015.

Af Anders Wiese Hooge, awh@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top