Vækstpakke giver udsigt til bedre forhold for landbruget

Regeringen har mandag den 23. november fremlagt et vækstudspil under titlen “Vækst og udvikling i hele Danmark”, som skal være med til at sikre udviklingen i landdistrikterne.

byen-til-wordfil-top

Udspillet indeholder en række initiativer, der skal gøre det bedre at drive landbrug i Danmark, og rigtig mange af de ting, som har stået øverst på mange landmænds ønskeseddel er med.

Af markante tiltag kan nævnes ophævelse af randzoneloven, ændring af gødskningloven, måleprogram for at få en mere præcis viden om hvor der udledes kvælstof, færre vandløb i vandområdeplanerne og lempelser af reglerne i planloven, så det bliver nemmere at opføre landbrugsbygninger.

Formanden for Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen, er meget tilfreds med udspillet og glad for, at Danmark har fået en regering, der støtter op om væksten uden for København.

“Min umiddelbare kommentar til udspillet er “Hurra”. Jo mere vækst, jo bedre, og det er dejligt, at man har fået øjnene op for, at provinsen skal sættes i gang og ikke holdes nede. Det er super, at Troels Lund Poulsen siger, at man vil understøtte produktionsdanmark alt det man kan”, siger Flemming Fuglede Jørgensen.

For Flemming Fuglede Jørgensen er dagens udspil ikke bare tilfredsstillende fordi det nu betyder bedre forhold for landbruget i Danmark, men også fordi det er frugten af hårdt arbejde fra Bæredygtigt Landbrugs side.

“Man tager med det her udspil fat i alt det, vi har bedt om, så vi er selvfølgelig lykkelige over, at det vi har råbt op om i fem år har vundet gehør”, siger formanden.

Gødskningslov fremsat
Et af de, for landbruget, centrale punkter i “ Vækst og udvikling i hele Danmark” er ændringerne i gødskningsloven, og  fredag den 20. november fremsatte miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) et lovforslag til en ny gødskningslov, som forventes at blive 1. behandlet i første halvdel af december 2015

Lovforslaget er noget som landmænd i hele landet har ventet på med længsel, da den signalerer et opgør med de forhadte reducerede gødningsnorner og giver håb om, at der snart kan komme mere gødning på de danske marker, så kvaliteten af danske afgrøder igen vil kunne måle sig med kvaliteten i vore nabolande.

I en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet udtaler Eva Kjer Hansen:

“Mere gødning på de danske marker vil være en mærkbar økonomisk håndsrækning til de danske landmænd, og det er en hårdt tiltrængt forbedring af dansk landbrugs konkurrenceevne. Det vil betyde, at landmændene kan høste mere og sælge mere. Samtidig vil høsten være af en højere kvalitet. “

Forventer 2/3 af indfasningsperioden i 2016
Chefjurist hos Bæredygtigt Landbrug, Nikolaj Schulz, er tilfreds med udsigten til mere gødning, men han undrer sig også over den meget korte lovtekst som ikke ændrer det helt store ved den gældende lov.

“Vi er glade for, at der nu kommer mere gødning til de danske landmænd, og vi forventer selvfølgelig, at vi allerede i 2016 får 2/3 af den indfasningsmodel, der var lagt op. Når det så er sagt, så er det svært – ud fra den fremsatte lov – at se, at der er behov for en lovændring for at give mere gødning”, siger Nikolaj Schulz og fortsætter:

“Det lugter efter min mening lidt af noget symbolpolitk, og vi kunne godt have tænkt os et lovforslag, der var mere fremtidsikret, så et nyt politisk flertal ikke uden videre kan indføre nye normreduktioner.”

Du kan læse “Vækst og udvikling til hele Danmark” her

Lovforlag til ændring af gødskningsloven

Af Anders Wiese Hooge, awh@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top