Randzonekampen er slut

Den 21. januar er en stor dag for de danske landmænd, og ikke mindst for medlemmerne af Bæredygtigt Landbrug, der som forening har haft som et erklæret mål at få afskaffet tvungne randzoner på landmændenes marker.

peter-rosendal

Randzonerne kom til verden i forbindelse med Grøn Vækst og ægte Grøn Vækst, og det tvungne virkemiddel, der for de danske landmænd har betydet, at de ikke har haft ret til at dyrke jorden i en zone langs vandløb og søer, der ligger ud over de 2 meter obligatoriske bræmmer, der har eksisteret i 15 år, er nu fortid.

Bæredygtigt Landbrug sagsøgte staten, da foreningen fandt, at randzoneloven var et brud på landmændenes grundlovssikrede ret til at dyrke jorden, samtidig med at de dyrkningsfrie bræmmer viste sig at have en langt mindre effekt end beregnet ved indførelsen af loven.

Kampen for at få afskaffet de af landbruget så forhadte randzoner er nu vundet, og det får nu næstformand i Bæredygtigt Landbrug, Peter Rosendal, til at ønske de danske landbrugsfamilier tillykke med sejren. En sejr, der har stor haft stor betydning for landmændenes tro på, at grundloven også gælder på landet.

”Det betyder utrolig meget for Bæredygtigt Landbrug, fordi, det er det, vi har kæmpet for, og det betyder rigtig meget for os i bestyrelsen, at vi har kæmpet med vores medlemmer, for at få dem fjernet. Fordi, det var ikke fagligt korrekt, og det var ikke juridisk korrekt, den måde man havde indført det på. Det på trods af, at L&Fs advokat Håkon Djurhus, som rådgiver for L&F var inde og sige, at loven var korrekt og implementeret korrekt. Landbrug og Fødevarer ville ikke kæmpe for landmandens ret i sagen, men lod landmændene i stikken i randzonerne. Men de generelle rettigheder, nærmest vores menneskerettigheder, de endte i sidste ende med at blive overholdt, og det gjorde de ene og alene fordi sund fornuft indtrådte på Christiansborg. ”

Peter Rosendal retter en speciel tak til to landmænd fra Thy, der i maj måned stillede sig frem i retten i Holstebro på vegne af alle de danske landmænd i randzonesagen.

”Jeg kan ikke lade være at tænke på Povl og Christian Blak Bojer, der i princippet var dem, der blev hængt ud alle steder – vi har også vores formand, som gik foran og sagde, at ’vi bruger vores sunde fornuft’. Og så er der jo en masse politikere, der har lyttet til os, som gik den rigtige vej, og der er forskere, der har været inde og vise, at randzonerne lige så godt kunne ligge alle mulige andre steder. Så det faglige har vundet, juraen har vundet – og ikke mindst, Bæredygtigt Landbrug har vundet. ”

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk 

Scroll to Top