Povl Blak Bojer: Det har været en lang proces for at få ret

Ophævelsen af randzoneloven blev vedtaget til videre behandling ved 1. behandling i Folketinget den 19. november, og dagen har stor betydning for alle danske landmænd. Det mener Povl Blak Bojer, der i retten i Holstebro stod fast på sin ret, og landmanden fra Thy tror ikke det er sidste gang, at danske landmænd skal sætte

povl-blak-bojer-december-2014-1000-2

”Povl og Christian Blak Bojer frifindes. ” Det var de endelige ord fra dommer Niels Bjerre, da han få minutter efter klokken havde passeret 9.00 den 11. maj havde oplæst dommen over for Povl og Christian Blak Bojer i Retten i Holstebro. Dommen betød, at Povl Blak Bojer blev pure frikendt for at have forbrudt sig mod randzoneloven, og da staten valgte ikke at anke dommen, har landmanden siden set frem til, at loven skulle ophæves i Folketinget.

Den 12. november fremsatte miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) omsider ’Forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner’, og forslaget blev vedtaget til videre behandling ved Folketingets 1. behandling den 19. november.

Kampen for retten til at råde over sin ejendom har været hård, og randzonesagen har haft stor betydning for landmanden, der med opfindelsen af randzoneloven havde nået et punkt, hvor han blev nødt til at sige fra over for urimelighederne.

”Den betød dengang, at jeg kom til et punkt, hvor jeg sagde, at nu synes jeg ikke det er rimeligt længere; nu synes jeg egentlig, at samfundet opfører sig på en måde, hvor man er nødt til som person at sige, at nu må det bære eller briste. Og derfor så kontaktede jeg også pressen og gav udtryk for min følelse af, at det her, det var ganske urimeligt. At man sådan kunne komme og sige; jamen, nu tager vi fire hektar af din jord, og så skal vi nok bestemme, hvad du må og ikke må med det, ” lyder det fra Povl Blak Bojer, når han skal svare på, hvilken betydning randzonesagen har haft for ham personligt.

Vigtigt at sige fra
For Povl Blak Bojer handlede randzonerne om meget mere end fire hektar jord. Det var simpelthen på tide, at der blev sagt fra, og han mener, at sagen har haft stor betydning for hele det danske landbrug.

”Det har været en lang proces for at få ret. Det har jo også været en proces, som jo ikke kun har været til gavn for os. Men jeg mener også, at den er kommet til stor gavn for landbruget. Fordi at, når der bliver sådan en sag ud af det her, jamen, så har Bæredygtigt Landbrug jo også virkelig lagt sig i selen og sagt, at nu skal alt, der kan tjene den sag, det skal på bordet. Initiativet udspringer jo af noget som samfundet, eller daværende ministre påstod, at det skulle være til gavn for miljøet, og det viser sig jo, at man overhovedet ikke kan dokumentere noget som helst fagligt indhold i det her. ”

Det har været foruroligende for Povl Blak Bojer, at hele forløbet med randzoneloven har været baseret på en diskussion, hvor fakta er blevet skubbet til side for at nogle politikere og embedsmænd kunne nå et politisk resultat, der ikke stemmer overens med virkeligheden på landmandens jord.

”Og det synes jeg egentlig er et kæmpe problem for både landbruget og samfundet, at man ikke kan være tryg ved at de oplysninger, der kommer fra forskere, fra professorer og fra embedsmænd i ministerierne, ” lyder det skarpt fra Povl Blak Bojer, som mener, at politikerne bærer det største ansvar for misseren omkring randzoneloven.

”Så lang tid der er en helt masse politikere herhjemme, som tror, at de kan sælge miljø og miljø og miljø, uanset om det har et fagligt indhold, så kan det være nødvendigt for landbruget at gøre opmærksom på, at; jamen, det eneste formål det tjener, det er egentlig at afskaffe landbrugserhvervet. ”

”Når det bliver tydeligt, at det er det, man går efter; at begrænse eller afskaffe landbrugserhvervet i Danmark, så vender flertallet. Så det miljøflertal, som umiddelbart bakkede op, så er det væk, fordi, flertallet af danskerne de ved godt, at landbruget det er et meget vigtigt erhverv for Danmark – for dansk velfærd. ”

Flere kampe venter
Med 1. behandlingen af ’Forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner´ ser det ud til, at landmanden fra Thy har vundet den endelige sejr i forbindelse med kampen om randzonerne, men Povl Blak Bojer forudser, at der venter flere kampe for dansk landbrug de kommende år.

”Jeg forudser, at så lang tid de miljøaktivister – både politikere, forskere og embedsmænd – de farer ud af den tangent, der vil det nok være nødvendigt for landbruget at sætte hårdt mod hårdt. ”

For Povl Blak Bojer fandt det mest definerende øjeblik i forbindelse med hele randzoneforløbet sted i retslokalet i Holstebro den 11. maj, hvor dommeren læste dommen op for Povl og hans søn, Christian.

 ”Det, der står klarest frem i processen, det synes jeg er, at der er en dommer, der giver os medhold i vores umiddelbare opfattelse af, at det her, det kan man altså ikke. Man kan ikke komme og tage folks ejendom uden at kompensere dem. Og – det er jo lige så klart – man kan jo heller ikke ekspropriere folks ejendom, uden der er en samfundsmæssig begrundelse for det. ”

”Det er jo ikke bare sådan, at fordi der er nogle politikere, der har en miljødagsorden, så kan man ikke gøre det. Man skal jo dokumentere fagligheden og indholdet i det. ”

Læs dommen, hvor Povl og Christian Blak Bojer frikendes for overtrædelse af randzonelovgivningen

Læs hele lovforslaget omkring afskaffelsen af randzoneloven via linket:http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/l59/html_som_fremsat.htm

Se hvordan 1. behandlingen gik i Folketingssalen torsdag den 19. november. Vi skal advare om stærkt sprogbrug fra salen.

 

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk 

Scroll to Top