Vildledning fra DOF kan føre til mere sprøjtning og gødskning på § 3 arealer

Planteavlsrådgiver, Bente Andersen, går i rette med Dansk Ornitologisk Forening der i en ny kampagne er ude med urigtige udsagn om §3 arealer.

img_4868

Af Bente Andersen, Cand. Agro

Den propaganda fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) om, at landmænd nu må gøde og sprøjte §3 enge skaber voldsom forvirring hos en række landmænd. Flere landmænd tror, at de må gøde og sprøjte på en række §3 arealer, som de ikke hidtil har måttet sprøjte og gøde. Det må de heller ikke i fremtiden, men det tror både landmænd og folk uden for erhvervet.

Hvorfor bidrager DOF til en sådan propaganda i en form som de gør.  De skader jo naturen meget mere end de gavner. Er det mangel på viden? Er det på grund af en bestemt politisk dagsorden? I hvert fald bidrager det ikke til samarbejde og forståelse. Underlig fremgangsmåde fra en forening, hvis formål i øvrigt er yderst sympatisk, nemlig at skabe gode betingelser for de danske fugle. Et ønske som mange af os deler.

Fakta som gælder og som har været gældende i mange år: på §3 arealer må man ikke ændre den hidtidige landbrugspraksis på arealet.

Faktum er, at det regeringen gør er at rulle en meget uretfærdig lov der ville ramme nogle enkelte landmænd tilbage. Den forrige regering vedtog, at man på ca. 40.000 hektar, hvor man hidtil har måttet gøde og sprøjte, nu ikke længere måtte og SEGES vurderer, at forbuddet ville betyde en værdiforringelse af jorderne på ca. 1.8 milliarder kr. (Kilde: SEGES – Vurdering af de økonomiske konsekvenser ved gødningsforbud på §3 arealer, 13-10.2015).

For nogle enkelte landbrug kunne denne ændring, at de ikke måtte fortsætte den hidtidige praksis, betyde total ødelæggelse af deres landbrugsproduktion og det uden erstatning. Ville det være rimeligt?

I stedet for at bidrage til mistro og hadefulde angreb imod dansk landbrug, og dermed danske landbrugsfamilier, burde DOF arbejde på at opnå deres ønskede mål med frivillige aftaler på konkrete arealer og evt. bidrage til fremskaffelse af erstatningsjord. En sådan fremgangsmåde ville kunne skabe et helt andet grundlag for samarbejde.

Jeg håber på naturen og landbrugets vegne, at det må ske på en mere afvejet facon næste gang DOF kører frem med propaganda.

Scroll to Top