Undersøgelse: Mere gødning giver ikke skadevirkninger

Et toårigt kvælstofforsøg i Brovst bekræfter det, landbruget længe har vidst. Mere gødning har ikke negative indvirkninger på udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet.

hvede-til-hjemmeside

230 kilo kvælstof. Så meget kan landmanden tilføre sine marker, uden det påvirker udvaskningen af kvælstof. Det viser en omfattende undersøgelse, som LandboNord har lavet i samarbejde med SEGES.

I den toårige undersøgelse har man inddelt en mark i nærheden af Brovst i forskellige felter og tildelt felterne forskellig mængde kvælstof. Herefter har man målt på både udbytte, proteinprocent og udvaskning.

”Marken er valgt, fordi det er en kæmpestor og flad mark, hvor der løber omkring 60 drænrør parallelt, og hvor der er grøfter omkring. Det vil sige, at vi får ikke tilført noget nogen andre steder fra – og det gør det helt ideelt at måle på, fordi vi meget præcist kan se, hvad der kommer ud af drænene,” siger planteavlskonsulent hos LandboNord, Ann Louise Jørgensen.

Planterne på forsøgsmarken nyder godt af den ekstra kvælstof. Faktisk stiger udbyttet med op mod 35 procent, mens proteinprocenten går fra 7,1 til 11,7 i takt med den stigende tilførsel af kvælstof.

”Det her forsøg viser helt tydeligt, at planterne udnytter den ekstra mængde kvælstof, som de får tildelt, til at give et større udbytte og til at danne mere protein. Og så længe planterne er i stand til at udnytte tilført kvælstof, så stiger udvaskningen ikke. Det er meget enkelt,” siger Jørgen Evald Jensen, der er faglig direktør hos Bæredygtigt Landbrug.

Mere gødning skader ikke vandmiljøet

Ønsket med forsøget har været at finde ud af, om mere gødning får udvaskningen til at stige og dermed har en negativ indvirkning på vandmiljøet. Men det har vist sig ikke at være tilfældet.

I forsøget er udvaskningen mere eller mindre konstant på mellem 3,3 og 4,1 milligram total kvælstof per liter, så længe der ikke bliver tilført mere end 230 kilo kvælstof. Det svarer til halvanden gang den mængde kvælstof, landmændene må tilføre markerne i dag. Udvaskningen stiger først signifikant til 6,9 milligram total kvælstof per liter ved tilførslen af 306 kilo kvælstof – stadig et godt stykke fra EU’s grænseværdi på 11,3 milligram total kvælstof per liter.

I tabellen herunder ses udbytte, markoverskud og kvælstofkoncentrationer i drænvandet i takt med den stigende tilførsel af kvælstof:

Se videoen fra forsøgsmarken i Brovst, hvor Ann Louise Jørgensen, der er planteavlskonsulent hos LandboNord, og Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør, Jørgen Evald Jensen, fortæller om resultaterne:

Please accept statistikker, markedsføring cookies to watch this video.

I videoen bliver der nævnt, at udvaskningen stiger til 9 milligram total kvælstof per liter, når man tildeler mere end 230 kilo kvælstof. Forsøget viser, at udvaskningen kun stiger til 6,9 milligram total kvælstof per liter ved tildelingen af 306 kilo kvælstof.

Undersøgelsen kan læses i sin fulde længe her, hvis man har login til Landbrugsinfo.

Af Cecilie Christensen, cc@baeredygtigtlandbrug.dk

 

Scroll to Top